O Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 782)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2247).

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, który jest "urzędowym publikatorem teleinformatycznym". BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje zatem jedynie w formie elektronicznej. Oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-04-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-04-27 12:53:43
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2020-12-03 13:05:19
Krzysztof Szypulski - 2015-05-05 10:37:38
Krzysztof Szypulski - 2015-05-05 10:34:42
Krzysztof Szypulski - 2015-05-05 10:30:38
ilość odsłon/pobrań: 446628
data wydruku: 2024-06-16 10:40:13
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie