Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Opłata targowa

Opłatą targową są obciążenia sprzedających na targowiskach. Targowiskami do celów poboru opłaty targowej są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
Nie podlega opłacie sprzedaż w budynkach i częściach budynków z wyjątkiem targowisk pod dachem.
Osoby i jednostki sprzedające na targowiskach, które płacą podatek od nieruchomości tam położonych, są zwolnione z opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej:
Stawki opłaty targowej reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Polanowie Nr XVII/147/2007

Uwagi:

  1. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.
  2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
  3. W przypadku imprez organizowanych przez Urząd Miejski oraz świąt kościelnych dopuszcza się możliwość zamknięcia targowiska dla handlujących z jednotygodniowym powiadomieniem zainteresowanych przez wywieszenie informacji na placu targowym.
Metadane

wytworzył(a):

Barbara Nicpoń

data wytworzenia:

2015-09-25

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-09-25 10:51:53

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2015-09-25 10:57:39

ilość odsłon:

4563

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony