Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

GNR.I.6220.1.2022.7

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa
o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam Strony postępowania,

o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej części zakładu Maced Sp. z o.o., na terenie działki Nr 5 oraz części działek Nr 4/21 i 4/2, obręb Polanów 7, Polanów, ul. Bobolicka”.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-05-06
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-05-06 11:17:00
data końcowa publikacji: 2022-05-20
ilość odsłon/pobrań: 32