Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

GNR.I.6220.10.2021.22

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam Strony postępowania,

o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Wietrzno”.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-07-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-21 08:47:35
data końcowa publikacji: 2022-08-04
ilość odsłon/pobrań: 57