Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne485889
Start319676
Oświadczenia majątkowe88924
Uchwały Rady Miejskiej75665
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego57419
Katalog usług - poradniki dla interesantów50024
Obwieszczenia, zawiadomienia46873
Gospodarka odpadami43962
Nabory / Konkursy43519
Budżet Gminy42980
Urząd Miejski w Polanowie42031
Sołectwa39716
Gmina Polanów38676
Zagospodarowanie przestrzenne37741
Statut Gminy Polanów36500
Środowisko36396
Kierownictwo Urzędu36176
Konta bankowe33244
Godziny pracy Urzędu32967
Organizacje pozarządowe32879
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-202532676
Regulamin organizacyjny31329
Dotacje celowe30883
Program Rodzina 500 plus30852
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna30046
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej28902
Bezdomne zwierzęta18736
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy17580
Konsultacje społeczne16991
Kościernica15625
Burmistrz Polanowa15583
Nacław14775
Żydowo14740
Bożenice14370
Cetuń14358
Gołogóra14334
Garbno14255
Jacinki14245
Krąg14133
Bukowo14129
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe14114
Krytno14099
Dadzewo13994
Rekowo13975
Świerczyna13936
Rosocha13930
Domachowo13901
Kępiny13860
Buszyno13858
Chocimino13856
Powidz13848
Wielin13828
Wietrzno13775
Sowinko13760
Karsinka13690
Warblewo13495
Rzeczyca Wielka13479
Nowy Żelibórz13214
Stary Żelibórz13089
Podatki i opłaty lokalne12923
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia12418
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)12171
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi11594
Wykaz z dnia 08.05.201511587
Wykaz z dnia 25.03.201511532
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 202011532
Jednostki organizacyjne Gminy11448
Wykaz z dnia 28.04.201511447
Wykaz z dnia 16.10.201511167
Wykaz z dnia 27.07.201511095
Wykaz z dnia 18.08.201511034
Wykaz z dnia 25.06.201511025
Wykaz z dnia 16.07.201510995
Wykaz z dnia 21.09.201510990
Wykaz z dnia 16.12.201510989
Transmisje Sesji Rady Miejskiej10946
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 202110939
Informacje ogólne10930
Wykaz z dnia 08.01.201610854
Uchwały podatkowe10825
Wykaz z dnia 29.12.201510808
Wykaz z dnia 22.02.201610765
Wykaz z dnia 26.04.201610710
Wykaz z dnia 11.04.201610534
Skarbnik Gminy Polanów10324
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie10212
Podstawy prawne10071
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego9887
Dzierżawa gruntów9824
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa9779
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia9768
Sprawozdawczość9752
Ewidencja ludności i dowodów osobistych9678
Sekretarz Gminy Polanów9626
Skład Rady9605
Zastępca Burmistrza Polanowa9453
Wybory9345
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów9276
Adres skrytki ePUAP9240
Wykonanie Budżetu9199
Referat Finansowo - Budżetowy9193
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej9070
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów8975
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych8971
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m8910
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki8896
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m8725
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych8621
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+0598575
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I8481
Informacje ogólne - dane teleadresowe8433
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo8430
Kadencja 2014-20188409
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami8364
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów8333
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m8332
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m8282
Wnioski w sprawie ulg podatkowych8245
Podmioty odbierające odpady komunalne8241
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej8181
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie8159
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie8133
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej8106
Gospodarowanie odpadami komunalnymi8086
Wieloletnia prognoza finansowa8082
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd8072
Sesje Rady Miejskiej7949
Materiały planistyczne7930
Rejestry7924
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku7867
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku7839
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku7818
Porady prawne7809
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku7804
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości7781
Kompetencje Rady Miejskiej7779
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej7769
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku7762
Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy7622
Wykaz z dnia 10.08.20167621
Wykaz z dnia 19.09.20167563
Wykaz z dnia 10.05.20167519
Wykaz z dnia 25.05.20167494
Wykaz z dnia 15.07.20167471
Informacje ogólne7441
Wykaz z dnia 06.07.20167402
Wykaz z dnia 02.11.20167389
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus7364
Wykaz z dnia 12.12.20167357
Komisje Rady7349
Wykaz z dnia 14.10.20167336
Wykaz z dnia 23.11.20167318
Wykaz z dnia 07.12.20167308
Ogłoszenia7305
Wykaz z dnia 19.04.20177233
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów7230
Wykaz z dnia 20.04.20177210
Wykaz z dnia 27.04.20177197
Wykaz z dnia 10.05.20177191
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów7177
Szacowanie szkód łowieckich7172
Wykaz z dnia 14.03.20177156
Wykaz z dnia 13.03.20177142
Wykaz z dnia 01.06.20177137
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń7128
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20227120
Wykaz z dnia 23.06.20177118
Organizacja zgromadzeń6801
Dyżur Przewodniczącego Rady6787
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie6670
Skargi i wnioski6590
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo6375
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki6341
Akty prawa miejscowego6176
Dokumenty do pobrania5980
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica5921
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe5649
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-20235638
Kadencja 2018-20235594
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie5566
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku5556
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku5536
Plan postępowań o udzielenie zamówień5499
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości5489
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku5469
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku5468
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów5457
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów5454
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.5434
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu5427
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka5393
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów5365
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów5337
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku5319
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie5302
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych5214
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim5184
Oświadczenia majątkowe5157
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów5152
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów5130
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów5124
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku5083
Dokumenty do pobrania5033
Skład Rady4976
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 20104907
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego4889
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo4861
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20164839
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych4789
Nieczystości ciekłe4775
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni4699
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów4674
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy4610
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”4571
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja4560
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo4503
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino4498
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku4461
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku4423
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas4414
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie4359
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów4349
Zarządzenia Burmistrza4345
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej4297
ePUAP - Katalog spraw4285
Raporty o stanie zapewnienia dostępności4263
Komisje Rady4213
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów4111
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych4110
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)4100
Bilans4062
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie4022
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów4022
Informacje ogólne4007
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 20163991
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych3990
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej3988
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów3987
Polowania zbiorowe3986
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 133979
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji3973
Interpelacja - Or.I.0003.1.20193968
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI3943
Wniosek o wydanie dowodu osobistego3935
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków3904
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.3885
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 20323850
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok3846
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII3836
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe3835
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V3835
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)3834
Pozwolenia wodnoprawne3817
Interpelacja - Or.I.0003.2.20193817
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków3811
Interpelacja - Or.I.0003.10.20193788
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie3775
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów3770
Pomoc publiczna3770
Mobilny Urzędnik3758
Powszechny Spis Rolny 20203757
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe3757
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie3734
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów3734
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej3723
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów3719
Interpelacja - GM.I.7234.14.20193717
Interpelacja - Or.I.0003.3.20193714
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu3711
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów3704
Interpelacja - Or.I.0003.16.20193704
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej3696
Wykaz z dnia 10.01.20183690
Interpelacja - Or.II.0003.4.20203688
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych3684
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych3683
Bilans łączny za 2018 rok3681
Wykaz z dnia 01.09.20173680
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku3678
Interpelacja - Or.II.0003.3.20203676
Interpelacja - Or.I.0003.7.20193676
Uchwały RIO - lata ubiegłe3671
Interpelacja - Or.I.0003.21.20193670
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów3668
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku3667
Cyberbezpieczeństwo3666
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych3658
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze3658
Interpelacja - Or.I.0003.18.20193658
Interpelacja - Or.I.0003.8.20193655
Interpelacja - Or.I.0003.14.20193653
Interpelacja - Or.I.0003.6.20193652
Interpelacja - Or.I.0003.4.20193648
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3646
Interpelacja - Or.I.0003.19.20193646
Interpelacja - Or.I.0003.12.20193643
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku3639
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 20203637
Interpelacja - Or.I.0003.20.20193634
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok3633
Interpelacja - Or.I.0003.9.20193631
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 20243622
Interpelacja - Or.I.0003.13.20193622
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki3622
Dyżur Przewodniczącego Rady3621
Wykaz z dnia 22.09.20173621
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku3616
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze3615
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra3601
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów3599
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 20243598
Interpelacja - Or.II.0003.6.20203594
Interpelacja - Or.I.0003.15.20193587
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów3587
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino3585
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku3585
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna3584
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku3580
Interpelacja - Or.I.0003.17.20193577
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3574
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów3568
Interpelacja - Or.I.0003.11.20193568
Wykaz z dnia 04.07.20173566
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów3565
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 20203559
Urząd Stanu Cywilnego3556
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku3549
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 20243549
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów3546
Postępowania w sprawie odpadów3546
Wykaz z dnia 26.10.20183539
Interpelacja - Or.I.0003.1.20203534
Interpelacja - Or.II.0003.2.20203527
Wykaz z dnia 07.07.20173525
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego3524
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II3521
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku3521
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3520
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych3518
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze3517
Wykaz z dnia 09.10.20173514
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach3511
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej3504
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3502
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku3499
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 20243497
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok3496
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok3495
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku3493
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów3489
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V3487
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3483
Wykaz z dnia 17.07.20173482
Pierwsza pomoc3480
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 20193479
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku3479
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok3478
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku3476
Wykaz z dnia 24.10.20173475
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/23473
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII3469
Wykaz z dnia 18.09.20173468
Wykaz z dnia 23.04.20183466
Wykaz z dnia 08.09.20173455
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW3449
Uchwały budżetowe3446
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów3443
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo3443
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok3442
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3442
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz3442
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20153441
Wykaz z dnia 04.12.20173441
Wykaz z dnia 26.09.20173439
Wykaz z dnia 06.03.20183438
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych3436
Wykaz z dnia 15.06.20183432
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów3428
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20233427
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/13425
Wykaz z dnia 24.09.20193424
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów3423
Wykaz z dnia 15.03.20183423
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo3423
Wykaz z dnia 28.01.20193420
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów3418
Wykaz z dnia 15.11.20173416
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów3414
Interpelacja - Or.II.0003.11.20203412
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/13411
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku3410
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.3409
Wykaz z dnia 02.07.20203407
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”3405
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów3404
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę3404
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze3402
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 2163401
Bilans łączny za 2019 rok3401
Interpelacja - Or.II.0003.10.20203401
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów3397
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych3395
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3393
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka3391
Wykaz z dnia 11.05.20183387
Wykaz z dnia 22.11.20163386
Interpelacja - Or.II.0003.3.20213385
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 20303384
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa3382
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok3380
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI3379
Wykaz z dnia 07.08.20193377
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 20243376
Sygnały alarmowe3366
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo3365
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.3365
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne3365
Wzór karty ewakuacji3363
Interpelacja - Or.II.0003.14.20203363
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku3361
Wykaz z dnia 29.01.20193361
Wykaz z dnia 21.09.20183358
Wykaz z dnia 01.10.20183358
Wykaz z dnia 23.07.20183357
Wykaz z dnia 09.04.20193357
Interpelacja - Or.II.0003.1.20213356
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów3356
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów3355
Wykaz z dnia 17.04.20183354
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego3353
Wykaz z dnia 04.12.20183353
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok3350
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3349
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3348
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku3348
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki3346
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok3346
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok3345
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów3344
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV3344
Procedura3343
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze3339
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów3339
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów3338
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice3337
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów3337
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów3332
Wykaz z dnia 08.10.20183332
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów3332
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3332
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku3327
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe3327
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów3322
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.3315
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów3314
Wykaz z dnia 10.07.20193314
Wykaz z dnia 13.03.20203313
Wykaz z dnia 29.04.20203313
Wykaz z dnia 24.10.20193312
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina3309
Interpelacja - Or.II.0003.16.20203308
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/23307
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo3307
Wykaz z dnia 29.08.20193306
Interpelacja - Or.II.0003.13.20203306
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m3305
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku3305
Wykaz z dnia 23.07.20193303
Zajęcie pasa drogowego3302
Interpelacja - Or.II.0003.12.20203302
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów3299
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów3298
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów3296
Wykaz z dnia 26.03.20193295
Interpelacja - Or.II.0003.15.20203293
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20203291
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy3289
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku3287
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów3286
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”3285
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.3285
Wykaz z dnia 19.03.20203283
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska3280
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3280
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV3280
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok3277
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku3277
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3277
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3276
Wykaz z dnia 03.12.20193274
Wykaz z dnia 15.01.20203272
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia3271
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów3270
Interpelacja - Or.II.0003.2.20213270
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3269
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku3269
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3268
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów3263
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie3260
Bilans łączny za 2020 rok3259
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.3253
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok3252
Wykaz z dnia 19.12.20193252
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3251
Wykaz z dnia 13.09.20193245
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3245
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku3244
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych3239
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz3238
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją3235
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/443235
Wykaz z dnia 11.10.20193232
Wykaz z dnia 09.07.20193227
Nieruchomości na sprzedaż3225
Raport o stanie gminy Polanów za rok 20183225
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów3222
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3222
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3221
Wykaz z dnia 11.10.20213221
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3219
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów3219
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV3219
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo3217
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.3215
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo3215
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.3215
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20163214
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.3213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3210
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3210
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym3209
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3208
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych3208
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3206
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.3205
Wykaz z dnia 14.10.20213202
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.3202
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów3198
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20173197
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów3195
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3192
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów3192
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku3191
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.3190
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3189
Wykaz z dnia 08.05.20203189
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych3189
Budowa gazociągu Polanów3188
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.3186
Wykaz z dnia 18 maja 20203186
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m3184
Wykaz z dnia 19.12.20193183
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3181
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3180
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka3177
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3177
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie3177
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3177
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra3175
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów3171
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów3170
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe3167
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3167
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.3166
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3165
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 20203162
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3162
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów3162
Wykaz z dnia 06.10.20203162
Wykaz z dnia 03.06.20203161
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe3160
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3160
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie3157
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/33154
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino3154
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3153
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20183151
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.3150
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów3149
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3148
Wykaz z dnia 22.09.20203148
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3147
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3147
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3147
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3147
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów3147
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3144
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3143
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją3143
Dystrybucja węgla3139
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.3138
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów3134
Wykaz z dnia 21.07.20203134
Zgłoszenie kandydatów do OKW3133
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok3132
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.3128
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.3128
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok3128
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)3127
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3126
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3125
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.3123
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu3123
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem3122
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno3121
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3118
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.3118
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3118
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.3117
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3117
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego3114
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3112
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3111
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie3110
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-20303109
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3109
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia3108
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania3108
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie3108
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.3106
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów3106
Wykaz z dnia 09.09.20203105
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok3104
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.3103
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków3102
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.3102
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego3101
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym3099
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku3096
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału3095
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.3094
Interpelacja - Or.II.0003.6.20213093
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie3092
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok3090
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.3088
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3088
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego3087
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego3086
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.3086
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3085
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego3084
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)3083
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.3083
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.3082
System Informacji Przestrzennej3082
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.3081
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów3080
NSP 20213079
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.3078
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie3077
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok3074
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3074
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego3073
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20193073
Wykaz z dnia 18.08.20203073
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody3072
Wykaz z dnia 02.02.20213072
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV3071
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.3070
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie3070
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś3069
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3068
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego3068
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.3068
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 20193068
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych3066
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3065
Wykaz z dnia 17.11.20213064
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.3064
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie3060
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3060
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo3059
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych3058
Wykaz z dnia 9.11.20213056
Wykaz z dnia 07.08.20203056
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3053
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok3053
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.3052
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach3048
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów3047
Rok 20213047
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3047
Interpelacja - Or.II.0003.5.20213047
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3046
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego3045
Wykaz z dnia 23.04.20203044
Wykaz z dnia 29.03.20213043
Raport o stanie gminy Polanów za rok 20193043
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania3042
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.3042
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3041
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu3041
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze3040
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów3038
Wykaz z dnia 10.05.20213037
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg3035
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym3034
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców3034
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3034
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego3033
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.3033
Instrukcja zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych3031
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.3030
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3030
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)3030
Interpelacja - Or.II.0003.1.20223029
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy3029
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych3029
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3027
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum3027
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)3026
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.3026
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku3025
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy3025
Wykaz pomocy publicznej nr 33025
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego3024
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3023
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3022
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym3021
Wykaz z dnia 23.11.20213021
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku3020
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego3020
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie3020
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie3018
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów3018
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok3018
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 31.12.20223018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3017
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.3017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert3016
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym3015
Kalendarz wyborczy3015
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych3015
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku3015
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego3014
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.3013
Wykaz z dnia 24.11.20213013
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20203012
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo3012
Wykaz z dnia 22.11.20213012
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20203011
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów3011
Wykaz z dnia 03.09.30213011
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.3010
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3010
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku3010
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym3009
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów3008
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 83008
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3008
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego3007
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.3006
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.3006
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego3005
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok3005
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów3005
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku3005
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego3004
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.3004
Zawiadomienie3002
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego3001
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-20183001
Wykaz z dnia 03.11.20203000
Wykaz pomocy publicznej nr 23000
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków3000
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów3000
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2999
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2999
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii2998
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów2998
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym2998
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie2997
Wykaz z dnia 05.08.20212997
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW2996
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku2996
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2996
Wykaz z dnia 17.12.20202995
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.2994
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2994
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne2993
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie2991
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2991
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody2990
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody2990
Budowa gazociągu Polanów2990
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2990
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2990
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2990
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku2990
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie2989
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.2989
Wykaz z dnia 24.05.20222988
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2988
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku2988
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 902988
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa2987
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2987
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach2987
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.2986
Wykaz pomocy publicznej nr 12986
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok2986
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego2985
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2984
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku2984
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 152983
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz2983
Wykaz z dnia 07.10.20222983
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór2982
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie2982
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2982
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2982
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2981
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików2981
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku2981
Budowa punktu czerpania wody2980
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych2978
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 20202978
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej2978
Interpelacja - Or.II.0003.2.20222977
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju2976
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.2976
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.2975
Interpelacja - Or.II.0003.4.20212975
Wykaz z dnia 29.07.20212974
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa2974
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania2973
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/12972
Małe granty 20212971
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców2971
Wykaz z dnia 27.05.20222970
Wykaz z dnia 30.08.20212970
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2970
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców2970
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.2970
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2969
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów2968
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa2968
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych2968
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)2968
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa2967
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów2967
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie2966
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum2966
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa2966
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie2965
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego2965
Wykaz z dnia 20.07.20222965
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2964
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie2963
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów2963
