Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

GNR.I.6220.4.2021.19

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam Strony postępowania,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 13 czerwca 2022 r. znak: GNR.I.6220.4.2021.19, wezwał inwestora, Spółkę Elektrownia PV 76 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-06-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-06-15 13:12:32
data końcowa publikacji: 2022-06-29
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-06-15 13:16:02
ilość odsłon/pobrań: 97