Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie o przekazaniu aktu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie

GM.IV.6730.32.2023

Na podstawie art. 49 i 49a oraz art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z póź.zm) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 20.09.2023 r. wpłynęło odwołanie od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla: „dla inwestycji polegającej na budowie nowej części zakładu produkcji przekąsek dla psów dz. nr: 4/2, 4/21 i 5, obr. 0007, m. Polanów”. Odwołanie wniosła Pani Jolanta Nakielska-Shenkel reprezentowana przez; Pana Krzysztofa Weremczuka WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Promienista 15, 60-288 Poznań.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27 września 2023 r. akta sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 1 września 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-09-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-27 13:19:47
data końcowa publikacji: 2023-10-12
ilość odsłon/pobrań: 1249