Dzierżawa gruntów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 518)
  • Kodeks Cywilny
  • Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Polanowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Polanów oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz budynków gospodarczych, a także w sprawie określenia wysokości opłat za zajecie gruntu gminy Polanów.
  • Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Polanowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 102/18 Burmistrza Polanowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Polanów oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz budynków gospodarczych, a także w sprawie określenia wysokości opłat za zajecie gruntu gminy Polanów.
  • Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Polanowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 102/18 Burmistrza Polanowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Polanów oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz budynków gospodarczych, a także w sprawie określenia wysokości opłat za zajecie gruntu gminy Polanów.
  • Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Polanowa z dnia 04 maja 2015 r. w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Polanów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydzierżawienie gruntu.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat tut. Urzędu  – pokój nr 5.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowa dzierżawy wydana osobiście.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat  Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 13, tel. 94 3480391.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Barbara Ryzińska
data wytworzenia: 2015-05-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-05-22 14:46:12
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2020-03-10 09:45:15
Krzysztof Szypulski - 2020-03-10 09:35:44
Krzysztof Szypulski - 2015-05-24 21:24:29
Krzysztof Szypulski - 2015-05-24 21:23:13
Krzysztof Szypulski - 2015-05-22 14:54:28
ilość odsłon/pobrań: 272080
data wydruku: 2024-04-19 18:27:07
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie