Informacje ogólne

Organizacje pozarządowe (NGO) są to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Organizacje pozarządowe działają w obszarze pożytku publicznego. Działalność taka, jest działalnością społeczno użyteczną, prowadzoną w sferze zadań publicznych.
 
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.).

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Joanna Marta Jerejska
data wytworzenia: 2015-04-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-05-08 14:35:46
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 269671
data wydruku: 2024-04-15 23:20:24
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie