Informacje ogólne - dane teleadresowe

Kazimierz Bodo - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (094) 34806 33
k.bodo@polanow.eu
Sprawy dot. harmonogramu odbioru odpadów, zbiórek odpadów, reklamacji, pojemników, kompostowników, prowadzenia wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz sprawozdawczość bieżąca prowadzi:
Adriana Michno
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (094) 348 07 83
a.michno@polanow.eu
Sprawy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracji, oświadczeń prowadzi:
Agnieszka Olech
- Referat Finansowo Budżetowy
tel. (094) 348 07 86
a.olech@polanow.eu
Sprawy dot. poziomów recyklingu, sprawozdawczości, rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, innych bieżących analiz, przetargów, regulaminu utrzymania czystości i porządku prowadzi:
Adriana Michno
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (094) 348 07 83
a.michno@polanow.eu
Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
tel. (094) 348 44 44

wytworzył(a):

Joanna Marta Siwiecka

data wytworzenia:

2015-04-15

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-04-16 15:37:48

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2019-02-20 13:34:03
Krzysztof Szypulski - 2019-01-31 11:26:25
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:22:06
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:21:30
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:16:43
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:14:03
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:05:43
Krzysztof Szypulski - 2016-04-25 14:08:55
Krzysztof Szypulski - 2016-04-25 14:06:56
Krzysztof Szypulski - 2015-04-28 09:10:39

ilość odsłon:

4415

adres URL wydruku:

data wydruku:

2019-12-16 05:54:06

© 2019 Urząd Miejski w Polanowie