Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Polanowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Polanowie:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres um@polanow.eu. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
  3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do sekretariatu (pokój nr 5) na następujących nośnikach danych:

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Polanowie:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

wytworzył(a):

Krzysztof Szypulski

data wytworzenia:

2015-05-03

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-05-03 22:53:05

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2015-05-04 09:12:31
Krzysztof Szypulski - 2015-05-04 08:40:57
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:11:23
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:04:31
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:00:18

ilość odsłon:

5446

adres URL wydruku:

data wydruku:

2020-03-29 01:41:25

© 2020 Urząd Miejski w Polanowie