Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 2020 poz. 138 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie”

OPŁATY:

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 180 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

UWAGI:

Sprawę załatwia się w pokoju 1 lub 2 , tel. 943480355 lub 943481054.

Załączniki
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2021-10-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2021-10-13 09:54:03
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2021-10-19 08:23:23
ilość odsłon/pobrań: 265321
data wydruku: 2024-07-16 02:19:54
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie