Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne642284
Start453136
Oświadczenia majątkowe246868
Uchwały Rady Miejskiej217662
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego193966
Katalog usług - poradniki dla interesantów184724
Obwieszczenia, zawiadomienia181257
Nabory / Konkursy179197
Gospodarka odpadami178049
Budżet Gminy177746
Urząd Miejski w Polanowie176306
Sołectwa173516
Gmina Polanów172842
Zagospodarowanie przestrzenne171943
Statut Gminy Polanów171101
Środowisko170343
Kierownictwo Urzędu170146
Konta bankowe167170
Godziny pracy Urzędu166862
Organizacje pozarządowe166647
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025166503
Regulamin organizacyjny165284
Dotacje celowe164607
Program Rodzina 500 plus164589
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna163755
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej162741
Bezdomne zwierzęta152518
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy151242
Konsultacje społeczne150705
Burmistrz Polanowa149811
Kościernica149207
Nacław148379
Żydowo148320
Cetuń147942
Gołogóra147928
Bożenice147925
Garbno147858
Jacinki147817
Krąg147772
Bukowo147718
Rekowo147694
Krytno147648
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe147579
Dadzewo147562
Świerczyna147552
Domachowo147501
Rosocha147473
Powidz147444
Wielin147428
Kępiny147394
Chocimino147383
Buszyno147381
Sowinko147357
Wietrzno147307
Karsinka147209
Warblewo147053
Rzeczyca Wielka147011
Podatki i opłaty lokalne146859
Nowy Żelibórz146812
Stary Żelibórz146687
Transmisje Sesji Rady Miejskiej146094
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia145987
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)145946
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi145256
Jednostki organizacyjne Gminy145216
Wykaz z dnia 08.05.2015145058
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020145048
Wykaz z dnia 25.03.2015145033
Wykaz z dnia 28.04.2015144982
Wykaz z dnia 16.10.2015144689
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021144635
Uchwały podatkowe144587
Wykaz z dnia 18.08.2015144569
Wykaz z dnia 27.07.2015144563
Wykaz z dnia 21.09.2015144523
Wykaz z dnia 16.12.2015144519
Wykaz z dnia 25.06.2015144498
Informacje ogólne144494
Wykaz z dnia 16.07.2015144463
Wykaz z dnia 08.01.2016144374
Wykaz z dnia 29.12.2015144335
Wykaz z dnia 22.02.2016144287
Wykaz z dnia 26.04.2016144244
Skarbnik Gminy Polanów144093
Wykaz z dnia 11.04.2016144007
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie143958
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa143677
Podstawy prawne143660
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego143469
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia143468
Dzierżawa gruntów143408
Ewidencja ludności i dowodów osobistych143378
Sekretarz Gminy Polanów143372
Sprawozdawczość143345
Zastępca Burmistrza Polanowa143225
Skład Rady143114
Adres skrytki ePUAP142990
Wybory142962
Referat Finansowo - Budżetowy142894
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej142877
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów142860
Wykonanie Budżetu142764
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów142642
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych142542
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m142402
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki142394
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych142309
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m142210
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059142140
Kadencja 2014-2018142112
Sesje Rady Miejskiej142110
Informacje ogólne - dane teleadresowe142021
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I142012
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo141915
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami141900
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m141818
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów141814
Podmioty odbierające odpady komunalne141805
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej141797
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m141767
Wnioski w sprawie ulg podatkowych141760
Gospodarowanie odpadami komunalnymi141708
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej141687
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie141676
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie141662
Wieloletnia prognoza finansowa141654
Rejestry141614
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd141580
Porady prawne141574
Kompetencje Rady Miejskiej141472
Materiały planistyczne141430
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku141399
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku141398
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej141339
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku141299
Ogłoszenia141293
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości141292
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku141289
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku141289
Promocja, Tusystyka141251
Wykaz z dnia 10.08.2016141153
Wykaz z dnia 19.09.2016141081
Wykaz z dnia 25.05.2016141017
Informacje ogólne141000
Wykaz z dnia 10.05.2016140998
Wykaz z dnia 15.07.2016140947
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022140940
Wykaz z dnia 02.11.2016140915
Wykaz z dnia 06.07.2016140866
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus140853
Szacowanie szkód łowieckich140840
Wykaz z dnia 12.12.2016140838
Komisje Rady140837
Wykaz z dnia 07.12.2016140824
Wykaz z dnia 14.10.2016140809
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów140800
Wykaz z dnia 23.11.2016140797
Wykaz z dnia 19.04.2017140759
Wykaz z dnia 10.05.2017140727
Wykaz z dnia 27.04.2017140723
Wykaz z dnia 20.04.2017140717
Wykaz z dnia 23.06.2017140655
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń140643
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów140641
Wykaz z dnia 14.03.2017140635
Wykaz z dnia 13.03.2017140625
Wykaz z dnia 01.06.2017140610
Organizacja zgromadzeń140369
Dyżur Przewodniczącego Rady140318
Skargi i wnioski140272
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie140179
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki140000
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo139951
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.139677
Dokumenty do pobrania139662
Akty prawa miejscowego139596
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023139461
Kadencja 2018-2023139408
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023139373
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica139357
Plan postępowań o udzielenie zamówień139288
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe139250
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie139218
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie139109
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku139091
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku139073
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów138998
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości138994
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów138970
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku138951
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku138942
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów138925
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu138920
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku138871
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka138869
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów138830
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych138738
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych138706
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów138663
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów138654
Skład Rady138652
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim138652
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku138627
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów138597
Oświadczenia majątkowe138573
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo138564
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego138516
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010138413
Nieczystości ciekłe138319
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy138317
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2016138298
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów138295
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni138244
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino138222
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo138156
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas138122
Zarządzenia Burmistrza138118
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”138004
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja137992
Raporty o stanie zapewnienia dostępności137987
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku137922
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów137914
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie137908
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku137886
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej137848
Komisje Rady137778
ePUAP - Katalog spraw137700
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów137684
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok137668
Informacje ogólne137650
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków137637
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych137635
Bilans137606
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)137593
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI137585
Polowania zbiorowe137584
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016137584
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów137568
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej137565
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie137555
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13137554
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych137538
Interpelacja - Or.I.0003.1.2019137528
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)137513
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów137485
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji137471
Mobilny Urzędnik137449
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V137425
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII137417
Urząd Stanu Cywilnego137387
Wniosek o wydanie dowodu osobistego137382
Pozwolenia wodnoprawne137377
Cyberbezpieczeństwo137358
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.137357
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków137354
Interpelacja - Or.I.0003.10.2019137344
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe137335
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów137335
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów137328
Interpelacja - Or.I.0003.2.2019137326
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe137318
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032137314
Interpelacja - GM.I.7234.14.2019137303
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok137283
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów137274
Interpelacja - Or.I.0003.3.2019137269
Pomoc publiczna137269
Interpelacja - Or.I.0003.16.2019137262
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie137261
Powszechny Spis Rolny 2020137256
Interpelacja - Or.II.0003.4.2020137255
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej137251
Interpelacja - Or.I.0003.7.2019137246
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej137241
Interpelacja - Or.I.0003.8.2019137240
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku137235
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów137234
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych137233
Interpelacja - Or.I.0003.18.2019137227
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze137225
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie137223
Wykaz z dnia 10.01.2018137218
Interpelacja - Or.I.0003.14.2019137217
Bilans łączny za 2018 rok137214
Interpelacja - Or.I.0003.12.2019137200
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku137196
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu137191
Interpelacja - Or.II.0003.3.2020137183
Interpelacja - Or.I.0003.19.2019137182
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów137180
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym137176
Interpelacja - Or.I.0003.21.2019137169
Interpelacja - Or.I.0003.13.2019137166
Interpelacja - Or.I.0003.4.2019137164
Wykaz z dnia 01.09.2017137161
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych137160
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze137160
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki137158
Wykaz z dnia 22.09.2017137155
Uchwały RIO - lata ubiegłe137153
Interpelacja - Or.I.0003.6.2019137152
Dyżur Przewodniczącego Rady137148
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra137146
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku137144
Interpelacja - Or.I.0003.20.2019137133
Interpelacja - Or.I.0003.9.2019137130
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku137127
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020137126
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok137124
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów137123
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna137122
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024137120
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku137102
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024137099
Interpelacja - Or.II.0003.6.2020137097
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku137095
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych137094
Wykaz z dnia 04.07.2017137093
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku137090
Interpelacja - Or.I.0003.15.2019137084
Interpelacja - Or.I.0003.11.2019137079
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów137079
Interpelacja - Or.I.0003.17.2019137076
Wykaz z dnia 26.10.2018137071
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino137071
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów137070
Wykaz z dnia 09.10.2017137065
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II137063
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych137063
Postępowania w sprawie odpadów137062
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym137061
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku137052
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów137044
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku137041
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku137041
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach137038
Interpelacja - Or.I.0003.1.2020137037
Interpelacja - Or.II.0003.2.2020137031
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024137027
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020137024
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów137022
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V137018
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów137012
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego137012
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024137010
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej137008
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW137008
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie137006
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze137002
Wykaz z dnia 24.10.2017136997
Wykaz z dnia 23.04.2018136995
Wykaz z dnia 07.07.2017136995
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku136994
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów136993
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII136993
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów136992
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz136991
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136985
Dystrybucja węgla136983
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok136976
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku136970
Pierwsza pomoc136969
Wykaz z dnia 15.06.2018136967
Uchwały budżetowe136967
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok136967
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok136964
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów136962
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów136961
Wykaz z dnia 06.03.2018136960
Wykaz z dnia 17.07.2017136956
Interpelacja - Or.II.0003.11.2020136952
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”136951
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo136951
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019136949
Wykaz z dnia 15.03.2018136949
Wykaz z dnia 18.09.2017136949
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2136947
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów136946
Wykaz z dnia 28.01.2019136942
Wykaz z dnia 02.07.2020136941
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze136936
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych136935
Wykaz z dnia 26.09.2017136932
Wykaz z dnia 08.09.2017136929
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok136927
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok136927
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze136926
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015136926
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo136924
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136913
Interpelacja - Or.II.0003.1.2021136912
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy136912
Wykaz z dnia 04.12.2017136911
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku136908
Interpelacja - Or.II.0003.10.2020136906
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo136903
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę136903
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku136901
Wykaz z dnia 24.09.2019136901
Wykaz z dnia 07.08.2019136900
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów136900
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów136893
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów136892
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216136892
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów136892
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów136891
Interpelacja - Or.II.0003.14.2020136890
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku136889
Wykaz z dnia 15.11.2017136889
Bilans łączny za 2019 rok136888
Wykaz z dnia 29.01.2019136886
Interpelacja - Or.II.0003.3.2021136885
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka136883
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów136881
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136879
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136877
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136875
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki136874
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1136872
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne136869
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030136868
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa136867
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów136866
Wykaz z dnia 22.11.2016136863
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok136863
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina136862
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów136861
Wykaz z dnia 11.05.2018136860
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024136859
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI136856
Wykaz z dnia 13.03.2020136851
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.136850
Wykaz z dnia 29.04.2020136848
Wykaz z dnia 29.08.2019136844
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m136844
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.136843
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe136843
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku136842
Wykaz z dnia 10.07.2019136841
Zajęcie pasa drogowego136838
Interpelacja - Or.II.0003.15.2020136836
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1136836
Wykaz z dnia 21.09.2018136836
Wykaz z dnia 01.10.2018136836
Wykaz z dnia 24.10.2019136835
Wykaz z dnia 09.04.2019136835
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych136833
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice136831
Wykaz z dnia 17.04.2018136830
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV136830
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów136828
Wykaz z dnia 23.07.2018136825
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136825
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów136823
Procedura136823
Wykaz z dnia 04.12.2018136822
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów136818
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów136816
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020136811
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów136810
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV136810
Interpelacja - Or.II.0003.16.2020136807
Wykaz z dnia 19.03.2020136807
Interpelacja - Or.II.0003.13.2020136807
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów136806
Interpelacja - Or.II.0003.12.2020136804
Wykaz z dnia 08.10.2018136803
Wykaz z dnia 03.12.2019136799
Sygnały alarmowe136799
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo136797
Wzór karty ewakuacji136797
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku136795
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym136794
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów136791
Interpelacja - Or.II.0003.2.2021136784
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów136782
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44136779
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok136778
Wykaz z dnia 23.07.2019136776
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok136774
Wykaz z dnia 26.03.2019136774
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych136773
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego136773
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku136773
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”136772
Bilans łączny za 2020 rok136770
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska136768
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.136768
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów136768
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów136765
Wykaz z dnia 15.01.2020136765
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.136765
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok136763
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136763
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku136761
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów136761
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136760
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136757
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136753
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136752
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie136751
Wykaz z dnia 07.10.2022136749
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.136748
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino136748
Wykaz z dnia 19.12.2019136745
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.136742
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136739
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego136739
Budowa gazociągu Polanów136737
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych136737
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku136735
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2136729
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu136724
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku136723
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku136723
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136721
Wykaz z dnia 13.09.2019136719
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018136719
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją136717
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie136716
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów136712
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136711
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie136710
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów136710
Wykaz z dnia 11.10.2019136709
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.136709
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV136709
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136708
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz136708
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia136703
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo136702
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136701
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136701
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.136700
Wykaz z dnia 11.10.2021136700
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo136698
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów136696
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136696
Nieruchomości na sprzedaż136695
Wykaz z dnia 09.07.2019136695
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136692
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego136691
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136690
Wykaz z dnia 14.10.2021136686
Wykaz z dnia 06.10.2020136686
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020136684
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)136684
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017136683
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136678
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra136675
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136675
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m136674
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych136674
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.136673
Wykaz z dnia 22.09.2020136671
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136668
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136667
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka136663
System Informacji Przestrzennej136662
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136659
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów136658
Wykaz z dnia 08.05.2020136657
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów136656
Wykaz z dnia 18 maja 2020136655
Wykaz z dnia 19.12.2019136654
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136654
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136654
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.136653
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe136653
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów136653
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją136652
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów136650
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136650
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030136649
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136647
Zgłoszenie kandydatów do OKW136647
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie136646
Wykaz z dnia 9.11.2021136646
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016136646
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.136644
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136641
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów136639
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136638
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136637
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.136636
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.136636
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136632
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.136631
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów136630
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136629
Wykaz z dnia 03.06.2020136629
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136625
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego136625
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego136616
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136615
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów136615
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.136614
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)136612
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok136612
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136611
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo136611
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś136610
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136610
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.136610
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok136610
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok136609
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem136606
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno136604
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe136602
Wykaz z dnia 21.07.2020136599
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.136597
Interpelacja - Or.II.0003.6.2021136595
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136594
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136594
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów136592
Wykaz z dnia 17.11.2021136591
Interpelacja - Or.II.0003.5.2021136591
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018136587
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym136585
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie136585
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.136584
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert136583
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok136582
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku136582
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania136580
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136579
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków136578
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136577
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136575
Wykaz z dnia 09.09.2020136575
Instrukcja zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych136575
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3136574
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii136571
Interpelacja - Or.II.0003.1.2022136570
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136569
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.136569
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.136568
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.136566
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów136565
Wykaz z dnia 23.04.2020136563
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego136562
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136562
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.136562
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136558
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody136557
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy136555
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136554
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie136554
Wykaz z dnia 02.02.2021136554
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV136554
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019136554
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136553
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego136553
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.136553
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136552
Wykaz z dnia 10.05.2021136550
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136550
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.136548
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136548
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136547
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego136547
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.136547
NSP 2021136546
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136546
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136546
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych136545
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku136544
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie136544
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie136543
Wykaz z dnia 03.09.3021136543
Wykaz z dnia 18.08.2020136543
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136542
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego136541
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach136535
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów136534
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.136534
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego136533
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136532
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136532
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych136530
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze136530
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok136528
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.136527
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania136526
Wykaz z dnia 07.08.2020136526
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136525
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału136525
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.136523
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136522
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.136522
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg136522
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok136521
Wykaz z dnia 29.03.2021136520
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców136520
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych136520
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.136520
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136520
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym136519
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136517
Interpelacja - Or.II.0003.2.2022136517
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego136516
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.136516
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136516
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)136516
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)136513
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.136513
Wykaz z dnia 24.05.2022136512
Wykaz pomocy publicznej nr 3136511
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum136511
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019136510
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie136509
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów136507
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136506
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.136505
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok136505
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie136502
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych136502
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136502
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136502
Kalendarz wyborczy136501
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 31.12.2022136498
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów136497
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.136496
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8136496
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136496
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków136495
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok136494
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136493
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie136493
Wykaz z dnia 27.05.2022136493
Wykaz z dnia 22.11.2021136493
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136492
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz136492
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.136491
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.136491
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.136491
Budowa punktu czerpania wody136489
Wykaz z dnia 23.11.2021136489
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136487
Zawiadomienie136487
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136486
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.136484
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136484
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie136484
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW136482
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów136481
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019136481
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie136480
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136480
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136480
Wykaz z dnia 24.11.2021136480
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.136479
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.136478
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.136478
Małe granty 2021136478
Rok 2021136477
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136477
Wykaz z dnia 18.11.2022136477
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej136475
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach136475
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90136475
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136474
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa136474
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko136474
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136472
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego136471
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15136470
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików136470
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów136470
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136469
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu136469
Wykaz z dnia 03.11.2020136468
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.136468
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136468
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych136467
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136465
Wykaz z dnia 05.08.2021136464
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136463
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej136463
Budowa gazociągu Polanów136462
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy136462
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku136461
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów136461
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.136460
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136460
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136460
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020136460
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.136459
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju136459
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania136459
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136458
Wykaz z dnia 20.07.2022136458
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa136458
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców136458
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136457
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.136456
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś136456
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136455
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136455
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców136455
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów136455
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów136455
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów136454
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym136454
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie136453
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa136452
Wykaz z dnia 17.12.2020136452
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej136452
Interpelacja - Or.II.0003.4.2021136452
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok136451
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136450
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych136450
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych136450
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie136449
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym136449
Wykaz z dnia 29.07.2021136449
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV136449
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.136447
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.136447
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020136446
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136446
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania136446
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych136446
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku136446
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020136445
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136445
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.136445
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku136445
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.136445
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136444
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie136443
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów136443
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136443
Wykaz z dnia 31.08.2022136443
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136442
Wykaz z dnia 30.08.2021136442
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko136442
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa136442
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.136441
Informacja o ważnych numerach telefonów136441
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku136440
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów136439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego136439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów136439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.136439
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136439
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.136439
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego136438
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów136438
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ODYNIEC DARŁOWO136438
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach136437
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno136437
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie136436
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136436
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.136436
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców136436
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022136435
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki136435
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136435
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka136434
Podjęcie zawieszonego postępowania136434
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136434
Interpelacja - Or.II.0003.5.2022136434
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania136434
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego136434
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136433
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów136433
Budowa czterech budynków mieszkalnych136433
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018136433
Wykaz pomocy publicznej nr 2136432
Budowa stacji P4 Wietrzno136432
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136432
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym136431
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe136431
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii136430
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136429
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa136429
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa136429
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136428
Zakończenie postępowania, budowa sieci136428
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136428
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia136428
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody136428
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.136427
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136427
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136427
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne136427
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku136426
Budowa komina, przedszkole136426
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz136426
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136425
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody136425
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową136425
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136425
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136425
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo136425
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo136424
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136424
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136424
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików136423
Wykaz z dnia 24.02.2022136423
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo136423
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.136423
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022136423
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136422
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136422
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136422
Wykaz z dnia 2.11.2021136422
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku136422
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136421
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody136421
Wykaz z dnia 11.05.2022136421
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136421
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo136421
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku136421
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów136421
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136420
Wykaz pomocy publicznej nr 1136420
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów136420
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a136419
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi136419
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym136418
Decyzja na budowę komina, przedszkole136418
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136418
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136418
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku136418
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno136417
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych136416
Wykaz z dnia 26.09.2022136416
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie136415
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów136415
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii136414
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136414
Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Polanów w okresie wakacyjnym w 2022 r.136414
Wykaz z dnia 09.07.2021136414
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136414
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór136413
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136413
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136413
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136413
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku136413
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136412
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136412
Budowa punktu czerpania wody136411
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko136410
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136410
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136410
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)136409
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/24136409
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136409
Budowa stacji P4 Wietrzno136409
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek136409
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego136409
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.136409
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów136408
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.136408
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136408
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021136407
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.136407
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym136407
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1136407
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136407
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136406
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii136406
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/2136406
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136406
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136405
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136404
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Jeleń136403
Wykaz z dnia 04.05.2022136402
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136402
Zmiana imienia lub nazwiska136402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.136402
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136399
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego136399
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)136399
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku136398
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22136398
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie136398
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego136398
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136398
Zarządzenie nr 2/23 Burmistrza Polanowa z dnia 12 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023136397
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136397
Charakterystyka przedsięwzięcia136397
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136397
Interpelacja - Or.II.0003.3.2022136396
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136396
Wniosek o zakup136396
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136395
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko136395
Wykaz z dnia 9.09.2022136395
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136395
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego136394
Wykaz z dnia 10.05.2022136394
Wykaz z dnia 13.05.2022136394
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum136394
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136394
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych136394
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136393
Wykaz z dnia 6.09.2022136393
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś136393
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ORĘŻ136392
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.136391
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136390
Wykaz z dnia 22.06.2022136390
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019136389
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136389
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)136388
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego136388
Wykaz z dnia 14.06.2022136388
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136388
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136388
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136388
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136387
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136387
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136387
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136386
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136386
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów136386
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136385
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136385
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136385
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020136385
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136385
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów136384
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136384
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136384
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136384
Instrukcja głosowania korespondencyjnego136382
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136382
Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji136381
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek136381
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136381
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136381
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie136380
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego136380
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku136380
Wykaz z dnia 15.12.2022136379
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.136379
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136379
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136379
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania136378
Interpelacja - Or.II.0003.4.2022136378
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136377
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów136377
Wykaz z dnia 31.10.2022136377
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko136376
Interpelacja - Or.II.0003.6.2022136376
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136376
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów136374
Przebudowa stacji P4 Garbno136373
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.136373
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136373
Wykaz z dnia 25.08.2022136373
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136373
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.136371
Wykaz z dnia 25.03.2022136371
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.136371
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136371
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020136371
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136370
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych136370
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136370
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136370
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136370
Kalendarz czynności136370
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136370
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136369
Wykaz z dnia 22.09.2022136369
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików136368
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej136368
Wykaz z dnia 07.11.2022136368
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136367
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych136367
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego136367
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów136367
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Bielik136366
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.136366
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków136365
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136365
Transkrypcja aktu stanu cywilnego136365
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych136365
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego136364
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136364
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 30.04.2023136362
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych136362
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszeniu postępowania administracyjnego136362
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku136361
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów136361
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136361
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.136360
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136360
Wykaz z dnia 12.09.2022136360
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136360
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów136359
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136359
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.136359
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136358
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum136358
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022 - 2025, z perspektywą do roku 2029136358
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.136357
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136357
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok136356
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136356
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136356
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.136356
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136355
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.136355
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136354
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136354
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie BIELIK136354
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie136352
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.136351
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku136350
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.136349
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś136348
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym136348
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów136348
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego136348
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136347
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji136347
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa136347
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku136347
Wykaz z dnia 10.11.2022136347
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś136347
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo136346
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych136346
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136346
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136346
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136345
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego136345
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku136345
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów136345
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 145/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na w rejonie ulicy Stawnej i Przytorze w Polanowie obowiązującej w dniu 01 listopada 2022136345
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136344
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.136344
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136344
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych136344
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136344
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.136343
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136342
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku136342
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS136341
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136341
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych136341
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136341
Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego136341
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.136340
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.136340
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych136340
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136339
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136339
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136338
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym136338
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B136338
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie WILK136338
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.136337
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.136337
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136337
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136336
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136336
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW136336
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś oraz o wyznaczeniu nowego terminu136336
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.136336
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku136335
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców136335
Interpelacja - Or.II.0003.7.2022136334
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136334
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie136333
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików136333
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90136333
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko136333
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku136332
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA136331
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa136331
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136331
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136331
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia136330
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie136330
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych136330
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.136330
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego136329
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2021136329
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami136329
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami136328
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136327
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnieńdo karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136327
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku136326
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych136326
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku136326
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2021 rok136325
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.136324
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)136324
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody136323
Wykaz z dnia 27.10.2022136323
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia136323
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów136323
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania136322
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206136322
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136321
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów136321
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV136321
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego136320
Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2021/2022136318
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”136318
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych136318
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego136317
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie BIELIK136316
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie136316
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha136316
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136316
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.136316
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych136316
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno136315
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo136315
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha136315
Wyjaśnienie PKW136315
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno136315
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV136315
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo136314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136314
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.136314
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.136314
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców136314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie136314
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136313
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU136313
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów136313
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych136312
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców136312
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów136312
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136311
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni136311
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji136311
Budowa punktu czerpania wody136310
Wykaz z dnia 19.01.2023136310
Budowa komina, przedszkole136310
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów136310
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205136310
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych136309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie136309
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136309
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego136309
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136309
Budowa sieci do budynku mieszkalnego136308
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku136308
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie DIANA136308
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców136308
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136307
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136306
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 roku136306
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136306
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej136305
Decyzja o umorzeniu136305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie JELEŃ136305
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym136304
Budynek socjalny ESP Żydowo136304
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców136304
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136304
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)136304
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno136303
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo136303
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH136303
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Słonka136303
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.136302
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów136302
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów136301
Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny136301
Umorzenie postępowania, budynek socjalny136301
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136300
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136300
Rekowo podział działek136300
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2021 rok136300
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136299
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136299
Budowa czterech budynków mieszkalnych136299
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia136299
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie136298
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia136298
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo136298
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136297
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko136296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136296
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy136296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego136296
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.136295
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.136295
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie136294
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136294
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy136294
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców136293
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa136293
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania136293
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.136293
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu136293
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/51136293
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko136292
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie136292
Wniosek o zakup węgla136291
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136291
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii136291
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136291
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa136290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia136290
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów136290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136290
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136290
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136289
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania136289
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania136289
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA136288
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136288
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136288
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136287
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136286
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego136285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia136285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu136285
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022136284
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136284
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136284
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136283
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa136283
Wniosek o głosowanie korespondencyjne136283
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych136283
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo136282
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.136281
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania136281
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego136280
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136280
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku136279
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/2023136279
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136278
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego136276
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym136276
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie WATAHA136275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia136274
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136274
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022136273
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji136273
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136273
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2020 rok136273
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku136273
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136273
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, albo bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym136273
Bilans łączny za 2021 rok136273
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku136272
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego136271
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego136270
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych136270
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22136269
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136268
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku136265
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136265
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko136264
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. o udziale społeczeństwa136262
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136261
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 06 czerwca 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136261
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku136260
Protokół konsultacji społecznych136256
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie136255
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136254
Zarządzenie nr 14/22 Burmistrza Polanowa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok136254
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136252
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136252
Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136248
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136247
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.136245
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.136241
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej136241
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136240
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach136240
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.136238
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie136238
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.136235
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.136235
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku w sprawie postępowania administracyjnego136232
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.136231
Rozporządzenie nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego136228
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2022 roku136213
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego136210
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI)136204
Zarządzenie nr 8/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze133704
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze133699
Zarządzenie nr 6/23 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze133677
Rekrutacja do żłobka i przedszkoli133637
Wykaz z dnia 23.01.2023133625
Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie133617
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133603
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133594
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133590
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach133574
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024133573
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133567
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133562
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego133560
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa133559
Polanowska wyprawka133555
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego133548
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś133536
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś133533
Interpelacja - Or.II.0003.1.2023133531
Wykaz złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego w roku 2023133526
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego133523
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie133523
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w roku 2023133521
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Nr 2/2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości133520
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego133519
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach133516
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133514
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133514
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia133512
Wykaz z dnia 30.03.2023133504
Wykaz z dnia 11.04.2023133503
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133500
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133500
Zarządzenie nr 25/23 Burmistrza Polanowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wkład własny do realizowanych inwestycji współfinasowanych ze środków zewnętrznych w roku 2023133499
Żłobek Gminny w Polanowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2023/2024133497
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie od 9 lutego 2023 r. - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego133496
Zarządzenie nr 4/23 Burmistrza Polanowa z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie133495
Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim133494
Zarządzenie nr 20/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie133492
Wykaz z dnia 17.03.2023133491
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego133490
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024133488
Wykaz złożonych ofert konkurs 1/2023133480
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022 roku133473
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku133468
Zarządzenie nr 21/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023133464
Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2023133462
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku133459
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.133447
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lutego 2023 r.133445
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze56364
Wykaz z dnia 13.04.202356220
Wykaz z dnia 8.05.202356193
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach56190
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia przez Gminę Polanów do sprzedaży końcowej opału stałego w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych56186
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2022 rok56179
Interpelacja - Or.II.0003.3.202356178
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego56176
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego56173
Wykaz z dnia 4.05.202356172
Wykaz z dnia 19.05.202356170
Wykaz z dnia 18.05.202356160
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach56158
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego56154
Obwieszczenie o wydaniu decyzji56153
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania56149
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. programów środowiskowych i gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Polanowie56148
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania56147
Interpelacja - Or.II.0003.2.202356145
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku56140
Wykaz z dnia 25.04.202356130
Wykaz z dnia 10.05.202356130
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś56119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego56110
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego56110
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego56107
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku56107
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko56106
Zarządzenie nr 44/23 Burmistrza Polanowa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu zrekrutowania dzieci na 10 wolnych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów w naborze na rok szkolny 2023/2024 oraz ustalenia zasad i sposobu jej działania56093
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2023 r.56091
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.56084
Bilans łączny za 2022 rok56081
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 202256076
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2022 rok56072
Wybory ławników na kadencję 2024-20275238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy5218
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5214
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5209
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa5208
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego5203
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora5182
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach5181
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5179
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5178
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5165
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie5159
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi samorządowych organów gminy w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie5159
Protokół nr LII/22 z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r.5156
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 1/20235155
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego5153
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego5152
Interpelacja - Or.II.0003.7.20235149
Wykaz z dnia 15.06.20235148
Protokół nr LI/22 z LI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 maja 2022 r.5148
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego5146
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego5143
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego5142
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5139
Wykaz z dnia 29.05.20235138
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmian w podziale Gminy Polanów na stałe obwody głosowania5137
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania i wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5136
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej na dz. nr. 69/3 obręb Chocimino5135
Protokół nr L/22 z L nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2022 r.5134
Raport o stanie gminy Polanów za rok 20225134
Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego5134
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko5133
Interpelacja - Or.II.0003.4.20235132
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na działce nr 3/6, obręb ewidencyjny Gołoógra5131
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Rzeczyca Wielka na działce nr. 9/5 obręb Rzeczyca Wielka5131
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 22/20235130
Interpelacja - Or.II.0003.5.20235130
Interpelacja - Or.II.0003.6.20235128
Protokół nr LIII/22 z LIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2022 r.5127
Protokół nr LIX/22 z LIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2022 r.5127
Wykaz z dnia 31.05.20235126
Protokół nr LXII/23 z LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 stycznia 2023 r.5126
Protokół nr LXIII/23 z LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 9 lutego 2023 r.5124
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego5121
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego5103
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego5100
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego5099
Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej5097
Protokół nr LXVI/23 z LXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 kwietnia 2023 r.5096
Protokół nr LXVII/23 z LXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2023 r.5088
Protokół nr XLVIII/22 z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 marca 2022 r.5086
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego5083
Protokół nr XLIX/22 z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 kwietnia 2022 r.5082
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15 października 20235081
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - studni do ujmowania wód podziemnych na terenie działki 66/4, obręb Karsinka5080
Protokół nr LXV/23 z LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 marca 2023 r.5080
Protokół nr LX/22 z LX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2022 r.5079
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej na dz. nr. 85/2 obręb Karsinka5078
Protokół nr LV/22 z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 12 sierpnia 2022 r.5076
Protokół nr LVIII/22 z LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 9 listopada 2022 r.5076
Protokół nr LIV/22 z LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 22 lipca 2022 r.5075
Protokół nr LVII/22 z LVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022 r.5074
Protokół nr LXI/23 z LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 12 stycznia 2023 r.5074
Protokół nr LXIV/23 z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 7 marca 2023 r.5074
Protokół nr LVI/22 z LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 września 2022 r.5073
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia „Budowa dojazdu pożarowego nr L.3P na terenie leśnictw Wieleń i Warblewo”5065
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Miejskim w Polanowie5017
Wykaz z dnia 1.08.20235006
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego4994
Wykaz z dnia 26.07.20234989
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego4988
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego4988
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego4977
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego4976
Zarządzenie nr 12/23 Burmistrza Polanowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie4972
Rozporządzenie nr 16/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu szczecineckiego4971
Przystąpienie do zmiany planu4968
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego4966
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.4965
Przystąpienie do zmiany studium4961
Wykaz złożonych ofert w trybie małych zleceń4951
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy4936
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie4935
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Wytwarzanie4929
Informacja o wszczęciu na wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie postępowania administracyjnego4927
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 47, obr. Sowinko, gm. Polanów4926
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego4921
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina4921
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej4920
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego4919
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy linii kablowej 0,4kV do projektowanej farmy fotowoltaicznej „PV Świerczyna 12” o mocy do 1MW, na terenie części dz. nr: 7 i 1/46, obr. Świerczyna, gm. Polanów4919
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego4918
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego4915
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie działki nr 8/52, obr. Cetuń, gm. Polanów4915
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę sieci kablowej niskiego napięcia dla zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dz. nr: 11/66, 11/65, 48, obr. 0002 i dz. nr 11/1, obr. 0001, m. Polanów4914
Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego4913
Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego4909
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej nr 32/2023235
Wybory do Izb Rolniczych92
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach73
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego72
Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego64
Wykaz z dnia 7.09.202358
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów52
Uchwały PKW Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.50
Uchwała nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów47
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie od 17 kwietnia 2023 r. - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego43
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego43
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 15 września 2023 roku40
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy39
Uproszczony Plan Urządzania Lasu38
Uchwała nr LX/326/18 w sprawie zmiany uchwał35
Wykaz z dnia 12.09.202335
Uchwała nr XLIII/232/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów34
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2023 r.33
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa26
Uchwała nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów26
Uchwała nr LIX/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów26
Wykaz z dnia 19.09.202324
Żydowo24
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2023 r.24
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa a dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczonych do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych22
Instrukcja dla właścicieli lasów22
Chocimino22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania20
Wietrzno20
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego18
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś17
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach17
Szablon do składania uwag i zastrzeżeń15
Nowy Żelibórz15
Gostkowo14
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wpływie do tut. Urzędu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej13
Rozporządzenie NR 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego12
Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego6
Rozporządzenie nr 22/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu szczecineckiego3
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy2