Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wpływie do tut. Urzędu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej

Stosownie do:

  • art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021 poz. 1688)

zawiadamiam

że w dniu 12 września 2023 r . wpłynął wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej polegającej na:   

„BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI na nieruchomości przy ul: Sławieńskiej
nr działki: 11/65 obręb 002”.
Postępowanie prowadzone na wniosek: Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

Informuje się, że uwagi i wnioski można zgłaszać w postaci papierowej osobiście, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-puap: /wl6adi161y/skrytka, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.  Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

znak sprawy: GM.IV.6733.15.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-22
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-22 11:20:16
data końcowa publikacji: 2023-10-14
ilość odsłon/pobrań: 1067