Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne788734
Start581632
Oświadczenia majątkowe396192
Uchwały Rady Miejskiej356465
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego324969
Katalog usług - poradniki dla interesantów314419
Obwieszczenia, zawiadomienia310667
Nabory / Konkursy308889
Budżet Gminy307469
Gospodarka odpadami307337
Urząd Miejski w Polanowie306342
Sołectwa302549
Gmina Polanów302234
Zagospodarowanie przestrzenne301511
Statut Gminy Polanów300817
Środowisko299415
Kierownictwo Urzędu299304
Konta bankowe296241
Godziny pracy Urzędu295928
Organizacje pozarządowe295805
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025295582
Regulamin organizacyjny294201
Dotacje celowe293543
Program Rodzina 500 plus293469
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna292742
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej291700
Bezdomne zwierzęta281503
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy279950
Konsultacje społeczne279596
Burmistrz Polanowa279416
Kościernica277870
Nacław276988
Żydowo276957
Cetuń276568
Gołogóra276546
Bożenice276534
Garbno276485
Jacinki276442
Krąg276436
Rekowo276330
Bukowo276328
Świerczyna276280
Krytno276266
Dadzewo276161
Domachowo276134
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe276124
Rosocha276087
Wielin276067
Powidz276047
Buszyno275993
Kępiny275981
Chocimino275973
Sowinko275964
Wietrzno275898
Transmisje Sesji Rady Miejskiej275886
Podatki i opłaty lokalne275824
Karsinka275806
Warblewo275651
Rzeczyca Wielka275615
Nowy Żelibórz275408
Stary Żelibórz275287
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)274699
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia274632
Jednostki organizacyjne Gminy274333
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi274026
Wykaz z dnia 25.03.2015273623
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020273615
Wykaz z dnia 08.05.2015273611
Wykaz z dnia 28.04.2015273534
Uchwały podatkowe273484
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021273303
Wykaz z dnia 16.10.2015273246
Skarbnik Gminy Polanów273154
Informacje ogólne273135
Wykaz z dnia 18.08.2015273132
Wykaz z dnia 27.07.2015273125
Wykaz z dnia 21.09.2015273084
Wykaz z dnia 16.12.2015273082
Wykaz z dnia 25.06.2015273054
Wykaz z dnia 16.07.2015273019
Wykaz z dnia 08.01.2016272948
Wykaz z dnia 29.12.2015272903
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie272889
Wykaz z dnia 22.02.2016272843
Wykaz z dnia 26.04.2016272804
Sekretarz Gminy Polanów272574
Wykaz z dnia 11.04.2016272569
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa272481
Wybory272456
Podstawy prawne272290
Zastępca Burmistrza Polanowa272186
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia272179
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego272144
Ewidencja ludności i dowodów osobistych272108
Dzierżawa gruntów272079
Sprawozdawczość271948
Adres skrytki ePUAP271933
Skład Rady271733
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej271621
Referat Finansowo - Budżetowy271608
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów271525
Wykonanie Budżetu271461
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów271345
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych271269
Sesje Rady Miejskiej271147
Kadencja 2014-2018271122
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych271115
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m270974
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki270969
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m270776
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+059270705
Informacje ogólne - dane teleadresowe270661
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I270618
Ogłoszenia270530
Rejestry270524
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami270516
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo270490
Porady prawne270477
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej270399
Podmioty odbierające odpady komunalne270398
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m270383
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów270378
Wnioski w sprawie ulg podatkowych270351
Kompetencje Rady Miejskiej270338
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m270326
Gospodarowanie odpadami komunalnymi270292
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej270267
Wieloletnia prognoza finansowa270266
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie270245
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie270230
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd270164
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023270149
Materiały planistyczne270027
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku269973
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku269970
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej269960
Promocja, Tusystyka269955
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości269874
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku269870
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku269867
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku269858
Szacowanie szkód łowieckich269724
Wykaz z dnia 10.08.2016269711
Informacje ogólne269672
Wykaz z dnia 19.09.2016269628
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022269623
Wykaz z dnia 25.05.2016269577
Wykaz z dnia 10.05.2016269561
Wykaz z dnia 15.07.2016269507
Wykaz z dnia 02.11.2016269483
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus269449
Wykaz z dnia 06.07.2016269419
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów269411
Komisje Rady269401
Wykaz z dnia 12.12.2016269401
Wykaz z dnia 07.12.2016269383
Wykaz z dnia 14.10.2016269370
Wykaz z dnia 23.11.2016269363
Wykaz z dnia 19.04.2017269321
Wykaz z dnia 10.05.2017269295
Wykaz z dnia 27.04.2017269287
Wykaz z dnia 20.04.2017269275
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń269237
Wykaz z dnia 23.06.2017269218
Wykaz z dnia 14.03.2017269206
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów269202
Wykaz z dnia 13.03.2017269198
Wykaz z dnia 01.06.2017269174
Skargi i wnioski269140
Organizacja zgromadzeń268935
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.268915
Dyżur Przewodniczącego Rady268884
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie268752
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki268692
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo268554
Kadencja 2018-2024268504
Dokumenty do pobrania268373
Plan postępowań o udzielenie zamówień268292
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023268157
Akty prawa miejscowego268106
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie268093
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie267911
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe267900
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica267866
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku267664
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów267651
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku267640
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów267569
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości267561
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych267533
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku267525
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku267513
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu267505
Skład Rady267496
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku267496
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego267496
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów267494
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka267439
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów267398
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo267391
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów267288
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych267286
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów267230
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku267195
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów267176
Zarządzenia Burmistrza267174
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów267158
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim267158
Oświadczenia majątkowe267077
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy267009
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010266980
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino266936
Nieczystości ciekłe266925
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo266880
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2016266847
Raporty o stanie zapewnienia dostępności266842
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas266805
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni266800
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok266619
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów266585
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”266519
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja266515
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie266491
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku266488
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku266444
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej266416
Komisje Rady266386
Polowania zbiorowe266336
Mobilny Urzędnik266335
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów266289
Cyberbezpieczeństwo266262
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków266246
Informacje ogólne266244
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej266230
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI266226
Urząd Stanu Cywilnego266222
Bilans266219
ePUAP - Katalog spraw266218
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 13266200
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 2016266199
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych266186
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)266182
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych266172
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie266151
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2024)266147
Interpelacja - Or.I.0003.1.2019266143
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów266130
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów266073
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V266065
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII266054
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji266049
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków265977
Pozwolenia wodnoprawne265976
Interpelacja - Or.I.0003.10.2019265946
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów265931
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów265925
Interpelacja - Or.I.0003.2.2019265920
Wniosek o wydanie dowodu osobistego265918
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe265917
Interpelacja - GM.I.7234.14.2019265901
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.265897
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej265885
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe265883
Interpelacja - Or.I.0003.3.2019265868
Pomoc publiczna265868
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów265859
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 2032265858
Interpelacja - Or.II.0003.4.2020265857
Interpelacja - Or.I.0003.16.2019265856
Interpelacja - Or.I.0003.7.2019265847
Interpelacja - Or.I.0003.8.2019265840
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych265824
Powszechny Spis Rolny 2020265821
Interpelacja - Or.I.0003.18.2019265819
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej265816
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów265815
Interpelacja - Or.I.0003.14.2019265813
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok265812
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku265811
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze265798
Interpelacja - Or.I.0003.12.2019265797
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie265791
Interpelacja - Or.II.0003.3.2020265785
Interpelacja - Or.I.0003.19.2019265781
Wykaz z dnia 10.01.2018265779
Bilans łączny za 2018 rok265779
Interpelacja - Or.I.0003.4.2019265771
Interpelacja - Or.I.0003.13.2019265766
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku265764
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów265763
Interpelacja - Or.I.0003.21.2019265761
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu265757
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie265755
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku265750
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265747
Interpelacja - Or.I.0003.6.2019265743
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze265734
Dyżur Przewodniczącego Rady265733
Uchwały RIO - lata ubiegłe265733
Interpelacja - Or.I.0003.9.2019265732
Interpelacja - Or.I.0003.20.2019265727
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych265721
Wykaz z dnia 07.10.2022265720
Wykaz z dnia 01.09.2017265720
Wykaz z dnia 22.09.2017265716
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku265715
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra265713
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki265712
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok265700
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku265696
Interpelacja - Or.II.0003.6.2020265694
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II265689
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino265687
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów265683
Interpelacja - Or.I.0003.15.2019265682
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024265681
Interpelacja - Or.I.0003.11.2019265677
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna265675
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku265674
Interpelacja - Or.I.0003.17.2019265672
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku265667
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów265665
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024265659
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020265657
Wykaz z dnia 04.07.2017265655
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku265652
Postępowania w sprawie odpadów265652
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku265641
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych265641
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych265635
Wykaz z dnia 26.10.2018265634
Interpelacja - Or.II.0003.2.2020265634
Wykaz z dnia 09.10.2017265634
Interpelacja - Or.I.0003.1.2020265630
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku265629
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów265626
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265625
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów265619
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku265616
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach265612
Uchwały budżetowe265609
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW265594
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024265591
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020265583
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów265582
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego265580
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów265577
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów265576
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V265574
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku265572
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”265569
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo265568
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024265564
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze265563
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz265562
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów265561
Wykaz z dnia 07.07.2017265561
Wykaz z dnia 24.10.2017265559
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy265558
Wykaz z dnia 23.04.2018265556
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII265552
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów265550
Wykaz z dnia 15.03.2018265550
Interpelacja - Or.II.0003.11.2020265549
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej265543
Wykaz z dnia 15.06.2018265540
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265538
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok265537
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok265536
Wykaz z dnia 06.03.2018265525
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów265525
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych265524
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok265522
Wykaz z dnia 17.07.2017265520
Wykaz z dnia 18.09.2017265518
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265515
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019265514
Wykaz z dnia 28.01.2019265507
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze265504
Pierwsza pomoc265504
Wykaz z dnia 02.07.2020265504
Interpelacja - Or.II.0003.1.2021265500
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów265496
Interpelacja - Or.II.0003.10.2020265496
Wykaz z dnia 08.09.2017265495
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów265495
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę265494
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze265492
Wykaz z dnia 26.09.2017265492
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo265492
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka265489
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok265486
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów265485
Wykaz z dnia 04.12.2017265480
Interpelacja - Or.II.0003.14.2020265478
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216265477
Interpelacja - Or.II.0003.3.2021265477
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku265471
Zajęcie pasa drogowego265470
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów265468
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo265467
Wykaz z dnia 07.08.2019265466
Wykaz z dnia 24.09.2019265466
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok265461
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2265460
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265459
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku265456
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015265456
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów265454
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów265453
Wykaz z dnia 15.11.2017265452
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów265451
Wykaz z dnia 29.01.2019265450
Bilans łączny za 2019 rok265450
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265447
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265446
Interpelacja - Or.II.0003.2.2021265442
Wykaz z dnia 22.11.2016265442
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina265439
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku265437
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów265429
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki265428
Interpelacja - Or.II.0003.15.2020265426
Wykaz z dnia 11.05.2018265422
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów265420
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m265420
Wykaz z dnia 13.03.2020265418
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI265416
Wykaz z dnia 29.08.2019265412
Wykaz z dnia 29.04.2020265412
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne265408
Wykaz z dnia 10.07.2019265407
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego265406
Wykaz z dnia 09.04.2019265404
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV265404
Wykaz z dnia 01.10.2018265403
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265403
Wykaz z dnia 21.09.2018265402
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe265402
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice265401
Wykaz z dnia 24.10.2019265399
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030265399
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa265399
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1265398
Wykaz z dnia 17.04.2018265397
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów265397
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok265397
Interpelacja - Or.II.0003.13.2020265397
Interpelacja - Or.II.0003.16.2020265396
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych265396
Interpelacja - Or.II.0003.12.2020265394
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów265391
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024265391
Wykaz z dnia 04.12.2018265390
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym265389
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów265387
Wykaz z dnia 23.07.2018265386
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.265385
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów265384
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku265375
Wykaz z dnia 19.03.2020265373
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020265371
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów265370
Wykaz z dnia 08.10.2018265370
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.265370
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino265368
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku265368
Wykaz z dnia 03.12.2019265367
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.265366
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych265365
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV265363
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów265362
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo265360
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska265357
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44265357
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265357
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1265356
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów265356
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych265355
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów265350
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów265348
Wykaz z dnia 23.07.2019265345
Procedura265343
Wykaz z dnia 26.03.2019265341
Wykaz z dnia 15.01.2020265340
System Informacji Przestrzennej265339
Wzór karty ewakuacji265336
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265335
Bilans łączny za 2020 rok265331
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie265330
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu265325
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów265323
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265320
Sygnały alarmowe265320
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych265318
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265318
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265316
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie265315
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów265315
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok265314
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo265310
Wykaz z dnia 19.12.2019265309
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok265308
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”265305
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie265305
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz265303
Budowa gazociągu Polanów265301
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku265301
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.265299
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku265299
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku265297
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok265297
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265294
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją265293
Wykaz z dnia 13.09.2019265292
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265291
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku265288
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów265288
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265285
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265285
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.265285
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego265284
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów265282
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych265276
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.265275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265274
Wykaz z dnia 11.10.2019265273
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.265273
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego265272
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV265270
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku265266
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów265262
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265261
Wykaz z dnia 09.07.2019265259
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo265258
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m265255
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018265255
Wykaz z dnia 11.10.2021265254
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)265247
Zgłoszenie kandydatów do OKW265246
Wykaz z dnia 14.10.2021265244
Wykaz z dnia 06.10.2020265244
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020265243
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2265242
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265240
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia265238
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją265238
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra265237
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265235
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.265231
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265229
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia265229
Wykaz z dnia 18 maja 2020265226
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265225
Wykaz z dnia 22.09.2020265225
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów265222
Wykaz z dnia 19.12.2019265219
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów265219
Wykaz z dnia 08.05.2020265219
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030265218
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265217
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie265217
Nieruchomości na sprzedaż265214
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265212
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów265211
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017265209
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265207
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo265205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265203
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów265202
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265199
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego265197
Wykaz z dnia 9.11.2021265197
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego265195
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego265195
Wykaz z dnia 03.06.2020265195
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265193
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.265189
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów265189
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265189
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265188
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok265186
Interpelacja - Or.II.0003.6.2021265185
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok265184
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265184
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.265183
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265183
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265181
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)265180
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś265178
Instrukcja zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych265177
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.265175
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie265175
Interpelacja - Or.II.0003.5.2021265175
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka265174
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach265173
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów265173
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016265173
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok265172
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe265172
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.265171
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265170
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów265170
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii265167
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265166
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.265166
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265166
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno265165
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.265164
Wykaz z dnia 21.07.2020265162
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265155
Interpelacja - Or.II.0003.1.2022265150
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert265150
Wykaz z dnia 17.11.2021265150
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok265148
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego265147
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe265141
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265140
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265138
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.265138
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania265137
Wykaz z dnia 09.09.2020265134
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.265133
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie265132
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego265131
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265127
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy265126
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265126
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem265126
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.265125
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego265124
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych265122
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów265122
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.265121
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego265119
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie265119
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie265118
Wykaz z dnia 02.02.2021265118
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym265116
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków265116
Wykaz z dnia 23.04.2020265115
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265114
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018265112
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku265112
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV265108
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265107
Wykaz z dnia 10.05.2021265103
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265103
Wykaz z dnia 18.08.2020265103
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku265102
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.265102
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.265101
Wykaz z dnia 03.09.3021265099
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.265098
Interpelacja - Or.II.0003.2.2022265098
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok265096
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów265095
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265092
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego265091
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych265091
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3265089
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody265089
NSP 2021265089
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265089
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019265088
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego265086
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265086
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265085
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.265084
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265083
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego265083
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.265082
Wykaz z dnia 07.08.2020265082
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego265079
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych265079
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265079
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265078
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.265077
Wykaz z dnia 29.03.2021265077
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265077
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265076
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok265076
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie265076
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 31.12.2022265074
Budowa punktu czerpania wody265069
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach265069
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów265065
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265065
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze265064
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania265062
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.265062
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia265061
Wykaz z dnia 24.05.2022265061
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego265061
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.265061
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa265061
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego265058
Wykaz z dnia 11.05.2022265057
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg265057
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265055
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego265055
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.265053
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265053
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym265052
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych265052
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz265050
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.265050
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)265050
Wykaz z dnia 22.11.2021265049
Małe granty 2021265048
Wykaz z dnia 23.11.2021265048
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265048
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego265045
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału265045
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)265043
Wykaz pomocy publicznej nr 3265043
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców265043
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie265043
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.265042
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów265041
Wykaz z dnia 27.05.2022265041
Wykaz z dnia 18.11.2022265041
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego265039
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego265039
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok265038
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu265038
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum265038
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.265037
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej265036
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265036
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów265036
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019265036
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego265035
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego265034
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów265034
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie265033
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.265032
Wykaz z dnia 24.11.2021265031
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok265030
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego265029
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.265029
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko265029
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8265028
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie265028
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków265028
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa265028
Kalendarz wyborczy265028
Interpelacja - Or.II.0003.4.2021265028
Wykaz z dnia 03.11.2020265027
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo265027
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś265026
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019265022
Budowa gazociągu Polanów265021
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265021
Zawiadomienie265021
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.265020
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko265020
Wykaz z dnia 05.08.2021265019
Interpelacja - Or.II.0003.5.2022265019
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego265019
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW265018
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265018
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie265018
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ODYNIEC DARŁOWO265017
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.265016
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265016
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa265014
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie265013
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15265013
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265013
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów265013
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach265013
Wykaz z dnia 20.07.2022265013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego265012
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.265012
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.265011
Rok 2021265011
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania265011
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową265010
Wykaz z dnia 31.08.2022265010
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii265009
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.265009
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach265009
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 90265009
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.265009
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.265008
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa265008
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego265007
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego265007
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach265007
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa265006
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego265006
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików265005
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych265003
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.265003
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.265002
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.265002
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.265002
Wykaz z dnia 29.07.2021265002
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach265001
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym265000
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.264999
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów264997
Wykaz z dnia 17.12.2020264996
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264996
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy264996
Wykaz z dnia 30.08.2021264995
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa264995
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów264995
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju264994
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.264993
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.264993
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264993
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020264993
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264992
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264992
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu264992
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów264991
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264991
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264991
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku264990
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264990
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264990
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264989
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 24/2022264989
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej264989
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264988
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie264988
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym264988
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264988
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa264987
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów264987
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264986
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko264986
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264985
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej264985
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok264984
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie264984
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania264984
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców264983
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264981
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym264981
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców264981
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264981
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV264981
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku264981
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264980
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264980
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020264980
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie264979
Interpelacja - Or.II.0003.3.2022264979
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.264979
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa264979
Wykaz z dnia 24.02.2022264978
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów264978
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264978
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych264978
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku264978
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264977
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego264977
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa264977
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania264976
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych264976
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów264975
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020264975
Podjęcie zawieszonego postępowania264975
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Jeleń264975
Wykaz z dnia 2.11.2021264975
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa264975
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264975
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych264975
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego264974
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264974
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.264974
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.264974
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.264974
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie264973
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264973
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku264973
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.264973
Informacja o ważnych numerach telefonów264973
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.264972
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno264972
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022264971
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów264971
Wykaz z dnia 26.09.2022264971
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264971
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264970
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów264970
Wykaz z dnia 09.07.2021264969
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego264969
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania264969
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów264969
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264969
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka264968
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach264968
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów264968
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki264967
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264967
Zmiana imienia lub nazwiska264967
Budowa czterech budynków mieszkalnych264967
Budowa stacji P4 Wietrzno264967
Wykaz pomocy publicznej nr 2264966
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.264966
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264966
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym264966
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe264966
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018264966
Zakończenie postępowania, budowa sieci264965
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia264965
Wykaz z dnia 04.05.2022264964
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym264964
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264964
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz264964
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców264963
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264963
Budowa komina, przedszkole264962
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264962
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne264962
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Bielik264962
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego264962
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264961
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264961
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo264961
Interpelacja - Or.II.0003.6.2022264961
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo264961
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie ORĘŻ264961
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody264961
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264959
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264958
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody264958
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów264958
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo264958
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszeniu postępowania administracyjnego264958
Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji264957
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264957
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264957
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264957
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264956
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików264956
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264956
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.264956
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264956
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku264956
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264955
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych264955
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów264955
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym264954
Wykaz pomocy publicznej nr 1264954
Interpelacja - Or.II.0003.4.2022264954
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo264954
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264954
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264953
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku264952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264952
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku264952
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a264952
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów264952
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zawieszenie postępowania administracyjnego264951
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody264951
Decyzja na budowę komina, przedszkole264951
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264951
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku264951
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi264951
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264950
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264950
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264950
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264949
Zarządzenie nr 2/23 Burmistrza Polanowa z dnia 12 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023264949
Wykaz z dnia 22.06.2022264949
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno264949
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór264947
Wykaz z dnia 10.05.2022264947
Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Polanów w okresie wakacyjnym w 2022 r.264947
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie264947
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264947
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264947
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku264947
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii264946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko264946
Wykaz z dnia 9.09.2022264946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264946
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego264946
Wykaz z dnia 13.05.2022264945
Transkrypcja aktu stanu cywilnego264945
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/24264945
Budowa punktu czerpania wody264945
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264945
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264944
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264944
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek264944
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264944
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych264943
Wykaz z dnia 14.06.2022264942
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zakupu paliwa stałego do 30.04.2023264941
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii264941
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.264941
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264941
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264941
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264941
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania264940
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)264940
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego264940
Wykaz z dnia 6.09.2022264940
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1264940
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.264940
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264939
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/2264939
Budowa stacji P4 Wietrzno264939
Rejestracja i odtworzenie aktów stanu cywilnego264939
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264938
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów264937
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264937
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.264937
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.264937
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264936
Wykaz z dnia 15.12.2022264935
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia264935
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego264935
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264935
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264935
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku264934
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko264934
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264934
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22264933
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021264933
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264932
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264931
Charakterystyka przedsięwzięcia264931
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie BIELIK264931
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)264931
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie264930
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264930
Wniosek o zakup264930
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264929
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020264928
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264928
Wykaz z dnia 25.08.2022264928
Wykaz z dnia 31.10.2022264928
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264927
Wykaz z dnia 22.09.2022264927
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264926
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś264926
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.264925
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019264924
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego264924
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów264924
Wykaz z dnia 07.11.2022264924
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś264924
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)264923
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264923
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264923
Interpelacja - Or.II.0003.7.2022264922
Wykaz z dnia 25.03.2022264922
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264922
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum264922
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264922
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022 - 2025, z perspektywą do roku 2029264922
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 145/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na w rejonie ulicy Stawnej i Przytorze w Polanowie obowiązującej w dniu 01 listopada 2022264922
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264921
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.264921
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego264921
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264921
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264920
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264920
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264920
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264919
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264919
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku264919
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264918
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264918
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie Słonka264918
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych264918
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264917
Wykaz z dnia 12.09.2022264917
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264916
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264916
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264915
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś264914
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku264914
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie264913
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko264913
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA264912
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264912
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264911
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku264911
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264910
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264909
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów264908
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów264908
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264908
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264907
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264907
Przebudowa stacji P4 Garbno264906
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek264906
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych264906
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie DIANA264905
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264905
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020264905
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku264905
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264904
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264903
Instrukcja głosowania korespondencyjnego264903
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264903
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś oraz o wyznaczeniu nowego terminu264903
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie WILK264903
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych264902
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego264902
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264902
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej264902
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików264901
Wykaz z dnia 10.11.2022264901
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów264900
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków264899
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.264898
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów264898
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264897
Kalendarz czynności264896
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264896
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku264896
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych264895
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów264894
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku264893
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo264893
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.264893
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.264893
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 roku264892
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264891
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.264890
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.264889
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264889
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264889
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.264889
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.264888
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264888
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.264887
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264887
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum264887
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie BIELIK264886
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok264886
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie264886
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnieńdo karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264885
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa264884
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2021 rok264884
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.264883
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym264883
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji264882
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego264882
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów264882
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie264881
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych264881
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264881
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów264881
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo264880
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów264880
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.264880
Wykaz z dnia 27.10.2022264880
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie JELEŃ264880
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS264879
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych264879
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów264877
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku264877
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264876
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych264876
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie DIANA264875
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2021264874
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.264873
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264872
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264872
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych264872
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264871
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW264871
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku264871
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie264870
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264870
Wykaz z dnia 19.01.2023264869
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264868
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 90264867
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa264866
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.264866
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie264865
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików264865
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.264864
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku264864
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych264864
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym264864
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego264863
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.264863
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B264863
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami264862
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.264862
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych264862
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.264862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia264862
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264861
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.264861
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku264861
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264861
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami264861
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264861
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców264860
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264860
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.264859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie264859
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Nadleśnictwo Polanów264858
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody264858
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)264858
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów264857
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV264856
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.264856
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego264855
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.264855
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206264855
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.264855
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264854
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.264854
Zarządzenie nr 74/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2021/2022264854
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264854
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych264854
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie264853
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha264852
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264852
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego264852
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno264852
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno264851
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264851
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha264851
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264851
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.264850
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania264850
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV264850
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych264850
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo264848
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych264848
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264848
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264848
Wyjaśnienie PKW264848
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów264848
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264847
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264847
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji264847
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.264847
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”264847
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców264846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu264846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205264846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie264846
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264845
Budowa punktu czerpania wody264844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych264844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264844
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264844
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU264844
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego264844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264844
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie264843
Budowa sieci do budynku mieszkalnego264843
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni264843
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264843
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264842
Budowa komina, przedszkole264842
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264841
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku264841
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie WATAHA264840
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH264840
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów264840
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców264840
Bilans łączny za 2021 rok264840
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264839
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców264839
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264839
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264839
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym264838
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów264838
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej264838
Budynek socjalny ESP Żydowo264838
Decyzja o umorzeniu264838
Umorzenie postępowania, budynek socjalny264837
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo264837
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264836
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2021 rok264836
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264836
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia264836
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)264836
Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny264834
Budowa czterech budynków mieszkalnych264834
Rekowo podział działek264833
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku264833
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy264833
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno264832
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia264832
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy264832
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców264832
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego264832
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko264831
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264831
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264831
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo264831
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264830
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/51264830
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie264829
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu264829
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie264828
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia264827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego264827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko264827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264826
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców264826
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa264826
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania264826
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego264826
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264826
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264826
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264825
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów264825
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264825
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania264824
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego264823
Wniosek o zakup węgla264823
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa264823
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania264823
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii264823
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264823
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264820
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia264818
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.264818
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa264817
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2022264816
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, albo bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym264815
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/2023264814
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264814
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264814
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku264813
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego264813
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo264813
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych264813
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania264813
Wniosek o głosowanie korespondencyjne264811
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264811
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022264810
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo264810
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.264810
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.264809
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264809
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2020 rok264809
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji264808
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.264808
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264808
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym264808
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264807
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku264806
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego264806
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264806
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia264805
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/22264803
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264802
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264802
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych264802
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku264800
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko264799
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku264798
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.264797
Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264796
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 maja 2022 r. o udziale społeczeństwa264796
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 06 czerwca 2022 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264794
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264791
Rozporządzenie nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264788
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie264788
Protokół konsultacji społecznych264788
Zarządzenie nr 14/22 Burmistrza Polanowa z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok264787
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264782
Ogłoszenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264781
Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264780
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej264776
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego264772
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach264770
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie264770
Rozporządzenie nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego264766
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku w sprawie postępowania administracyjnego264759
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.264758
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.264753
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.264753
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.264748
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.264748
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.264747
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego264745
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2022 roku264743
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI)264740
Rekrutacja do żłobka i przedszkoli262513
Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie262467
Zarządzenie nr 8/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze262239
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze262232
Zarządzenie nr 6/23 Burmistrza Polanowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze262213
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262201
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach262178
Wykaz z dnia 23.01.2023262177
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach262156
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262154
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262154
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262147
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024262135
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262135
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa262130
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego262129
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego262124
Polanowska wyprawka262119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś262112
Interpelacja - Or.II.0003.1.2023262110
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego262110
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś262108
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262091
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia262086
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262084
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262075
Żłobek Gminny w Polanowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2023/2024262075
Wykaz z dnia 11.04.2023262068
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego262060
Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim262060
Wykaz z dnia 30.03.2023262060
Wykaz złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego w roku 2023262057
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w roku 2023262056
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie262056
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego262055
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. Nr 2/2023 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości262053
Wykaz z dnia 17.03.2023262052
Zarządzenie nr 25/23 Burmistrza Polanowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wkład własny do realizowanych inwestycji współfinasowanych ze środków zewnętrznych w roku 2023262034
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie od 9 lutego 2023 r. - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego262030
Zarządzenie nr 4/23 Burmistrza Polanowa z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie262029
Zarządzenie nr 20/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie262024
Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Polanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2023/2024262022
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego262021
Wykaz złożonych ofert konkurs 1/2023262012
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022 roku262008
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku262003
Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2023262002
Zarządzenie nr 21/23 Burmistrza Polanowa z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023261997
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku261987
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.261979
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 lutego 2023 r.261976
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia przez Gminę Polanów do sprzedaży końcowej opału stałego w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych184926
Zarządzenie nr 13/23 Burmistrza Polanowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze184898
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach184781
Wykaz z dnia 13.04.2023184775
Interpelacja - Or.II.0003.3.2023184758
Wykaz z dnia 8.05.2023184752
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2022 rok184751
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania184748
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego184742
Wykaz z dnia 4.05.2023184741
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego184740
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego184740
Wykaz z dnia 19.05.2023184734
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach184731
Interpelacja - Or.II.0003.2.2023184730
Obwieszczenie o wydaniu decyzji184727
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku184723
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania184720
Wykaz z dnia 18.05.2023184716
Wykaz z dnia 25.04.2023184693
Wykaz z dnia 10.05.2023184693
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku184693
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś184686
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. programów środowiskowych i gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Polanowie184686
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego184674
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko184672
Bilans łączny za 2022 rok184667
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego184666
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego184638
Zarządzenie nr 44/23 Burmistrza Polanowa z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu zrekrutowania dzieci na 10 wolnych miejsc w Żłobku Gminnym w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów w naborze na rok szkolny 2023/2024 oraz ustalenia zasad i sposobu jej działania184637
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2023 r.184623
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2022 rok184623
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r.184617
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022184609
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15 października 2023134042
Wybory ławników na kadencję 2024-2027134019
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy133832
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133827
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego133809
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa133804
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133774
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora133755
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133755
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach133749
Interpelacja - Or.II.0003.7.2023133746
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133740
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 1/2023133729
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmian w podziale Gminy Polanów na stałe obwody głosowania133728
Interpelacja - Or.II.0003.5.2023133728
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego133725
Interpelacja - Or.II.0003.4.2023133723
Interpelacja - Or.II.0003.6.2023133722
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego133719
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133718
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego133715
Wykaz z dnia 15.06.2023133702
Wykaz z dnia 29.05.2023133700
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133697
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko133695
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi samorządowych organów gminy w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie133693
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania i wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133693
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 22/2023133692
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Samorządu w Urzędzie Miejskim w Polanowie133690
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2022133687
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133686
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego133686
Wykaz z dnia 31.05.2023133680
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego133675
Protokół nr LII/22 z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r.133668
Protokół nr LI/22 z LI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 maja 2022 r.133667
Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego133667
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej na dz. nr. 69/3 obręb Chocimino133666
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Rzeczyca Wielka na działce nr. 9/5 obręb Rzeczyca Wielka133665
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na działce nr 3/6, obręb ewidencyjny Gołoógra133664
Protokół nr L/22 z L nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2022 r.133647
Protokół nr LIX/22 z LIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2022 r.133643
Protokół nr LXII/23 z LXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 stycznia 2023 r.133641
Protokół nr LIII/22 z LIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2022 r.133639
Protokół nr LXIII/23 z LXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 9 lutego 2023 r.133638
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego133637
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego133632
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego133631
Obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej133630
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego133620
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - studni do ujmowania wód podziemnych na terenie działki 66/4, obręb Karsinka133613
Protokół nr LXVI/23 z LXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 kwietnia 2023 r.133613
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej na dz. nr. 85/2 obręb Karsinka133612
Protokół nr LXVII/23 z LXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2023 r.133605
Protokół nr XLVIII/22 z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 marca 2022 r.133600
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia „Budowa dojazdu pożarowego nr L.3P na terenie leśnictw Wieleń i Warblewo”133600
Protokół nr XLIX/22 z XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 kwietnia 2022 r.133597
Protokół nr LXV/23 z LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 marca 2023 r.133597
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego133596
Protokół nr LX/22 z LX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2022 r.133594
Protokół nr LIV/22 z LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 22 lipca 2022 r.133592
Protokół nr LVII/22 z LVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022 r.133592
Protokół nr LVIII/22 z LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 9 listopada 2022 r.133592
Protokół nr LXI/23 z LXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 12 stycznia 2023 r.133592
Protokół nr LV/22 z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 12 sierpnia 2022 r.133591
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133589
Protokół nr LVI/22 z LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 września 2022 r.133588
Protokół nr LXIV/23 z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 7 marca 2023 r.133587
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133583
Wykaz z dnia 1.08.2023133572
Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego133571
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego133570
Wykaz z dnia 26.07.2023133557
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Miejskim w Polanowie133552
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego133550
Przystąpienie do zmiany studium133548
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.133532
Przystąpienie do zmiany planu133530
Wykaz złożonych ofert w trybie małych zleceń133525
Zarządzenie nr 12/23 Burmistrza Polanowa z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie133511
Rozporządzenie nr 16/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu szczecineckiego133505
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy133470
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Wytwarzanie133467
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie133466
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 47, obr. Sowinko, gm. Polanów133461
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina133459
Informacja o wszczęciu na wniosek Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie postępowania administracyjnego133457
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie działki nr 8/52, obr. Cetuń, gm. Polanów133454
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego133452
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego133452
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy linii kablowej 0,4kV do projektowanej farmy fotowoltaicznej „PV Świerczyna 12” o mocy do 1MW, na terenie części dz. nr: 7 i 1/46, obr. Świerczyna, gm. Polanów133452
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej133451
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego133451
Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego133449
Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę sieci kablowej niskiego napięcia dla zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie dz. nr: 11/66, 11/65, 48, obr. 0002 i dz. nr 11/1, obr. 0001, m. Polanów133448
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego133447
Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego133446
Wybory Samorządowe 2024130220
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej nr 32/2023128913
Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego128860
Obwieszczenie o przekazaniu aktu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie128809
Wybory do Izb Rolniczych128794
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Polanów128764
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego128724
Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r. gm. Polanów128721
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128706
Zarządzenie Nr 108/23 Burmistrza Polanowa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu ulicy Cmentarnej i Przytorze w Polanowie obowiązującej w dniach 31 października 2023 i 1 listopada 2023128693
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego128679
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania pełnomocnika Spółki do złożenia wyjaśnień128671
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128670
Postanowienie nr 228/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów128669
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy128666
Interpelacja - Or.II.0003.8.2023128663
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128661
Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego128661
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa128658
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128658
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego128656
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 39/2023128655
Uchwały PKW Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.128650
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego128649
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128643
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128643
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128642
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128642
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128640
Uchwała nr XV/124/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów128640
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128639
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko128638
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128634
Wykaz z dnia 7.09.2023128630
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128627
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego128627
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128624
Uchwała nr LX/326/18 w sprawie zmiany uchwał128624
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś128623
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 39/2023128622
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128621
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128621
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach128619
Uchwała nr XLIII/232/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów128617
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128613
Uchwała nr LVII/311/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów128612
Postanowienie nr 348/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Polanów128611
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego128611
Uchwała nr LIX/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów128610
Uproszczony Plan Urządzania Lasu128610
Wykaz z dnia 12.09.2023128609
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania pełnomocnika Spółki do złożenia wyjaśnień128608
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy128606
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów128606
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 15 września 2023 roku128606
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania i wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128604
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128599
Żydowo128598
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wpływie do tut. Urzędu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej128597
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2023 roku128596
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128595
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128595
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128594
Wietrzno128594
Wykaz z dnia 25.09.2023128591
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128590
Interpelacja - Or.II.0003.10.2023128589
Nowy Żelibórz128587
Interpelacja - Or.II.0003.9.2023128586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu128586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu128584
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu128584
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2023 r.128584
Chocimino128583
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa a dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczonych do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych128581
Gostkowo128580
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa128578
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie od 17 kwietnia 2023 r. - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego128578
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika spółki do złożenia uzupełnień do raportu ooś128577
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego128575
Postanowienie nr 229/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych128571
Rozkład jazdy bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców realizowany w dniu 15 października 2023 r. w dniu wyborów parlamentarnych128571
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2023 r.128570
Wykaz z dnia 19.09.2023128565
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 103/23 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.128561
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania128560
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2023 roku128557
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego128557
Instrukcja dla właścicieli lasów128555
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 106/23 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w roku 2023128554
Szablon do składania uwag i zastrzeżeń128548
Zarządzenie Burmistrza nr 113/23 z dnia 14.11.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 106/23 z dnia 27 października 2023 r. w zakresie wydłużenia terminu składania ofert128546
Rozporządzenie NR 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego128544
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego128543
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy128540
Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego128538
Rozporządzenie nr 22/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu szczecineckiego128536
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024128251
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii127809
Adres e-Doręczeń Urzędu Miejskiego w Polanowie127750
Zarządzenie nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województw Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim127666
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego127623
Wykaz z dnia 21.12.2023127620
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego127615
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego127605
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego127594
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego127590
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 48/2023127588
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa127588
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania pełnomocnika Spółki do złożenia wyjaśnień127588
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach127587
Wykaz z dnia 28.11.2023127587
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa127586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa127586
Wykaz z dnia 19.12.2023127586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego127586
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu127583
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyznaczeniu nowego terminu127582
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach127580
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego127579
Interpelacja - Or.II.0003.12.2023127577
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach127577
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia127576
Interpelacja - Or.II.0003.11.2023127574
Wykaz z dnia 7.12.2023127571
Zarządzenie Burmistrza Polanowa nr 131/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2024127571
Interpelacja - Or.II.0003.13.2023127570
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach127566
Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województw Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim127556
Wykaz złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego w roku 2023127549
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego127549
Zarządzenie nr 121/23 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023127545
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie127541
Dane kontaktowe127537
Zarządzenie nr 117/23 Burmistrza Polanowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 106/23 z dnia 27 października 2023 r. w zakresie wydłużenia terminu składania ofert127534
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie127533
Protokół nr LXXIII/23 z LXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2023 r.127527
Protokół nr LXVIII/23 z LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 maja 2023 r.127508
Protokół nr LXX/23 z LXX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 sierpnia 2023 r.127507
Protokół nr LXXII/23 z LXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 października 2023 r.127507
Protokół nr LXXI/23 z LXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 września 2023 r.127506
Protokół nr LXIX/23 z LXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2023 r.127504
Postanowienia 62/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych91714
Komunikat z dnia 11.01.202491679
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianie wniosku inwestora91674
Wykaz z dnia 10.01.202491668
Interpelacja - Or.II.0003.1.202491657
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy91651
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego91650
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia91647
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś91646
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego91646
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2024 nr 2024/BZP 00025889/01/P91642
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia91642
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy91640
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego91626
Komunikat z dnia 10.01.202491625
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.262
Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta225
Wykaz z dnia 26.03.2024216
Informacja dla mieszkańców sołectwa Żydowo203
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów175
Informator o podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc156
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego152
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach od 5 marca 2024 r.142
Uchwał nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY" w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.141
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 8 marca 2024 r.131
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r.130
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa129
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie granic okręgów wyborczych119
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach118
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.117
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego116
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach112
Wykaz z dnia 29.01.2024101
Wykaz z dnia 4.03.202499
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.97
Wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych96
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.96
Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast94
Inne93
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach91
Wykaz z dnia 16.02.202490
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy88
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie w sprawie losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych87
Obwieszczenia o przekazaniu akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie87
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 2024 roku86
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika86
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach85
Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych84
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego81
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 10/202480
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego79
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 20 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Polanowa78
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 61/202377
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach77
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Polanowie74
Wykaz z dnia 8.03.202473
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 62/202371
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego70
Wyniki wyborów na Burmistrza Polanowa70
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia69
Obwieszczenie Burmistrza Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia69
Interpelacja - Or.II.0003.10.202468
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś66
Interpelacja - Or.II.0003.7.202466
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy65
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r.65
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.65
Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast64
Postanowienie nr 365/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.63
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego63
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia61
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o ponownym wezwaniu pełnomocnika spółki do złożenia uzupełnień do raportu ooś61
Interpelacja - Or.II.0003.3.202460
Interpelacja - Or.II.0003.4.202460
Interpelacja - Or.II.0003.5.202460
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.59
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego58
Obwieszczenie Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku58
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: AP-4.747.11.2023.MM(3)56
Uchwała nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw55
Postanowienia 405/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie53
Uchwała nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast52
Interpelacja - Or.II.0003.8.202451
Interpelacja - Or.II.0003.9.202451
Interpelacja - Or.II.0003.2.202450
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2023 roku50
Interpelacja - Or.II.0003.6.202450
Zarządzenie nr 30/24 
Burmistrza Polanowa
z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planowanej budowy strefy rekreacyjno–sportowej w Polanowie50
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.49
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast48
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.48
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o dyżurze w dniu 6 kwietnia 2024 r.48
Zarządzenie nr 16/24 Burmistrza Polanowa z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 202447
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 26 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.47
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczonych miejsc do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych46
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego42
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia41
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r.41
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku41
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego41
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji z dnia 22 stycznia 2024 roku39
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku39
Zarządzenie nr 11/24 Burmistrza Polanowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2024/202537
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/202537
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak: AP-4.747.11.2023.MM(9)30
UCHWAŁA NR 1/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib26
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego CHOCIMINO18
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego RZECZYCA WIELKA17
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych17
Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową - stan na 30.01.2024 r.16
Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego14
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego12
Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego11
Ogłoszenie Burmistrza Polanowa z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przeznaczonych miejsc do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych10