Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

Lp. Nazwa firmy, adres Data wydania zezwolenia Data wygaśnięci, cofnięcia lub zmiany zezwolenia Rodzaj prowadzonej działalności
1 Usługi Komunalne Waldemar Piątek, ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin 23.01.2013 23.01.2023 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
2 Wywóz Nieczystości Płynnych Henryk Marut, Kościernica 3/2, 76-010 Polanów 04.03.2016 04.03.2026 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
3 WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 01.06.2016 01.06.2026 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Polanowie, ul. Stawna 2 jako gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na zasadach określonych w powyższej ustawie nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia o którym mowa w cyt. ustawie, jednak musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń (art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Barbara Struś
data wytworzenia: 2023-05-31
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2020-01-09 09:11:05
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2023-05-31 14:15:53
Krzysztof Szypulski - 2023-05-31 14:14:02
Krzysztof Szypulski - 2023-05-31 14:11:23
Krzysztof Szypulski - 2023-05-31 14:10:41
ilość odsłon/pobrań: 265885
data wydruku: 2024-07-16 02:10:32
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie