Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie

ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Polanowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Polanowie:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres um@polanow.eu. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu do sekretariatu (pokój nr 5) na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB
 • płyta CD-RW
 • płyta DVD-RW lub DVD+RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Polanowie:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC
 • DOCX
 • RTF
 • XLS
 • XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF
 • TIF
 • BMP
 • JPG
 • PDF
 • ZIP
 • RAR

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-05-03
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-05-03 22:53:05
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2020-10-04 19:32:18
Krzysztof Szypulski - 2015-05-04 09:12:31
Krzysztof Szypulski - 2015-05-04 08:40:57
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:11:23
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:04:31
Krzysztof Szypulski - 2015-05-03 23:00:18
ilość odsłon/pobrań: 272911
data wydruku: 2024-04-18 07:21:53
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie