Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne471970
Start316908
Oświadczenia majątkowe73008
Uchwały Rady Miejskiej68576
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego53187
Katalog usług - poradniki dla interesantów46381
Obwieszczenia, zawiadomienia43511
Gospodarka odpadami40775
Nabory / Konkursy40116
Budżet Gminy39245
Urząd Miejski w Polanowie38804
Sołectwa36609
Gmina Polanów35434
Zagospodarowanie przestrzenne34425
Środowisko33248
Kierownictwo Urzędu33013
Statut Gminy Polanów32884
Konta bankowe30103
Godziny pracy Urzędu29827
Organizacje pozarządowe29795
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-202529593
Regulamin organizacyjny28247
Program Rodzina 500 plus27824
Dotacje celowe27809
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna27013
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej25821
Bezdomne zwierzęta15613
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy14669
Konsultacje społeczne13975
Kościernica12771
Burmistrz Polanowa12268
Nacław11938
Żydowo11905
Cetuń11521
Bożenice11513
Gołogóra11425
Jacinki11416
Garbno11414
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe11316
Bukowo11297
Krąg11284
Krytno11255
Dadzewo11157
Rekowo11123
Rosocha11082
Świerczyna11067
Domachowo11057
Kępiny11043
Buszyno11033
Powidz11024
Chocimino11022
Wielin10995
Sowinko10934
Wietrzno10934
Karsinka10856
Warblewo10661
Rzeczyca Wielka10645
Nowy Żelibórz10365
Stary Żelibórz10245
Podatki i opłaty lokalne9933
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia9576
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)9271
Wykaz z dnia 08.05.20158775
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20208703
Wykaz z dnia 25.03.20158701
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi8625
Wykaz z dnia 28.04.20158624
Jednostki organizacyjne Gminy8356
Wykaz z dnia 16.10.20158352
Wykaz z dnia 27.07.20158279
Wykaz z dnia 18.08.20158220
Wykaz z dnia 25.06.20158203
Wykaz z dnia 16.07.20158184
Wykaz z dnia 21.09.20158182
Wykaz z dnia 16.12.20158180
Wykaz z dnia 08.01.20168040
Informacje ogólne8006
Wykaz z dnia 29.12.20157997
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20217985
Wykaz z dnia 22.02.20167950
Wykaz z dnia 26.04.20167894
Uchwały podatkowe7823
Wykaz z dnia 11.04.20167711
Transmisje Sesji Rady Miejskiej7303
Skarbnik Gminy Polanów7255
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie7155
Podstawy prawne7148
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego7026
Dzierżawa gruntów6985
Sprawozdawczość6905
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia6862
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6837
Ewidencja ludności i dowodów osobistych6801
Skład Rady6780
Sekretarz Gminy Polanów6586
Wybory6542
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów6422
Wykonanie Budżetu6311
Referat Finansowo - Budżetowy6301
Zastępca Burmistrza Polanowa6284
Adres skrytki ePUAP6208
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej6146
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów6108
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m6096
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych6096
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki6071
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m5910
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+0595759
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I5646
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo5615
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych5578
Informacje ogólne - dane teleadresowe5556
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów5523
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m5518
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami5515
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m5474
Podmioty odbierające odpady komunalne5420
Kadencja 2014-20185403
Wnioski w sprawie ulg podatkowych5358
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej5347
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie5325
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie5324
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej5268
Gospodarowanie odpadami komunalnymi5249
Wieloletnia prognoza finansowa5244
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd5230
Materiały planistyczne5103
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku5049
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku5023
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku5010
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku4986
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości4964
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku4945
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej4933
Rejestry4893
Porady prawne4795
Wykaz z dnia 10.08.20164793
Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy4768
Sesje Rady Miejskiej4728
Kompetencje Rady Miejskiej4700
Wykaz z dnia 10.05.20164700
Wykaz z dnia 19.09.20164691
Wykaz z dnia 25.05.20164678
Wykaz z dnia 15.07.20164656
Informacje ogólne4603
Wykaz z dnia 06.07.20164593
Wykaz z dnia 02.11.20164576
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus4550
Komisje Rady4543
Wykaz z dnia 12.12.20164542
Wykaz z dnia 14.10.20164524
Wykaz z dnia 23.11.20164504
Wykaz z dnia 07.12.20164492
Wykaz z dnia 19.04.20174418
Wykaz z dnia 20.04.20174410
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów4403
Wykaz z dnia 27.04.20174382
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów4380
Wykaz z dnia 10.05.20174371
Wykaz z dnia 14.03.20174345
Wykaz z dnia 13.03.20174330
Wykaz z dnia 01.06.20174318
Wykaz z dnia 23.06.20174302
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń4300
Szacowanie szkód łowieckich4164
Ogłoszenia4118
Dyżur Przewodniczącego Rady3985
Organizacja zgromadzeń3981
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie3841
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo3537
Skargi i wnioski3498
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki3458
Akty prawa miejscowego3401
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica3140
Dokumenty do pobrania3120
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe2795
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku2744
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20222732
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie2731
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku2722
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-20232721
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku2665
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości2662
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku2655
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów2650
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów2635
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu2602
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka2580
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów2547
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów2516
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku2505
Kadencja 2018-20232504
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych2406
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim2403
Plan postępowań o udzielenie zamówień2389
Oświadczenia majątkowe2379
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów2337
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów2317
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów2309
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku2272
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie2226
Dokumenty do pobrania2203
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.2140
Skład Rady2084
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20162044
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo1950
Nieczystości ciekłe1946
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni1876
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego1874
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”1788
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja1777
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy1722
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 20101690
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów1657
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku1644
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino1621
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo1616
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku1598
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1549
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas1539
ePUAP - Katalog spraw1509
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej1476
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów1425
Komisje Rady1350
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych1331
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych1308
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)1287
Zarządzenia Burmistrza1283
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów1261
Raporty o stanie zapewnienia dostępności1249
Bilans1230
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów1209
Informacje ogólne1171
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie1165
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 20161158
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów1154
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji1153
Wniosek o wydanie dowodu osobistego1144
Interpelacja - Or.I.0003.1.20191138
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 131137
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1124
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej1123
Polowania zbiorowe1103
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI1102
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.1084
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków1061
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok1059
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 20321058
Interpelacja - Or.I.0003.2.2019997
Pozwolenia wodnoprawne995
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V991
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie990
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe989
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII985
Interpelacja - Or.I.0003.10.2019958
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie948
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów948
Pomoc publiczna946
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)939
Powszechny Spis Rolny 2020938
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe933
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków930
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów923
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów910
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu904
Interpelacja - GM.I.7234.14.2019896
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej893
Interpelacja - Or.I.0003.3.2019889
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych885
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów881
Interpelacja - Or.I.0003.16.2019880
Bilans łączny za 2018 rok878
Wykaz z dnia 10.01.2018877
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej876
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku873
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku865
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych863
Interpelacja - Or.II.0003.4.2020854
Uchwały RIO - lata ubiegłe853
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych851
Interpelacja - Or.I.0003.7.2019851
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020848
Interpelacja - Or.II.0003.3.2020845
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze844
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów840
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym838
Interpelacja - Or.I.0003.21.2019837
Wykaz z dnia 01.09.2017837
Interpelacja - Or.I.0003.18.2019836
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku835
Interpelacja - Or.I.0003.8.2019832
Interpelacja - Or.I.0003.6.2019830
Interpelacja - Or.I.0003.14.2019827
Interpelacja - Or.I.0003.12.2019825
Interpelacja - Or.I.0003.4.2019824
Interpelacja - Or.I.0003.19.2019824
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok819
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024818
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki812
Interpelacja - Or.I.0003.20.2019812
Interpelacja - Or.I.0003.9.2019808
Wykaz z dnia 22.09.2017808
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze803
Interpelacja - Or.I.0003.13.2019800
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku799
Dyżur Przewodniczącego Rady797
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024793
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów789
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra787
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów777
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku771
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów770
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino768
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym767
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku765
Interpelacja - Or.II.0003.6.2020764
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna763
Interpelacja - Or.I.0003.11.2019760
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020758
Interpelacja - Or.I.0003.15.2019758
Interpelacja - Or.I.0003.17.2019757
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024752
Wykaz z dnia 04.07.2017752
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów750
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku735
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie732
Mobilny Urzędnik730
Postępowania w sprawie odpadów729
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów726
Wykaz z dnia 26.10.2018723
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie717
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku716
Wykaz z dnia 07.07.2017713
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej712
Interpelacja - Or.I.0003.1.2020711
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze709
Interpelacja - Or.II.0003.2.2020707
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok707
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego707
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II704
Wykaz z dnia 09.10.2017699
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych697
Pierwsza pomoc695
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie694
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024693
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach692
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2691
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku691
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok687
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów683
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019682
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku682
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku682
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V679
Wykaz z dnia 17.07.2017670
Wykaz z dnia 24.10.2017666
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku663
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII659
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie657
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok655
Wykaz z dnia 18.09.2017655
Wykaz z dnia 23.04.2018654
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015652
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1644
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok642
Cyberbezpieczeństwo639
Wykaz z dnia 08.09.2017636
Urząd Stanu Cywilnego631
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo631
Wykaz z dnia 06.03.2018630
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów629
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW628
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz628
Wykaz z dnia 04.12.2017628
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1627
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów626
Wykaz z dnia 26.09.2017625
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku623
Wykaz z dnia 15.06.2018622
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.620
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów614
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych613
Wykaz z dnia 15.03.2018612
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych610
Wykaz z dnia 15.11.2017609
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie607
Wykaz z dnia 28.01.2019606
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów603
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo603
Interpelacja - Or.II.0003.11.2020601
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów601
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030599
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa598
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok594
Uchwały budżetowe593
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów593
Bilans łączny za 2019 rok591
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216590
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze589
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024589
Sygnały alarmowe584
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka583
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę582
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów581
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.580
Wykaz z dnia 11.05.2018578
Interpelacja - Or.II.0003.10.2020576
Wzór karty ewakuacji574
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”573
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne572
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego571
Wykaz z dnia 22.11.2016570
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI569
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów568
Wykaz z dnia 07.08.2019566
Procedura561
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok560
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok559
Interpelacja - Or.II.0003.3.2021559
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo554
Wykaz z dnia 29.01.2019553
Wykaz z dnia 24.09.2019548
Wykaz z dnia 23.07.2018548
Wykaz z dnia 21.09.2018548
Wykaz z dnia 09.04.2019547
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów547
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów546
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym545
Wykaz z dnia 01.10.2018545
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów545
Wykaz z dnia 04.12.2018544
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok544
Interpelacja - Or.II.0003.14.2020544
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku540
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym540
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki540
Wykaz z dnia 17.04.2018539
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów537
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku535
Interpelacja - Or.II.0003.1.2021534
Wykaz z dnia 02.07.2020532
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe530
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2528
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.528
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów528
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów522
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice522
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV522
Wykaz z dnia 08.10.2018520
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku520
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów519
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów518
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów517
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze511
Wykaz z dnia 10.07.2019508
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów507
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku505
Wykaz z dnia 24.10.2019505
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku502
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.499
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina499
Wykaz z dnia 23.07.2019497
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów497
Wykaz z dnia 13.03.2020496
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów496
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”495
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo495
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku494
Wykaz z dnia 29.08.2019493
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok491
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów491
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m490
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów489
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020489
Wykaz z dnia 26.03.2019489
Interpelacja - Or.II.0003.16.2020488
Wykaz z dnia 29.04.2020488
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia487
Interpelacja - Or.II.0003.13.2020487
Interpelacja - Or.II.0003.12.2020486
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów482
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego480
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym479
Zajęcie pasa drogowego479
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV478
Interpelacja - Or.II.0003.15.2020473
Wykaz z dnia 19.03.2020473
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym472
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów471
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska467
Wykaz z dnia 03.12.2019465
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.465
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego463
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku462
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów459
Wykaz z dnia 15.01.2020454
Nieruchomości na sprzedaż448
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie447
Wykaz z dnia 19.12.2019443
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów442
Bilans łączny za 2020 rok442
Interpelacja - Or.II.0003.2.2021438
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018438
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku436
Wykaz z dnia 13.09.2019436
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym436
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie435
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie432
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych429
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.429
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.427
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją425
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44425
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016425
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz425
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego424
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego420
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.419
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy419
Wykaz z dnia 11.10.2019415
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.415
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017414
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym412
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV412
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo411
Wykaz z dnia 09.07.2019411
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo408
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów407
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów407
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.406
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo405
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym403
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym400
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo396
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego394
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie393
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów391
Wykaz z dnia 14.10.2021391
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów389
Wykaz z dnia 11.10.2021388
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów384
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.384
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym383
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów382
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe382
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego382
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo381
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów379
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych378
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.378
Wykaz z dnia 08.05.2020378
Wykaz z dnia 18 maja 2020378
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku378
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo377
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych377
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.374
Wykaz z dnia 19.12.2019374
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3373
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym373
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego373
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie370
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów368
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m367
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020364
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.364
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo363
Budowa gazociągu Polanów362
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego362
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra361
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego359
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego359
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe358
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018358
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów358
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów357
Wykaz z dnia 06.10.2020357
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.354
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów352
Wykaz z dnia 03.06.2020352
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.346
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.344
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów344
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym342
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego340
Wykaz z dnia 22.09.2020340
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym339
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów336
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.336
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.336
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem333
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego333
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.332
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo332
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym331
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego328
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo327
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo326
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym325
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.325
Zgłoszenie kandydatów do OKW325
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją324
Wykaz z dnia 21.07.2020323
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino322
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok321
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie321
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.320
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów320
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów319
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym317
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.317
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie315
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym315
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków315
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok315
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.314
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału314
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno312
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku312
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania306
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)306
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.306
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok303
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów302
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym300
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego300
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.300
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.297
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.296
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.295
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego295
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów295
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok294
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok290
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego290
Wykaz z dnia 09.09.2020290
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok288
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.286
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody286
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego286
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.286
NSP 2021285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym284
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego283
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego282
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie282
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019281
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.281
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019281
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym280
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie277
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego275
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie273
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.273
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych272
Interpelacja - Or.II.0003.6.2021272
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.271
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie270
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym269
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego266
Wykaz z dnia 18.08.2020266
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030265
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu264
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV264
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś263
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach263
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym262
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie262
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów261
Wykaz z dnia 02.02.2021260
Rok 2021260
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego260
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego259
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym257
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania256
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu255
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019255
Wykaz z dnia 17.11.2021254
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok254
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia253
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)252
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze252
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo251
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.251
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów251
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców250
Wykaz z dnia 07.08.2020250
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych249
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg249
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.248
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym248
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego248
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.244
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego244
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego243
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych243
Wykaz z dnia 23.04.2020241
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.241
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy241
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum241
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)241
Wykaz pomocy publicznej nr 3240
Wykaz z dnia 9.11.2021240
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym239
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym238
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)237
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym237
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego236
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku235
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie235
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie234
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.234
Wykaz z dnia 10.05.2021233
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym231
Interpelacja - Or.II.0003.5.2021231
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok230
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego230
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych230
Kalendarz wyborczy229
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku229
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.228
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.228
System Informacji Przestrzennej228
Wykaz z dnia 29.03.2021226
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020226
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego226
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów225
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy225
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku225
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym225
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów225
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.224
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym224
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo224
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego223
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku223
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów222
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020221
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów221
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8220
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.219
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.219
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok218
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018217
Zawiadomienie216
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego215
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym214
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego214
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym213
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów213
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie212
Wykaz pomocy publicznej nr 2211
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów211
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym211
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego211
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.210
Wykaz z dnia 23.11.2021210
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne209
Wykaz z dnia 24.11.2021209
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW208
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku208
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków208
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody206
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym205
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody204
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym204
Wykaz z dnia 03.09.3021204
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku203
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku203
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego202
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego201
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego201
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego201
Interpelacja - Or.II.0003.1.2022201
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach201
Wykaz z dnia 22.11.2021201
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90201
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie200
Wykaz pomocy publicznej nr 1200
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego199
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.199
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym199
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego199
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.198
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa198
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór197
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie197
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego197
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku197
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15196
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym196
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku195
Budowa gazociągu Polanów193
Wykaz z dnia 03.11.2020192
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej192
Wykaz z dnia 17.12.2020191
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików191
Wykaz z dnia 05.08.2021191
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.190
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych190
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii190
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020190
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju190
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa190
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania189
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych186
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej185
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców185
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1185
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów184
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców184
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie183
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok183
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa182
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów182
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie180
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum179
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)179
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego178
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego178
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania177
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych177
Wykaz z dnia 24.05.2022175
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz175
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych175
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV175
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.175
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie174
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego174
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)173
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie173
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów173
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie173
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów172
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa172
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów172
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym171
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019170
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego170
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.169
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym169
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego169
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.169
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa169
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego168
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie168
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym168
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego168
Informacja o ważnych numerach telefonów168
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa167
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym166
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego166
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach166
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego166
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego166
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.166
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.165
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek165
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego165
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego165
Wykaz z dnia 29.07.2021165
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego165
Budowa punktu czerpania wody164
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki164
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.164
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania164
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców164
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022163
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego163
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego163
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych163
Instrukcja głosowania korespondencyjnego162
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku162
Budowa stacji P4 Wietrzno162
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno162
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie161
