Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2016 roku Rada Miejska w Polanowie Uchwałą Nr XXIX/142/16 przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025. Ten dokument strategiczny jest planem kierunków rozwoju Miasta i Gminy Polanów w perspektywie najbliższych 10 lat.

Obecnie rozpoczynamy proces konsultacji społecznych dokumentu operacyjnego dla strategii - Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze programowo-projektowym, przedstawiającym w syntetycznej formie działania służące osiągnięciu wyznaczonym w Strategii celom rozwoju społeczno-gospodarczego jakie będą realizowane w latach 2017-2020.

Propozycje i uwagi do dokumentu można składać w dniach 12-27 grudnia 2016r. poprzez wypełnienie i odesłanie wypełnionej ankiety - arkusza konsultacyjnego.

Arkusz konsultacyjny można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów lub wysłać e-mailem na adres: m.zak@polanow.eu, w terminie do dnia 27.12.2016r. Elektroniczna wersja projektu Planu Rozwoju Lokalnego dostępna jest na stronie www.polanow.pl, z papierową wersją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr 18.

Zapraszam także wszystkich Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 21.12.2016r, o godzinie 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025 przyjęta.

W dniu 20 września 2016 roku Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/142/16 Rady Miejskiej w Polanowie.


Szanowni Państwo,

Informuję, że Gmina Polanów przystąpiła do pracy nad najważniejszym dokumentem strategicznym - Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2015-2025. Dokument ten jest planem kierunków rozwoju Gminy Polanów w perspektywie  najbliższych 10 lat i będzie określał wszystko to, co ważne dla naszej przyszłości: kierunki zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału  i warunków lokalnych, kierunki wzrostu gospodarczego i idące za nim możliwości poprawy poziomu życia mieszkańców  a także możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne dostępne dla Gminy Polanów, polanowskich przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych. Strategia zawiera także punkt odniesienia – diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej gminy Polanów, opis problemów z jakimi borykamy się jako jednostki, rodziny i społeczność co stanowi punkt wyjścia do projektowania przyszłości gminy Polanów.

Mając świadomość wagi tego dokumentu dla przyszłości mieszkańców gorąco Państwa zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pracach nad ostatecznym kształtem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2015-2025 i włączenie się w twórczy proces tworzenia tego dokumentu. Proszę Państwa o wypowiedzenie się w kwestii pożądanych kierunków rozwoju i przedstawienie swojej opinii.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów lub wysłać e-mailem na adres: m.zak@polanow.eu, w terminie do dnia 13.01.2016r. Elektroniczna wersja projektu Strategii dostępna jest na stronie www.polanow.pl, z papierową wersją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr 18. Zapewniam, że Zespół pracujący nad Strategią dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa uwagi. Rubryki 1 i 2 są potrzebne są po to, aby w razie wątpliwości móc się z Państwem skontaktować w celu lepszego zrozumienia Państwa intencji.

Zapraszam także wszystkich Państwa na otwarte spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 18.12.2015r, o godzinie 11.00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument PDF 6.12 MB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2015-12-11

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-12-11 13:09:50

ilość pobrań:

924

rozmiar pliku:

dokument PDF 431.43 KB

wytworzył(a):

Grzegorz Lipski

data wytworzenia:

2015-12-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-12-11 13:10:47

ilość pobrań:

472

rozmiar pliku:

dokument RTF 72.48 KB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2015-12-11

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-12-11 13:11:47

ilość pobrań:

538

rozmiar pliku:

dokument PDF 5.44 MB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2016-05-23

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-05-23 14:37:15

ilość pobrań:

469

rozmiar pliku:

dokument PDF 5.59 MB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2016-10-04

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-10-04 11:49:44

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2016-10-05 08:26:20

ilość pobrań:

538

rozmiar pliku:

dokument PDF 688.89 KB

wytworzył(a):

Grzegorz Lipski

data wytworzenia:

2016-12-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-12-09 13:58:05

ilość pobrań:

330

rozmiar pliku:

dokument DOCX 19.41 KB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2016-12-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-12-09 14:03:30

ilość pobrań:

328

rozmiar pliku:

dokument PDF 2.38 MB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2016-12-12

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-12-12 14:25:21

ilość pobrań:

413

rozmiar pliku:

dokument PDF 712.26 KB

wytworzył(a):

Rada Miejska w Polanowie

data wytworzenia:

2017-06-02

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2017-06-14 12:38:42

ilość pobrań:

266

rozmiar pliku:

dokument PDF 1.71 MB

wytworzył(a):

Rada Miejska w Polanowie

data wytworzenia:

2017-06-02

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2017-06-14 12:39:40

ilość pobrań:

370

rozmiar pliku:

dokument PDF 3.00 MB

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2017-06-14

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2017-06-14 12:41:50

ilość pobrań:

289

wytworzył(a):

Monika Krasnosielska-Żak

data wytworzenia:

2015-12-11

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-12-11 13:03:26

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2016-12-12 14:27:39
Krzysztof Szypulski - 2016-10-05 08:29:30

ilość odsłon:

28299

adres URL wydruku:

data wydruku:

2021-07-27 22:48:36

© 2021 Urząd Miejski w Polanowie