Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

Na podstawie § 3 ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1441, z 2021 r. poz. 2500), uwzględniając sytuację epidemiczną na terenie powiatu koszalińskiego, jak i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa będzie odbywać się na terenie powiatu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

O terminie przywrócenia działalności w lokalach Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego korzystający z pomocy prawnej zostaną poinformowani na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego i BIP Starostwa oraz na stronach internetowych i BIP gmin powiatu koszalińskiego.

KONTAKT i ZAPISY (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00)

TELEFON 790 700 695

E-MAIL pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

www.np.ms.gov.pl

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Marian Hermanowicz (Starosta Koszaliński)
data wytworzenia: 2018-01-04
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2018-01-04 14:04:55
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2023-03-09 09:46:50
Krzysztof Szypulski - 2023-03-09 08:41:21
Krzysztof Szypulski - 2022-05-17 14:13:40
Krzysztof Szypulski - 2022-02-10 14:16:35
Krzysztof Szypulski - 2022-02-10 14:14:43
Krzysztof Szypulski - 2018-01-04 14:06:37
ilość odsłon/pobrań: 5669
data wydruku: 2023-03-27 08:34:52
adres URL wydruku:
© 2023 Urząd Miejski w Polanowie