Budowa czterech budynków mieszkalnych161
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.161
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.160
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka160
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.160
Interpelacja - Or.II.0003.2.2022160
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe160
Wykaz z dnia 27.05.2022159
Małe granty 2021159
Podjęcie zawieszonego postępowania158
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.158
Wykaz z dnia 30.08.2021158
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego158
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym158
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów157
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020157
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach157
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.157
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów156
Kalendarz czynności156
Interpelacja - Or.II.0003.4.2021156
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych155
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo155
Wykaz z dnia 2.11.2021155
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody155
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego154
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów154
Budowa komina, przedszkole153
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego152
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu152
Zakończenie postępowania, budowa sieci152
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego152
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz152
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików152
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020152
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów152
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania151
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa151
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych150
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików150
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo150
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych149
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.149
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo149
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia149
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej149
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.149
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi149
Wykaz z dnia 09.07.2021148
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego148
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów147
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia146
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania146
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów146
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów146
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków145
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo145
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych145
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym144
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku144
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii143
Decyzja na budowę komina, przedszkole143
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.143
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo143
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno142
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach141
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania141
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum141
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.140
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów140
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym140
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów140
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach140
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a140
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok139
Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Polanów w okresie wakacyjnym w 2022 r.139
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.139
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych139
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych139
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii138
Wykaz z dnia 24.02.2022138
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko138
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego138
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych137
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)137
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych137
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.137
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/2136
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek136
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa135
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów134
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego134
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach134
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego134
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.134
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii134
Budowa stacji P4 Wietrzno134
Budowa punktu czerpania wody134
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym133
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku133
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/24132
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa132
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.132
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach131
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.131
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym131
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku131
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.131
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji130
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa129
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo129
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego129
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania128
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.128
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego128
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego128
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie127
Wykaz z dnia 11.05.2022127
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów127
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych127
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego126
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych125
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.125
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia125
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.124
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej124
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów124
Charakterystyka przedsięwzięcia124
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.124
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów124
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach123
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych122
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku122
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach122
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś122
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku121
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców121
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.121
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.120
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym120
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B120
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22119
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych119
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW119
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych119
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych119
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego118
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021118
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania118
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.118
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90117
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego117
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików116
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego115
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia114
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.113
Wykaz z dnia 04.05.2022112
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie112
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa111
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie111
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego111
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami111
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego110
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych109
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami108
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego108
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach107
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania106
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego106
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów106
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania106
Wykaz z dnia 13.05.2022105
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych105
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.105
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia104
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)104
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego103
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”103
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego102
Przebudowa stacji P4 Garbno102
Wykaz z dnia 25.03.2022102
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego102
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody102
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206102
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych102
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach101
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego101
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach101
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową101
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach101
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia101
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha100
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego100
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV100
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych99
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku99
Interpelacja - Or.II.0003.4.202299
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko99
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców99
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno99
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym98
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie98
Wykaz z dnia 10.05.202298
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych98
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie98
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych97
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU97
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego97
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV97
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo96
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa96
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.96
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych96
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno95
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych95
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha95
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach95
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.95
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.95
Interpelacja - Or.II.0003.3.202294
Wyjaśnienie PKW94
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego94
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów94
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego93
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku93
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko93
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów93
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych93
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach92
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś92
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych92
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców91
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa91
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 20591
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach90
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego90
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji90
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców90
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego89
Wykaz z dnia 14.06.202289
Wykaz z dnia 22.06.202289
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko89
Budowa komina, przedszkole89
Decyzja o umorzeniu89
Budowa punktu czerpania wody88
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.88
Budowa sieci do budynku mieszkalnego88
Wykaz z dnia 20.07.202288
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.88
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych88
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie87
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów87
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego87
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni87
Budynek socjalny ESP Żydowo87
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym87
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno86
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.86
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo86
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.86
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach86
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo85
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych85
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)85
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.84
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.84
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców84
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym83
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa83
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH83
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.82
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach82
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach82
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo82
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie81
Umorzenie postępowania, budynek socjalny81
Rekowo podział działek81
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie80
Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny80
Budowa czterech budynków mieszkalnych80
Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2021/202279
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa79
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego79
Wykaz z dnia 25.08.202279
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia79
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego78
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców77
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach77
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego77
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/5177
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania76
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko76
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego76
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy76
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów76
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego75
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia74
Interpelacja - Or.II.0003.5.202274
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu74
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania74
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa74
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko74
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania73
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego72
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa72
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania72
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego71
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania71
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia71
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii71
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia70
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu69
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów69
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 202268
Raport o stanie gminy Polanów za rok 202168
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego68
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia67
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach67
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych66
Wniosek o głosowanie korespondencyjne64
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego64
Wykaz z dnia 31.08.202264
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego63
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania63
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo62
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu62
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego62
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych61
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych61
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku60
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego60
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/202359
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie59
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych59
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych58
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia56
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.56
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego56
Interpelacja - Or.II.0003.6.202255
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych54
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego53
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych53
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku52
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego51
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia50
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/2249
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego49
Wykaz z dnia 12.09.202249
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji48
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego47
Wykaz z dnia 6.09.202247
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego47
Wykaz z dnia 22.09.202247
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. o udziale społeczeństwa46
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach43
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu42
Wykaz z dnia 9.09.202240
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/202240
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu38
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 06 czerwca 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach37
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie37
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego33
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach32
Wykaz z dnia 26.09.202232
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej31
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego30
Zmiana imienia lub nazwiska29
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.28
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego28
Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach27
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.25
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.25
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.24
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.24
Transkrypcja aktu stanu cywilnego24
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu22
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa21
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej20
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach18
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu16
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach15
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych10
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia9
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów7
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Jeleń5