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych2963
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania2962
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV2962
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.2961
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych2960
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)2959
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego2959
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2958
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.20192957
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie2957
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.2957
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów2957
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2956
Wykaz z dnia 2.11.20212956
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa2956
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów2956
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego2955
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2955
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2955
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2955
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2954
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie2953
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2953
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2953
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2953
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.2953
Informacja o ważnych numerach telefonów2953
Wykaz z dnia 24.02.20222952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2952
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2952
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego2952
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.2952
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek2951
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego2951
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2951
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach2951
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego2951
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców2951
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2950
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2950
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2950
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 20222949
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki2949
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2949
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno2949
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów2949
Instrukcja głosowania korespondencyjnego2948
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka2948
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania2948
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku2948
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie2947
Raport o stanie gminy Polanów za rok 20202947
Wykaz z dnia 09.07.20212947
Budowa czterech budynków mieszkalnych2947
Budowa stacji P4 Wietrzno2947
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.2946
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.2946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.2946
Podjęcie zawieszonego postępowania2946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2945
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii2944
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.2944
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów2944
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko2944
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2944
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe2944
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.2943
Wykaz z dnia 11.05.20222942
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów2942
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów2942
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz2941
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo2941
Kalendarz czynności2941
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody2941
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych2940
Budowa komina, przedszkole2940
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.2940
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2939
Zakończenie postępowania, budowa sieci2939
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia2939
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej2938
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2938
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2937
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2937
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20202937
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2936
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2936
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2936
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych2936
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo2936
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2936
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików2936
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej2935
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików2934
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2934
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo2934
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi2934
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2933
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków2933
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2933
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2933
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów2933
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów2933
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów2932
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo2932
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2932
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych2932
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.2931
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2931
Decyzja na budowę komina, przedszkole2931
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym2931
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym2930
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2930
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2929
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno2929
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku2928
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo2928
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów2927
Wykaz z dnia 04.05.20222927
Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Polanów w okresie wakacyjnym w 2022 r.2927
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a2927
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii2926
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.2926
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych2926
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok2926
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów2926
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum2926
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2926
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.2925
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.2925
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2925
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2924
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2924
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2924
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2923
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.2923
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek2923
Budowa punktu czerpania wody2923
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/22922
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.2922
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.2922
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)2921
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2921
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii2921
Budowa stacji P4 Wietrzno2921
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2920
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/242920
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.2920
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2920
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2920
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów2919
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2919
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku2919
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego2919
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym2918
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku2918
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2917
Wykaz z dnia 10.05.20222917
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2917
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa2915
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie2915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego2915
Wykaz z dnia 13.05.20222915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś2915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji2914
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2914
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego2914
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2914
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych2914
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową2913
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo2913
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2913
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów2913
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2913
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów2913
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.2912
Wykaz z dnia 22.06.20222912
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2912
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.2912
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania2911
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów2911
Charakterystyka przedsięwzięcia2911
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2911
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2910
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2910
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2910
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2910
Wniosek o zakup2910
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2909
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2909
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych2909
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS2908
Interpelacja - Or.II.0003.3.20222908
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś2908
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2907
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku2907
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/222907
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2907
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym2907
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B2907
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku2906
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców2906
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.2906
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.2906
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych2906
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych2906
Wykaz z dnia 25.03.20222905
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 20212905
Interpelacja - Or.II.0003.4.20222905
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2905
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW2905
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2905
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.2905
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2904
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2904
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2904
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 902903
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie2902
Wykaz z dnia 14.06.20222902
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2902
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2901
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa2900
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie2900
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików2900
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2899
Wykaz z dnia 25.08.20222899
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2898
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ODYNIEC DARŁOWO2898
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2897
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2897
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego2897
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami2897
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.2897
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami2896
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2896
Wykaz z dnia 31.08.20222896
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2895
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2895
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych2895
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2895
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2893
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania2893
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2892
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2892
Interpelacja - Or.II.0003.5.20222892
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych2892
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2892
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2891
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.2891
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody2890
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów2890
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku2889
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)2889
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych2889
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego2888
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2888
Przebudowa stacji P4 Garbno2887
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2887
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia2887
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2062887
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”2887
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych2887
Interpelacja - Or.II.0003.6.20222886
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha2885
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2885
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno2885
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo2884
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie2884
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2884
Wykaz z dnia 22.09.20222884
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego2884
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców2884
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV2884
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2883
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2883
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2883
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2883
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie2883
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych2882
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego2882
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU2882
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2882
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno2881
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha2881
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2881
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2881
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2881
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów2881
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.2881
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV2881
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych2881
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych2880
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie2880
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2880
Wyjaśnienie PKW2880
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2879
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2879
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2879
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji2878
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2878
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2878
Wykaz z dnia 12.09.20222878
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów2878
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2052878
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców2877
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku2877
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/20222877
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2876
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.2876
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego2876
Wykaz z dnia 26.09.20222876
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców2876
Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2021/20222875
Budowa komina, przedszkole2875
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni2875
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2875
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2875
Budowa punktu czerpania wody2874
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie2874
Budowa sieci do budynku mieszkalnego2874
Decyzja o umorzeniu2874
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2874
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2874
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów2873
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2873
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2873
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2873
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2873
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo2871
Budynek socjalny ESP Żydowo2871
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2871
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)2871
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów2871
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym2870
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno2870
Raport o stanie gminy Polanów za rok 20212870
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.2870
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH2870
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów2870
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2870
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców2870
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2870
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2869
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.2868
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.2868
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.2868
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2868
Rekowo podział działek2868
Umorzenie postępowania, budynek socjalny2867
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo2867
Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny2866
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.2866
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie2865
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia2865
Budowa czterech budynków mieszkalnych2865
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia2865
Wykaz z dnia 18.11.20222865
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.2864
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko2864
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2864
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2864
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy2864
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2863
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/512863
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego2863
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców2862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022 - 2025, z perspektywą do roku 20292862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy2862
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa2861
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania2861
Wykaz z dnia 6.09.20222861
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2861
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2860
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu2860
Wykaz z dnia 9.09.20222860
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2860
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2860
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2860
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii2859
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania2857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania2857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia2857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2856
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia2855
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów2855
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2855
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 145/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na w rejonie ulicy Stawnej i Przytorze w Polanowie obowiązującej w dniu 01 listopada 20222855
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2855
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo2854
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Jeleń2854
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2854
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2853
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2853
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 20222851
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa2851
Wniosek o głosowanie korespondencyjne2850
Zmiana imienia lub nazwiska2850
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego2849
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2849
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2849
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania2849
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.2848
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo2848
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ORĘŻ2848
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie2847
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku2846
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/20232846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2843
Wykaz z dnia 27.10.20222842
Wykaz z dnia 31.10.20222842
Wykaz z dnia 10.11.20222842
Transkrypcja aktu stanu cywilnego2841
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2840
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2840
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2840
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych2839
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku2838
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2838
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2837
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2836
Interpelacja - Or.II.0003.7.20222836
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2836
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/222835
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego2835
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów2835
Wykaz z dnia 07.11.20222835
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji2834
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2834
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko2833
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. o udziale społeczeństwa2832
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku2831
Wykaz z dnia 15.12.20222830
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów2830
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2830
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie DIANA2829
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 roku2828
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2828
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego2826
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Bielik2826
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 06 czerwca 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2825
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego2823
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie2822
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2821
Zarządzenie nr 14/22 Burmistrza Polanowa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok2821
Protokół konsultacji społecznych2821
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2820
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś oraz o wyznaczeniu nowego terminu2820
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszeniu postępowania administracyjnego2820
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2818
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2818
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Słonka2818
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2817
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej2817
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2816
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2815
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2814
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2814
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2813
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.2812
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.2812
Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2812
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie JELEŃ2812
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2812
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego2812
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2811
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2811
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.2811
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku2811
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2811
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2810
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie2810
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2021 rok2809
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie BIELIK2809
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej2808
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś2807
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia2807
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.2807
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.2807
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie2807
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko2807
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2807
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2806
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie WILK2806
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2806
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś2806
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego2805
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2805
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2805
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2804
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2804
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.2804
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku2804
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku2804
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2803
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnieńdo karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu2803
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2803
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego2803
Wniosek o zakup węgla2802
Zarządzenie nr 2/23 
Burmistrza Polanowa 
z dnia 12 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta 
i gminy Polanów na rok 20232801
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 30.04.20232800
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa2800
Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego2800
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego2798
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku w sprawie postępowania administracyjnego2798
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2798
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia2797
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku2797
Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji2796
Rozporządzenie nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego2796
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2795
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2795
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku2795
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2794
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych2794
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2793
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2021 rok2793
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA2792
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2791
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku2791
Bilans łączny za 2021 rok2791
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2790
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie WATAHA2789
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2787
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2020 rok2787
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.20222785
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie BIELIK2785
Wykaz z dnia 19.01.20232784
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA2783
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2783
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2782
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, albo bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2782
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2022 roku2779
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2777
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego2777
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI)2771
Wykaz z dnia 23.01.202322
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego20
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś17
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach9