Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne628811
Start448018
Oświadczenia majątkowe230218
Uchwały Rady Miejskiej209646
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego187426
Katalog usług - poradniki dla interesantów179063
Obwieszczenia, zawiadomienia175736
Nabory / Konkursy173347
Gospodarka odpadami172621
Budżet Gminy172078
Urząd Miejski w Polanowie170861
Sołectwa168251
Gmina Polanów167449
Zagospodarowanie przestrzenne166481
Statut Gminy Polanów165500
Środowisko164972
Kierownictwo Urzędu164802
Konta bankowe161875
Godziny pracy Urzędu161570
Organizacje pozarządowe161437
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025161254
Regulamin organizacyjny159917
Dotacje celowe159415
Program Rodzina 500 plus159358
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna158542
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej157450
Bezdomne zwierzęta147302
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy146088
Konsultacje społeczne145460
Burmistrz Polanowa144378
Kościernica144058
Nacław143195
Żydowo143171
Bożenice142787
Cetuń142766
Gołogóra142756
Garbno142674
Jacinki142643
Krąg142587
Bukowo142529
Krytno142516
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe142479
Rekowo142444
Dadzewo142399
Świerczyna142379
Domachowo142354
Rosocha142353
Kępiny142274
Powidz142274
Chocimino142265
Wielin142261
Buszyno142260
Sowinko142191
Wietrzno142188
Karsinka142089
Warblewo141928
Rzeczyca Wielka141878
Nowy Żelibórz141634
Podatki i opłaty lokalne141572
Stary Żelibórz141500
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia140845
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)140726
Transmisje Sesji Rady Miejskiej140483
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi140064
Jednostki organizacyjne Gminy139978
Wykaz z dnia 08.05.2015139960
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020139937
Wykaz z dnia 25.03.2015139929
Wykaz z dnia 28.04.2015139834
Wykaz z dnia 16.10.2015139542
Wykaz z dnia 27.07.2015139466
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021139433
Wykaz z dnia 18.08.2015139417
Uchwały podatkowe139411
Wykaz z dnia 25.06.2015139401
Wykaz z dnia 21.09.2015139372
Wykaz z dnia 16.12.2015139367
Wykaz z dnia 16.07.2015139366
Informacje ogólne139363
Wykaz z dnia 08.01.2016139226
Wykaz z dnia 29.12.2015139185
Wykaz z dnia 22.02.2016139139
Wykaz z dnia 26.04.2016139089
Wykaz z dnia 11.04.2016138911
Skarbnik Gminy Polanów138865
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie138686
Podstawy prawne138482
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa138327
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego138306
Dzierżawa gruntów138251
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia138230
Sprawozdawczość138171
Sekretarz Gminy Polanów138159
Ewidencja ludności i dowodów osobistych138148
Zastępca Burmistrza Polanowa137998
Skład Rady137996
Adres skrytki ePUAP137748
Wybory137723
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów137697
Referat Finansowo - Budżetowy137674
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej137634
Wykonanie Budżetu137628
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów137491
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych137379
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m137299
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki137285
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m137108
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych137102
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059136975
Kadencja 2014-2018136937
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I136894
Informacje ogólne - dane teleadresowe136871
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo136810
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami136769
Sesje Rady Miejskiej136716
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m136710
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów136710
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m136663
Wnioski w sprawie ulg podatkowych136644
Podmioty odbierające odpady komunalne136642
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej136605
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie136547
Gospodarowanie odpadami komunalnymi136544
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej136523
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie136522
Wieloletnia prognoza finansowa136487
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd136472
Rejestry136388
Porady prawne136343
Materiały planistyczne136326
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku136247
Kompetencje Rady Miejskiej136246
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku136243
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej136219
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku136190
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku136187
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości136176
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku136149
Promocja, Tusystyka136087
Wykaz z dnia 10.08.2016136005
Ogłoszenia135978
Wykaz z dnia 19.09.2016135936
Wykaz z dnia 10.05.2016135900
Wykaz z dnia 25.05.2016135868
Wykaz z dnia 15.07.2016135849
Informacje ogólne135848
Wykaz z dnia 06.07.2016135774
Wykaz z dnia 02.11.2016135770
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus135749
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022135740
Wykaz z dnia 12.12.2016135737
Komisje Rady135729
Wykaz z dnia 14.10.2016135710
Wykaz z dnia 07.12.2016135708
Wykaz z dnia 23.11.2016135699
Szacowanie szkód łowieckich135666
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów135630
Wykaz z dnia 19.04.2017135608
Wykaz z dnia 27.04.2017135577
Wykaz z dnia 20.04.2017135576
Wykaz z dnia 10.05.2017135574
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów135544
Wykaz z dnia 14.03.2017135534
Wykaz z dnia 13.03.2017135527
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń135526
Wykaz z dnia 01.06.2017135514
Wykaz z dnia 23.06.2017135503
Organizacja zgromadzeń135209
Dyżur Przewodniczącego Rady135163
Skargi i wnioski135082
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie135068
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki134814
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo134814
Akty prawa miejscowego134522
Dokumenty do pobrania134437
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica134286
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.134267
Kadencja 2018-2023134209
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023134174
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe134065
Plan postępowań o udzielenie zamówień134047
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie134011
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku133937
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku133918
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości133883
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie133880
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów133854
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku133848
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku133841
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów133838
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu133813
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka133765
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów133763
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku133738
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów133726
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych133598
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów133543
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim133532
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów133509
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych133507
Oświadczenia majątkowe133502
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów133501
Skład Rady133492
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku133476
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo133356
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego133336
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010133293
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023133205
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2016133205
Nieczystości ciekłe133179
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów133125
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni133087
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy133070
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo132987
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino132967
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”132926
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja132913
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas132873
Zarządzenia Burmistrza132842
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku132838
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku132797
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów132782
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie132763
Raporty o stanie zapewnienia dostępności132748
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej132693
ePUAP - Katalog spraw132629
Komisje Rady132613
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów132506
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych132487
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)132481
Informacje ogólne132480
Bilans132479
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie132428
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej132414
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów132412
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016132408
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków132403
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13132402
Polowania zbiorowe132399
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych132391
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów132375
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI132374
Interpelacja - Or.I.0003.1.2019132367
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji132363
Wniosek o wydanie dowodu osobistego132294
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)132274
Mobilny Urzędnik132266
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.132261
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V132255
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII132252
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków132225
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032132222
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe132219
Interpelacja - Or.I.0003.2.2019132213
Pozwolenia wodnoprawne132205
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok132203
Interpelacja - Or.I.0003.10.2019132178
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe132167
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów132166
Pomoc publiczna132163
Powszechny Spis Rolny 2020132147
Interpelacja - GM.I.7234.14.2019132139
Urząd Stanu Cywilnego132136
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie132133
Cyberbezpieczeństwo132125
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów132122
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej132119
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów132114
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów132104
Interpelacja - Or.I.0003.3.2019132103
Interpelacja - Or.I.0003.16.2019132097
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie132092
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu132091
Interpelacja - Or.II.0003.4.2020132090
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej132084
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych132083
Interpelacja - Or.I.0003.7.2019132080
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku132077
Interpelacja - Or.I.0003.8.2019132073
Bilans łączny za 2018 rok132072
Wykaz z dnia 10.01.2018132069
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów132069
Interpelacja - Or.II.0003.3.2020132068
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze132066
Wykaz z dnia 01.09.2017132064
Interpelacja - Or.I.0003.21.2019132062
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych132060
Interpelacja - Or.I.0003.14.2019132057
Uchwały RIO - lata ubiegłe132055
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku132054
Interpelacja - Or.I.0003.18.2019132054
Interpelacja - Or.I.0003.4.2019132053
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku132044
Interpelacja - Or.I.0003.6.2019132042
Dyżur Przewodniczącego Rady132037
Interpelacja - Or.I.0003.12.2019132035
Interpelacja - Or.I.0003.19.2019132032
Interpelacja - Or.I.0003.20.2019132025
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym132020
Interpelacja - Or.I.0003.9.2019132016
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok132014
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych132014
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok132014
Interpelacja - Or.I.0003.13.2019132007
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze132005
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki132005
Wykaz z dnia 22.09.2017132005
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024132002
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku131998
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020131995
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra131993
Interpelacja - Or.II.0003.6.2020131982
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów131977
Interpelacja - Or.I.0003.15.2019131974
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024131973
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku131973
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów131967
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna131966
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino131965
Interpelacja - Or.I.0003.17.2019131965
Interpelacja - Or.I.0003.11.2019131964
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów131962
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131958
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II131955
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku131952
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku131950
Wykaz z dnia 04.07.2017131948
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku131942
Postępowania w sprawie odpadów131940
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów131937
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów131928
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020131928
Interpelacja - Or.I.0003.1.2020131920
Wykaz z dnia 26.10.2018131919
Interpelacja - Or.II.0003.2.2020131919
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024131916
Wykaz z dnia 09.10.2017131912
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego131904
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych131903
Wykaz z dnia 07.07.2017131898
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku131895
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach131894
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze131893
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku131892
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej131878
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131877
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok131877
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku131873
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024131873
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V131867
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów131866
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok131864
Wykaz z dnia 17.07.2017131858
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131857
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok131852
Wykaz z dnia 24.10.2017131850
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019131849
Uchwały budżetowe131847
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW131846
Wykaz z dnia 18.09.2017131844
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII131844
Wykaz z dnia 23.04.2018131842
Pierwsza pomoc131840
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131835
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów131834
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku131833
Wykaz z dnia 26.09.2017131833
Wykaz z dnia 08.09.2017131830
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz131829
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych131827
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo131827
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów131826
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo131825
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2131823
Wykaz z dnia 15.06.2018131816
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok131816
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”131814
Wykaz z dnia 04.12.2017131814
Wykaz z dnia 06.03.2018131810
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów131803
Wykaz z dnia 15.03.2018131801
Wykaz z dnia 24.09.2019131801
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów131800
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów131798
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131797
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015131796
Interpelacja - Or.II.0003.10.2020131795
Wykaz z dnia 28.01.2019131794
Interpelacja - Or.II.0003.11.2020131793
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę131793
Wykaz z dnia 15.11.2017131792
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów131792
Wykaz z dnia 02.07.2020131791
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1131787
Bilans łączny za 2019 rok131786
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216131782
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów131780
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze131779
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka131775
Interpelacja - Or.II.0003.3.2021131774
Wykaz z dnia 22.11.2016131766
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku131766
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.131764
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku131764
Wykaz z dnia 11.05.2018131760
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1131759
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy131759
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI131757
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze131754
Interpelacja - Or.II.0003.1.2021131754
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych131753
Wykaz z dnia 07.08.2019131752
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo131752
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok131751
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku131749
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131748
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów131744
Interpelacja - Or.II.0003.14.2020131742
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030131740
Wykaz z dnia 29.01.2019131738
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa131736
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok131736
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów131735
Wykaz z dnia 01.10.2018131735
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne131734
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku131733
Wykaz z dnia 21.09.2018131733
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024131733
Wykaz z dnia 17.04.2018131732
Wykaz z dnia 09.04.2019131732
Wykaz z dnia 23.07.2018131729
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV131725
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131724
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki131724
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.131723
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131723
Wykaz z dnia 04.12.2018131723
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów131723
Sygnały alarmowe131721
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów131721
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice131720
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów131718
Wzór karty ewakuacji131718
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów131714
Interpelacja - Or.II.0003.15.2020131711
Zajęcie pasa drogowego131709
Dystrybucja węgla131708
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów131706
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów131704
Wykaz z dnia 08.10.2018131704
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok131701
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina131700
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego131699
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok131699
Interpelacja - Or.II.0003.16.2020131698
Wykaz z dnia 29.04.2020131697
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe131696
Interpelacja - Or.II.0003.13.2020131696
Wykaz z dnia 13.03.2020131695
Procedura131694
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo131693
Wykaz z dnia 29.08.2019131691
Interpelacja - Or.II.0003.12.2020131691
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów131690
Wykaz z dnia 10.07.2019131689
Wykaz z dnia 24.10.2019131686
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m131686
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131686
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów131684
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów131676
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów131676
Wykaz z dnia 23.07.2019131675
Wykaz z dnia 26.03.2019131671
Interpelacja - Or.II.0003.2.2021131670
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.131669
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów131665
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów131664
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska131663
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020131663
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku131659
Wykaz z dnia 15.01.2020131657
Wykaz z dnia 19.03.2020131657
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2131656
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV131656
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów131655
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów131651
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131650
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131650
Wykaz z dnia 03.12.2019131647
Wykaz z dnia 19.12.2019131646
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku131645
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku131645
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”131643
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie131643
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.131641
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok131635
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku131633
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131633
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131628
Bilans łączny za 2020 rok131627
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131625
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia131623
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych131621
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku131619
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44131619
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131617
Wykaz z dnia 13.09.2019131616
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym131614
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją131613
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.131612
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz131611
Wykaz z dnia 11.10.2019131610
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego131610
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.131605
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV131605
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów131604
Wykaz z dnia 11.10.2021131603
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów131602
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131598
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów131598
Wykaz z dnia 09.07.2019131598
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo131597
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych131595
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo131592
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131590
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów131589
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018131589
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131586
Budowa gazociągu Polanów131581
Wykaz z dnia 14.10.2021131581
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131579
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie131578
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131576
Nieruchomości na sprzedaż131573
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.131572
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku131571
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.131570
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych131570
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m131568
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016131567
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131566
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino131565
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131562
Wykaz z dnia 08.05.2020131562
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów131559
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.131558
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.131558
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131557
Wykaz z dnia 18 maja 2020131557
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra131556
Wykaz z dnia 19.12.2019131556
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.131555
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017131553
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu131550
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131549
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów131545
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.131544
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131544
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów131542
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją131542
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131539
Wykaz z dnia 06.10.2020131537
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020131536
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka131534
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131534
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131532
Wykaz z dnia 03.06.2020131532
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie131530
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów131529
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131526
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.131525
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131525
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe131525
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów131524
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131523
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe131522
Wykaz z dnia 22.09.2020131522
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131521
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131517
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131516
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów131516
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)131516
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131515
Zgłoszenie kandydatów do OKW131515
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131513
Wykaz z dnia 9.11.2021131513
System Informacji Przestrzennej131512
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131511
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok131510
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów131510
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.131508
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok131507
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131507
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018131507
Wykaz z dnia 21.07.2020131504
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego131503
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131503
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131502
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3131500
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno131500
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131499
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030131495
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131495
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.131492
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)131488
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.131487
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131484
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131484
Wykaz z dnia 07.10.2022131484
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.131483
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie131483
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok131482
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem131481
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131480
Interpelacja - Or.II.0003.6.2021131479
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131478
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania131478
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.131477
Wykaz z dnia 09.09.2020131477
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków131474
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.131472
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131471
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131471
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.131470
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego131469
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie131467
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego131466
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131466
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131466
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego131465
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok131463
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131463
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów131462
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.131460
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.131459
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym131457
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.131457
Wykaz z dnia 02.02.2021131454
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku131454
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie131452
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.131452
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV131452
NSP 2021131451
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś131450
Wykaz z dnia 18.08.2020131447
Instrukcja zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych131447
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału131447
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.131446
Wykaz z dnia 17.11.2021131445
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo131443
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie131443
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.131441
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.131441
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.131440
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.131440
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131440
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego131439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131438
Interpelacja - Or.II.0003.5.2021131436
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych131435
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów131435
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131433
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego131432
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.131431
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019131431
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok131429
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody131429
Wykaz z dnia 07.08.2020131426
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131425
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego131425
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019131425
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.131423
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131423
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.131422
Wykaz z dnia 29.03.2021131422
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok131420
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert131418
Wykaz z dnia 23.04.2020131417
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131417
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.131417
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.131416
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych131415
Interpelacja - Or.II.0003.1.2022131415
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie131412
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131408
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy131406
Wykaz z dnia 10.05.2021131406
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach131406
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów131405
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.131404
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019131404
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131403
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131403
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego131402
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131402
Rok 2021131400
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131399
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze131399
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania131397
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131397
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 31.12.2022131396
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg131394
Wykaz z dnia 23.11.2021131394
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku131393
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu131392
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów131392
Wykaz z dnia 22.11.2021131392
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131391
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym131391
Wykaz z dnia 03.09.3021131391
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców131390
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131390
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych131389
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego131388
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)131388
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii131387
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.131387
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131387
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.131386
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)131385
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku131384
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy131384
Wykaz z dnia 24.11.2021131384
Wykaz pomocy publicznej nr 3131383
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.131382
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131382
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum131381
Budowa punktu czerpania wody131380
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie131380
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie131380
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131378
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz131378
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów131377
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131377
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131376
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym131376
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131376
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie131374
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok131374
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131374
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131374
Wykaz z dnia 03.11.2020131373
Kalendarz wyborczy131372
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych131371
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym131370
Wykaz z dnia 05.08.2021131370
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok131370
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów131369
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.131369
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku131368
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131367
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020131367
Małe granty 2021131367
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.131367
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8131366
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020131366
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131366
Wykaz z dnia 24.05.2022131366
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131366
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.131365
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131365
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku131365
Budowa gazociągu Polanów131364
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.131363
Interpelacja - Or.II.0003.2.2022131363
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131363
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków131362
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów131361
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok131361
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów131361
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku131361
Wykaz z dnia 17.12.2020131360
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.131360
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.131359
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131358
Zawiadomienie131358
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów131356
Wykaz pomocy publicznej nr 2131355
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131355
Wykaz z dnia 20.07.2022131355
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018131355
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie131354
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym131354
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.131353
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131353
Interpelacja - Or.II.0003.4.2021131353
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW131352
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie131351
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131351
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów131351
Wykaz z dnia 29.07.2021131351
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.131351
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.131350
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131350
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne131349
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku131348
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131348
Wykaz z dnia 30.08.2021131347
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.131347
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131346
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach131346
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody131345
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody131345
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa131345
Wykaz z dnia 27.05.2022131345
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131345
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku131345
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90131345
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131344
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131344
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131343
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131343
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku131343
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego131342
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.131341
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15131341
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131341
Wykaz pomocy publicznej nr 1131341
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku131340
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych131339
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131339
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików131339
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131339
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór131337
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych131337
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131337
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131337
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego131336
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie131336
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131336
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131334
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej131334
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku131334
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa131333
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.131332
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju131332
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa131332
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020131331
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania131330
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131329
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa131329
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców131329
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131328
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1131328
Wykaz z dnia 24.02.2022131327
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii131326
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców131326
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów131326
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej131325
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów131325
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko131324
Wykaz z dnia 2.11.2021131324
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa131323
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów131323
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie131323
Wykaz z dnia 11.05.2022131323
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych131323
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)131323
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131322
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.131321
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131321
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego131320
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV131320
Wykaz z dnia 18.11.2022131320
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie131319
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie131319
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej131319
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131319
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131319
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131318
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych131318
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.131318
Wykaz z dnia 09.07.2021131317
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum131317
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania131317
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych131317
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów131316
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)131314
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie131314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131313
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.131313
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131313
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów131313
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131313
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa131313
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019131311
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów131311
Informacja o ważnych numerach telefonów131311
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego131310
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131309
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131309
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach131309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.131309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131308
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego131308
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.131308
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131307
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131307
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie131307
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131307
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131307
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131307
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131307
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020131306
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131306
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców131306
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego131306
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022131305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki131305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131305
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową131305
Podjęcie zawieszonego postępowania131305
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131305
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania131305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno131305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131304
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka131304
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek131303
Instrukcja głosowania korespondencyjnego131303
Wykaz z dnia 04.05.2022131303
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego131303
Budowa czterech budynków mieszkalnych131303
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie131302
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów131302
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym131302
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131302
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.131301
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131301
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku131301
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe131301
Budowa stacji P4 Wietrzno131301
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131300
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.131299
Budowa komina, przedszkole131298
Zakończenie postępowania, budowa sieci131298
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131298
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia131298
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów131298
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody131298
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.131297
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz131297
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.131297
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131297
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo131297
Wykaz z dnia 10.05.2022131296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko131296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko131296
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.131295
Wykaz z dnia 13.05.2022131295
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131295
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś131295
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów131295
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo131294
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131294
Kalendarz czynności131294
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131293
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131293
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131293
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131293
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo131293
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020131293
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików131292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych131292
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131292
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów131292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131291
Wykaz z dnia 22.06.2022131291
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików131291
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi131291
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych131290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego131290
Interpelacja - Or.II.0003.3.2022131290
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów131290
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo131290
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej131290
Wykaz z dnia 14.06.2022131289
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131289
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a131289
Decyzja na budowę komina, przedszkole131288
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego131288
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów131288
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym131287
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków131287
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno131287
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131287
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych131287
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych131286
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131286
Wykaz z dnia 31.08.2022131286
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii131285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131285
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.131284
Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Polanów w okresie wakacyjnym w 2022 r.131284
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku131283
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131283
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów131282
Interpelacja - Or.II.0003.4.2022131282
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.131282
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131282
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów131282
Budowa punktu czerpania wody131282
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania131281
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131281
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131281
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ODYNIEC DARŁOWO131281
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131281
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok131280
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131280
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.131280
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131280
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek131280
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.131280
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.131279
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)131279
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131279
Wykaz z dnia 25.08.2022131279
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum131279
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.131279
Budowa stacji P4 Wietrzno131279
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów131278
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131278
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131278
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/24131278
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego131278
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131278
Wykaz z dnia 25.03.2022131277
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131277
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131277
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii131277
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/2131277
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131277
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.131276
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.131276
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131275
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021131274
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko131274
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów131274
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131273
Interpelacja - Or.II.0003.5.2022131273
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku131273
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie131272
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko131272
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131272
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów131272
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa131271
Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji131271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.131271
Interpelacja - Or.II.0003.6.2022131270
Wykaz z dnia 22.09.2022131270
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym131270
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku131270
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów131270
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku131269
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131269
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131269
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji131268
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22131268
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131268
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych131268
Charakterystyka przedsięwzięcia131268
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo131267
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131267
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów131267
Wniosek o zakup131267
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.131266
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego131266
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131266
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131265
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022131265
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.131265
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131264
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych131264
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131264
Wykaz z dnia 26.09.2022131264
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131263
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131263
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131263
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś131263
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS131262
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych131262
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego131261
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131261
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131261
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.131261
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych131261
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych131261
Wykaz z dnia 12.09.2022131260
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym131260
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B131260
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131260
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131259
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131259
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131259
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW131259
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131259
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców131259
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131258
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.131258
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku131258
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.131258
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131257
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131257
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022 - 2025, z perspektywą do roku 2029131257
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90131257
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131256
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131256
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie131255
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie131254
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików131254
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa131253
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych131252
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131251
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131251
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami131251
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.131251
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego131250
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami131249
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131249
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131248
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131248
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych131248
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku131247
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2021131247
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.131247
Zarządzenie nr 2/23 Burmistrza Polanowa z dnia 12 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023131246
Wykaz z dnia 6.09.2022131246
Transkrypcja aktu stanu cywilnego131246
Wykaz z dnia 9.09.2022131245
Wykaz z dnia 10.11.2022131245
Przebudowa stacji P4 Garbno131244
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131244
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów131244
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania131244
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131243
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131243
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody131243
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206131243
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)131243
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131242
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131242
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Jeleń131242
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131242
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia131242
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego131241
Zmiana imienia lub nazwiska131241
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 145/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na w rejonie ulicy Stawnej i Przytorze w Polanowie obowiązującej w dniu 01 listopada 2022131241
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV131241
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”131241
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131240
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych131240
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego131239
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131239
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno131239
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo131238
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha131238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131238
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131238
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131237
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha131237
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie131237
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131237
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131237
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców131237
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie131237
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131236
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno131236
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131236
Wyjaśnienie PKW131236
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU131236
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ORĘŻ131236
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131236
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych131236
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych131235
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131235
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów131235
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131234
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV131234
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131233
Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2021/2022131233
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych131232
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131232
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców131232
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni131232
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów131232
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205131232
Budowa punktu czerpania wody131231
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie131231
Budowa komina, przedszkole131231
Budowa sieci do budynku mieszkalnego131231
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku131231
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji131231
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131231
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131231
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131230
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców131230
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów131230
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131229
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku131229
Decyzja o umorzeniu131228
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131228
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131228
Wykaz z dnia 31.10.2022131228
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131228
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.131227
Interpelacja - Or.II.0003.7.2022131226
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów131226
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH131226
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców131226
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131226
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)131226
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym131225
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno131225
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo131225
Budynek socjalny ESP Żydowo131225
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131225
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.131224
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.131224
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131224
Wykaz z dnia 27.10.2022131224
Umorzenie postępowania, budynek socjalny131223
Rekowo podział działek131223
Wykaz z dnia 15.12.2022131222
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.131222
Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny131221
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.131221
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo131220
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.131219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia131219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131219
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia131219
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie131218
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.131218
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko131218
Budowa czterech budynków mieszkalnych131218
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131217
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy131217
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131217
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego131217
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/51131216
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców131215
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania131215
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131215
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa131214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131214
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu131214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy131214
Wykaz z dnia 07.11.2022131214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Bielik131213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii131213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko131213
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie131212
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131212
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania131212
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania131212
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131211
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia131211
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów131211
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego131210
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia131210
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131210
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131210
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131210
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131210
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów131209
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131208
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszeniu postępowania administracyjnego131208
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia131207
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 30.04.2023131207
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131207
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś oraz o wyznaczeniu nowego terminu131207
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 roku131207
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022131206
Wykaz z dnia 19.01.2023131206
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.131206
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie DIANA131205
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa131204
Wniosek o głosowanie korespondencyjne131204
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo131204
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów131203
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku131202
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego131202
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131202
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania131202
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131202
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa131201
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131199
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/2023131199
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131198
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131198
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131197
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131196
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo131196
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Słonka131196
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego131196
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie BIELIK131196
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131195
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku131195
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku131193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie JELEŃ131193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych131193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131192
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji131192
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131191
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131191
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131191
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie131191
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś131191
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś131190
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131190
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22131190
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego131190
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131188
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131188
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131187
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia131186
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko131186
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku131186
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131186
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131185
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. o udziale społeczeństwa131185
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131185
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego131185
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie WILK131184
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko131183
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131183
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131182
Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego131182
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku131181
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131180
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 06 czerwca 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131180
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnieńdo karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu131180
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131178
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego131178
Bilans łączny za 2021 rok131178
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA131177
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2021 rok131177
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131176
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131176
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA131175
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie131175
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej131175
Zarządzenie nr 14/22 Burmistrza Polanowa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok131175
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku131175
Protokół konsultacji społecznych131175
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego131174
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131174
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131172
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego131172
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131172
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131172
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie WATAHA131171
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2021 rok131171
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku131170
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131169
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131168
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.131168
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.131166
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.131164
Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131164
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie BIELIK131162
Wniosek o zakup węgla131162
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej131162
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.131161
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.131161
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego131159
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie131159
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131157
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.131156
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131153
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych131152
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku w sprawie postępowania administracyjnego131151
Rozporządzenie nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego131150
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku131147
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym131147
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2020 rok131144
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022131142
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2022 roku131139
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, albo bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym131138
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131133
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego131132
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI)131125
Zarządzenie nr 8/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze128621
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze128619
Zarządzenie nr 6/23 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze128597
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128486
Wykaz z dnia 23.01.2023128472
Rekrutacja do żłobka i przedszkoli128465
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego128444
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128441
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś128431
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128431
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś128429
Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie128427
Interpelacja - Or.II.0003.1.2023128420
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024128419
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128418
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128416
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego128416
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128414
Zarządzenie nr 20/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie128414
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128412
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego128412
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128412
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024128410
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128407
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa128406
Zarządzenie nr 4/23 Burmistrza Polanowa z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie128405
Wykaz złożonych ofert konkurs 1/2023128402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128402
Wykaz z dnia 30.03.2023128402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia128402
Polanowska wyprawka128401
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128400
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie od 9 lutego 2023 r. - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego128398
Wykaz z dnia 11.04.2023128398
Wykaz złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego w roku 2023128396
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie128395
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022 roku128394
Wykaz z dnia 17.03.2023128394
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego128392
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w roku 2023128392
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Nr 2/2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości128390
Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim128389
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku128388
Żłobek Gminny w Polanowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2023/2024128388
Zarządzenie nr 21/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023128387
Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2023128381
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku128379
Zarządzenie nr 25/23 Burmistrza Polanowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wkład własny do realizowanych inwestycji współfinasowanych ze środków zewnętrznych w roku 2023128370
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.128369
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lutego 2023 r.128367
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego128361
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze51282
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. programów środowiskowych i gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Polanowie51068
Wykaz z dnia 4.05.202351047
Wykaz z dnia 8.05.202351040
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania51036
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego51036
Wykaz z dnia 13.04.202351032
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania51032
Obwieszczenie o wydaniu decyzji51031
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2022 rok51031
Wykaz z dnia 10.05.202351028
Wykaz z dnia 25.04.202351025
Interpelacja - Or.II.0003.2.202351023
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego51018
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego51017
Interpelacja - Or.II.0003.3.202351014
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś51014
Zarządzenie nr 44/23 Burmistrza Polanowa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu zrekrutowania dzieci na 10 wolnych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów w naborze na rok szkolny 2023/2024 oraz ustalenia zasad i sposobu jej działania51013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2023 r.51012
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego51010
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach51008
Wykaz z dnia 19.05.202351007
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego51004
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.51003
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko51002
Wykaz z dnia 18.05.202351002
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach50998
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia przez Gminę Polanów do sprzedaży końcowej opału stałego w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych50997
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 202250994
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku50992
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2022 rok50990
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku50988
Bilans łączny za 2022 rok50986
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego50979
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi samorządowych organów gminy w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie41
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego39
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa35
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego31
Wybory ławników na kadencję 2024-202726
Wykaz z dnia 29.05.202325
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmian w podziale Gminy Polanów na stałe obwody głosowania18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego18
Wykaz z dnia 31.05.202315
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego12
Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej10