Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś

GNR.IV.6220.11.2023.18 

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) 

zawiadamiam Strony postępowania,

o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, uzupełnień do raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, dz. nr 661/2 obręb Żydowo.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-06-03
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-06-03 15:12:04
data końcowa publikacji: 2024-06-17
ilość odsłon/pobrań: 84
data wydruku: 2024-07-16 01:27:08
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie