Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

GNR.I.6220.3.2021.18

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam Strony postępowania,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów, obrębie ewidencyjnym Żydowo, działki nr 176/4, 177/6, 178/2, 198/6, 207/1, 207/3”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 12 września 2022 r. znak: GNR.I.6220.3.2021.17, wezwał inwestora, Spółkę Grupa Rozwoju OZE 2 Sp. z o.o. ul Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-09-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-15 13:50:59
data końcowa publikacji: 2022-09-29
ilość odsłon/pobrań: 52