Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

Procedura przyznania świadczenia rekompensującego utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, przysługuje żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, która odbyła ćwiczenia wojskowe.

Procedura:

 1. Udział w ćwiczeniach wojskowych.
 2. Uzyskanie z jednostki wojskowej zaświadczenia o udziale w ćwiczeniach
  i wysokości uposażenia wypłaconego bezpośrednio przez jednostkę wojskową.
 3. Uzyskanie zaświadczenia określającego kwotę dziennego utraconego dochodu w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych.
 4. Kwotę dziennego utraconego dochodu określają:
  1. pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby i jest to kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 /wzór zaświadczenia/;
  2. naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą i jest to kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252.
  3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej i jest to kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, podzielona przez 21.
 5. Złożenie wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. /wzór wniosku/
 6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję ustalającą prawo do świadczenia rekompensującego utracony dochód i określa wysokość należnego świadczenia.
 7. Wypłata świadczenia.

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument PDF 108.93 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 93.15 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 37.98 KB

rozmiar pliku:

dokument PDF 26.95 KB

Metadane

wytworzył(a):

Jerzy Hirowicz

data wytworzenia:

2019-08-19

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2019-08-20 07:58:27

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2019-08-20 08:02:18

ilość odsłon:

500

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony