Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Wykaz ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r.

Oferta nr 1.
Nazwa zadania: Opracowanie i druk folderów i map promujących gminę Polanów i obszar ŚGD
Wnioskodawca: MKS Gryf Polanów, ul. Polna 4 76-010 Polanów
Wnioskowana dotacja: 2.174,00zł
Wartość całkowita zadania: 12.075,00zł

Weryfikacja oferty nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.).

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 350.46 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony