Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Statystyki serwisu

Dokument Ilość odsłon/pobrań
Zamówienia publiczne460242
Start316846
Uchwały Rady Miejskiej64182
Oświadczenia majątkowe54674
Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego51444
Katalog usług - poradniki dla interesantów45260
Obwieszczenia, zawiadomienia42507
Gospodarka odpadami40029
Nabory / Konkursy38945
Budżet Gminy37992
Urząd Miejski w Polanowie37984
Sołectwa35965
Gmina Polanów34641
Zagospodarowanie przestrzenne33589
Środowisko32538
Kierownictwo Urzędu32244
Statut Gminy Polanów31884
Konta bankowe29356
Organizacje pozarządowe29122
Godziny pracy Urzędu29083
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-202529004
Regulamin organizacyjny27633
Dotacje celowe27266
Program Rodzina 500 plus27193
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna26417
Informacja o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej25154
Bezdomne zwierzęta15038
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy14543
Konsultacje społeczne13358
Kościernica12662
Żydowo11813
Nacław11777
Bożenice11420
Cetuń11383
Burmistrz Polanowa11325
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Polanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe11285
Jacinki11283
Garbno11269
Gołogóra11225
Krąg11178
Krytno11176
Bukowo11142
Rekowo11032
Rosocha11004
Dadzewo10991
Kępiny10983
Świerczyna10976
Domachowo10964
Buszyno10950
Chocimino10950
Wielin10909
Powidz10894
Wietrzno10864
Sowinko10861
Karsinka10780
Warblewo10582
Rzeczyca Wielka10556
Nowy Żelibórz10217
Stary Żelibórz10103
Podatki i opłaty lokalne9692
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia9473
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)9019
Wykaz z dnia 25.03.20158649
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20208623
Wykaz z dnia 08.05.20158618
Wykaz z dnia 28.04.20158512
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi8307
Wykaz z dnia 27.07.20158235
Wykaz z dnia 25.06.20158153
Wykaz z dnia 16.07.20158144
Wykaz z dnia 16.10.20158124
Wykaz z dnia 18.08.20158113
Wykaz z dnia 21.09.20158080
Wykaz z dnia 16.12.20158005
Wykaz z dnia 08.01.20167936
Wykaz z dnia 29.12.20157865
Wykaz z dnia 22.02.20167845
Informacje ogólne7810
Uchwały podatkowe7704
Wykaz z dnia 26.04.20167678
Wykaz z dnia 11.04.20167665
Jednostki organizacyjne Gminy7624
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20217514
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego6914
Podstawy prawne6828
Dzierżawa gruntów6811
Transmisje Sesji Rady Miejskiej6765
Sprawozdawczość6720
Skład Rady6708
Ewidencja ludności i dowodów osobistych6619
Skarbnik Gminy Polanów6614
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia6535
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Polanowie6519
Wybory6431
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa6419
Etap II rozbudowa Ośrodka Rybackiego –Żydowo w m. Kępiny gm. Polanów6307
Wykonanie Budżetu6212
Referat Finansowo - Budżetowy6112
Sekretarz Gminy Polanów6063
Budowa drogi wewnętrznej nr L12P w leśnictwie Gołogóra dł. 2570 m6046
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki6016
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów5986
Budowa jazu na rzece Mszanka, działka nr 273/2 obręb Karsinka dla potrzeb istniejących stawów rybnych5958
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej5898
Budowa drogi wewnętrznej nr L93 w leśnictwie Gołogóra dł. 2400 m5852
Zastępca Burmistrza Polanowa5705
Adres skrytki ePUAP5650
Budowa Gospodarstwa Hodowli Ryb Łososiowatych Górawino-Borne, gmina Bobolice, gmina Polanów, powiat Koszalin, dz. Nr. 145/1 w obręb ewidencyjny Górawino, dz. Nr 78 obręb Chocimino, Dolina rzeki Radwi w km 78+815 - 79+0595642
Budowa linii 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo5556
Budowa kolektora sanitarnego Cetuń-Rosocha-Polanów5475
Rozbudowa drogi wewnętrznej nr L5P będącej dojazdem pożarowym w leśnictwie Jacinki i Puławy dł. 3755 m5471
Uchwały Rady Miejskiej w Polanowie związane z gospodarką odpadami5442
Budowa odcinka napowietrznej linii 2x400+2x110 kV SE Żydowo - SE Żydowo Kierzkowo oraz likwidacja istniejącej linii 220 kV Żydowo - Gdańsk I5439
Informacje ogólne - dane teleadresowe5438
Budowa drogi wewnętrznej nr L35P w leśnictwie Jacinki dł. 4860 m5424
Podmioty odbierające odpady komunalne5282
Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasków i piasków ze żwirami występujących w przestrzeni gruntowej działki nr 48/1 obr. Wietrzno , zlokalizowanej w ok. wsi Wietrzno, gmina Polanów , powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie5273
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie5216
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej5195
Wnioski w sprawie ulg podatkowych5181
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd5165
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych5152
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej5141
Wieloletnia prognoza finansowa5121
Gospodarowanie odpadami komunalnymi5094
Materiały planistyczne5046
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku4957
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku4936
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku4934
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości4914
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku4901
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej4861
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku4827
Kadencja 2014-20184738
Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania funduszy4676
Wykaz z dnia 10.05.20164656
Wykaz z dnia 10.08.20164596
Wykaz z dnia 25.05.20164571
Wykaz z dnia 15.07.20164548
Wykaz z dnia 06.07.20164540
Informacje ogólne4528
Wykaz z dnia 12.12.20164490
Informacje ogólne o Programie Rodzina 500 plus4486
Wykaz z dnia 14.10.20164479
Komisje Rady4475
Wykaz z dnia 02.11.20164470
Wykaz z dnia 23.11.20164447
Wykaz z dnia 19.09.20164444
Wykaz z dnia 07.12.20164440
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów4344
Rejestry4325
Wykaz z dnia 20.04.20174304
Wykaz z dnia 14.03.20174296
Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów4279
Wykaz z dnia 13.03.20174279
Wykaz z dnia 27.04.20174274
Wykaz z dnia 01.06.20174272
Wykaz z dnia 10.05.20174260
Wykaz z dnia 19.04.20174226
Wykaz z dnia 23.06.20174195
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń4169
Kompetencje Rady Miejskiej4120
Porady prawne4079
Sesje Rady Miejskiej3994
Dyżur Przewodniczącego Rady3867
Organizacja zgromadzeń3857
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na dz. nr 3/2 w m. Polanów, gmina Polanów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie3772
Szacowanie szkód łowieckich3717
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z linii napowietrznej na kablową z istniejacej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 511/1 w miejscowości Żydowo3459
Akty prawa miejscowego3390
Ogłoszenia3366
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki3314
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzonych przez firmę NICROMETAL S.A. w miejscowości Bożenice, Gmina Polanów, pod adresem: 76-010 Bożenice 2/6, na działce o numerze ewidencyjnym 11/32 obręb ewidencyjny Bożenica3129
Skargi i wnioski3026
Dokumenty do pobrania2945
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, imprezy masowe i niemasowe2642
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku2630
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku2614
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku2608
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku2601
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap II –sieć gazowa do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie2581
Odbudowa stawu retencyjnego i odbudowa siedliska na dz. nr 21 i 22 obręb Kościernica, gm. Polanów2573
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości2556
Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkcyjnym karmę dla zwierząt domowych MACED Sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu2554
Budowa drogi rowerowej Polanów - Rzeczyca Wielka2533
Budowa parkingu przy Centrum Przesiadkowym w Polanowie na dz. nr 169 obręb 4 miasta Polanów2460
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku2451
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Polanów Etap I –sieć gazowa do firmy Maced Sp. z o.o. na dz. nr 3/2, 27, 28, 38, 32, 30 obręb 6 miasta Polanów oraz dz. nr 2/1, 2/3, 2/4, 3/2, 4/21, 4/2 obręb 7 miasta Polanów2435
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-20232378
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów2377
Budowa kotłowni na biomasę o mocy 2000 kWc i 2 komór suszarniczych2366
Oświadczenia majątkowe2362
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim2321
Budowa oświetlenia drogowego, linii kablowej YAKXS 4x35; słupów wraz z oprawami zlokalizowanej na działkach nr 509, 511/1, 478 obręb Żydowo gm. m. Polanów2281
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ulicy Koszalińskiej w miejscowości Polanów na dz. nr 74, 164 obręb 6 miasta Polanów2259
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 77/13 obręb Garbno gm. m. Polanów2208
Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku2161
Dokumenty do pobrania2054
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 20162010
Kadencja 2018-20231884
Nieczystości ciekłe1837
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów Solar Park” o mocy do 25 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo1809
Budowa szatni z zapleczem socjalno-biurowym na stadionie miejskim w Polanowie przy ulicy Wolności. Rozbiórka istniejącego parterowego budynku szatni1772
Prezentacja pt. „Funkcjonowanie systemu oświaty w Gminie Polanów”1768
Skład Rady1763
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń: gradobicie, huragan, trąba powietrzna, katasrofa budowlana, ujawnienie niewypału amunicji, ujawnienie niewybuchu, pożar, skażenie promieniotwórcze, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, upał, mróz śnieżyca, ewakuacja1756
Plan postępowań o udzielenie zamówień1637
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 WRZEŚNIA 20101622
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format DOC do wypełnienia i wydruku1602
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF do wydruku1553
Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy1547
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie1536
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo-Kierzkowo1509
ePUAP - Katalog spraw1494
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1443
Nieodpłatna Pomoc Prawna od stycznia 2022 r.1432
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino1393
Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego1345
Uchwała nr XVI/87/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów1342
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III, Odbudowa zbiornika ,,Spalone”, leśnictwo Wierzchlas1334
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 20221223
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 1210)1213
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych1209
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią domu jednorodzinnego na dz. 4/10, budowa linii kablowej 0,4 kV od projektowanego złącza na dz. 4/10 do słupa linii napowietrznej1192
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie gminy Polanów1177
Bilans1175
Uchwała nr XX/104/16 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Polanów1137
Wniosek o wydanie dowodu osobistego1110
Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji1096
Budowa stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG miejscowości Polanów na dz. nr 3/2 obręb 6 miasta Polanów1095
Informacje ogólne1084
Komisje Rady1076
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 24 maja 2015 r.1042
Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w konsultacjach z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok1040
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Produkcyjnego ,,POLTRAN” s.c. w Polanowie przy ul. Sławieńskiej 131034
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA POLANÓW Z DNIA 28 KWIETNIA 20161026
Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej1022
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Polanów na lata 2010 - 20321015
Interpelacja - Or.I.0003.1.20191001
Przebudowa drogi nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów1000
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków965
Polowania zbiorowe957
Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie950
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych940
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VI934
Interpelacja - Or.I.0003.2.2019923
Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe916
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Polanowie912
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie V888
Pomoc publiczna886
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie VIII877
Powszechny Spis Rolny 2020872
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie866
Pozwolenia wodnoprawne860
Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu851
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych840
Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych837
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (38 mieszkań każdy) na dz. nr 11/61 obręb 2 miasta Polanów830
Interpelacja - Or.I.0003.10.2019828
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku815
Podział działki 9/29 obręb ewidencyjny Rosocha na 10 odrębnych działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe812
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 421 obręb Żydowo gm. m. Polanów811
Interpelacje Radnych Rady Miejskiej810
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów807
Świadczenie rekompensujące utracony dochód w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych804
Uchwały RIO - lata ubiegłe800
Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej (2018-2023)797
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (KOS1002B), na dz. nr 8 obręb ewidencyjny 1 gmina Polanów796
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 9/28 w obrębie ewidencyjnym Nacław, gmina Polanów785
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku782
Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024771
Bilans łączny za 2018 rok764
Interpelacja - GM.I.7234.14.2019763
Interpelacja - Or.I.0003.6.2019763
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok762
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku760
Wymagane poziomy recyklingu w latach 2013 - 2020759
Serwis Rodzina 500 plus - aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej755
Interpelacja - Or.I.0003.3.2019753
Interpelacja - Or.I.0003.4.2019753
Interpelacja - Or.I.0003.16.2019751
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Polanów750
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych746
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku744
Interpelacja - Or.I.0003.20.2019742
Interpelacja - Or.I.0003.9.2019728
Dyżur Przewodniczącego Rady723
Interpelacja - Or.II.0003.4.2020719
Interpelacja - Or.I.0003.7.2019717
Zalesienie gruntu rolnego na działkach 68/2 i 68/3 obręb ewidencyjny Chocimino716
Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020714
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 14/1 obr. ewid. 7 miasta Polanów oraz dz. nr 38 obr. ewid. 6 miasta Polanów713
Uchwała nr XXXV/277/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024706
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie II, Odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki705
Interpelacja - Or.I.0003.18.2019705
Zarządzenia Burmistrza702
Interpelacja - Or.I.0003.11.2019699
Interpelacja - Or.I.0003.14.2019699
Interpelacja - Or.I.0003.19.2019699
Interpelacja - Or.I.0003.8.2019697
Interpelacja - Or.I.0003.12.2019697
Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych na ogrody działkowe na dz. nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Nadaw, gmina Polanów696
Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze694
Interpelacja - Or.I.0003.21.2019693
Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze692
Uchwała nr XXIV/208/12 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2013- 2024690
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok686
Interpelacja - Or.I.0003.15.2019686
Interpelacja - Or.I.0003.17.2019686
Raporty o stanie zapewnienia dostępności685
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 79/24 obręb Garbno gm. m. Polanów685
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym677
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku673
Interpelacja - Or.I.0003.13.2019672
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN 15kV, nn 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15.0,4kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej murowanej, obr. Gołogóra671
Zarządzenie 6/11 Burmistrza Polanowa z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie671
Wykaz z dnia 07.07.2017668
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku667
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Polanów663
Postępowania w sprawie odpadów658
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku657
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Domachowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia rekreacyjnego653
Przebudowa linii 2x110 kV Żydowo - Słupsk Poznańska w ramach zadań I i II652
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku651
Interpelacja - Or.II.0003.3.2020648
Zarządzenie nr 3/14 Burmistrza Polanowa z dnia 10 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie647
Wykaz z dnia 04.07.2017647
Interpelacja - Or.II.0003.2.2020643
Interpelacja - Or.I.0003.1.2020642
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019640
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2018 rok637
Zarządzenie nr 11/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie637
Zarządzenie nr 7/13 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie633
Wykaz z dnia 17.07.2017625
Wykaz z dnia 10.01.2018623
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej623
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym619
Interpelacja - Or.II.0003.6.2020617
Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1614
Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Polanowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze613
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2611
Pierwsza pomoc611
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku605
Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZSP/1602
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.601
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku599
Wykaz z dnia 01.09.2017598
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok593
Zarządzenie nr 6/14 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie586
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach586
Uchwała nr XVI/80/15 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024585
Dostępne formy udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych585
Wykaz z dnia 04.12.2017583
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - Zadanie I - odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu stałego w leśnictwie Jacinki, na dz. nr 285 obręb ewid. Świerczyna, gmina Polanów581
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych580
Wykaz z dnia 09.10.2017579
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskami słupów oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15kV obr. Warblewo576
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku574
Wykaz z dnia 26.09.2017574
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku568
Wykaz z dnia 22.09.2017567
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków566
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie V566
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015565
Sygnały alarmowe564
Wykaz z dnia 15.11.2017564
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku562
Wykaz z dnia 24.10.2017562
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na dz. nr 14/2 obr. Krąg, gm. Polanów561
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VIII560
Wykaz z dnia 18.09.2017559
Spięcie lini elektroenergrtycznych 220kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo554
Wykaz z dnia 08.09.2017553
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego547
Wzór karty ewakuacji547
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ,,Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń dla gminy Żukowo, Lipusz, Parchowo i Polanów543
Uchwała nr CXV.436.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2016 rok542
Bilans łączny za 2019 rok540
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych535
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 87/2 (obręb 0059) w miejscowości Karsinka533
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - odtworzenie zbiornika wodnego w leśnictwie Jacinki na dz. nr 238, obr. ewid. Świerczyna533
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok532
Przebudowa ulicy Zacisze - działka nr 1, obręb ewidencyjny nr 5 miasta Polanów530
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żydowo działka nr 216529
Wykaz z dnia 06.03.2018528
Wykaz z dnia 22.11.2016527
Uchwała nr XII.65.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów527
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie VI524
Wykaz z dnia 11.05.2018522
Budowa wieży przeciwpożarowej w konstrukcji stalowej, na terenie dz. nr 306/3 obr. Warblewo, gm. Polanów520
Wykaz z dnia 23.04.2018517
Uchwały budżetowe517
Uchwała nr CIV.389.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2017 - 2030516
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisz516
Wykaz z dnia 15.06.2018513
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie od 12 do 30 września 2016 r.510
Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca w Polanowie dla uczczenia pamięci poległych i walczących za wolną i niepodległą Polskę510
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2509
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok508
Uchwała nr CXV.437.Z.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów na lata 2016 - 2024507
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz dwóch rozdzielnic szafowo kablowych w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domu mieszkalnego, Polanów, dz. nr 1 obręb ewid. 4 m. Polanów505
Wykaz z dnia 23.07.2018504
Interpelacja - Or.II.0003.10.2020503
Wykaz z dnia 15.03.2018501
Wykaz z dnia 21.09.2018501
Konsultacje społeczne dotyczące planowanego w 2018r. wydarzenia kulturalnego związanego z promowaniem rybackiego dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Polanów500
Uchwała nr LXIV.238.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2016 r.499
Wykaz z dnia 01.10.2018497
Wykaz z dnia 04.12.2018497
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku496
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Chocimino Alfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 80 MW496
Wykaz z dnia 09.04.2019495
Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie o długości około 290 metrów i szerokości 4,5 metra”489
Wykaz z dnia 28.01.2019489
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa488
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie IV Progi zwalniające na rowach melioracyjnych w leśnictwach Wierzchlas i Zacisze487
Wykaz z dnia 17.04.2018486
Interpelacja - Or.II.0003.11.2020482
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne477
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15kV obr. Krąg, obr. Buszyno gm. Polanów476
Budowa pomostu rekreacyjnego, który będzie służył do cumowania, rekreacji i uprawiania wędkarstwa, na dz. nr 170 - jezioro Długie oraz na części dz. nr 107 /24, obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów475
Wykaz z dnia 08.10.2018473
Wykaz z dnia 26.10.2018470
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku468
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 11.12.2015 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów468
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia468
Uchwała nr XC.318.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów463
Budowy linii kablowej 15kV, stanowisk słupowych 15 kV, obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, obręb ewid. Mzdowo, gmina Kępice461
Wykaz z dnia 07.08.2019458
Oficjalne wyniki Referendum w Gminie Polanów455
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok452
Procedura451
Budowa linii napowietrzno kablowej 15kV wraz ze złączami średniego napięcia i dowiązanimi z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 15kV w miejscowości Chocimino i Żydowo448
Wykaz z dnia 29.01.2019446
Wykaz z dnia 23.07.2019442
Wykaz z dnia 26.03.2019441
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 112/1 obręb ewidencyjny Krąg, gmina Polanów439
Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Kępno na części działki nr 150 i 180/1, obręb ewidencyjny Karsinka, gmina Polanów437
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie I – Odtworzenie zbiornika retencyjnego przez odbudowę grobli i wykonanie przelewu w leśnictwie Jacinki435
Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina w kierunku SE Żydowo Kierzkowo, polegającej na wykonaniu połączenia linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku Dunowo i Piła Krzewina w kierunku Żydowo Kierzkowo433
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym433
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2019 rok431
Interpelacja - Or.II.0003.16.2020424
Uchwała nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe424
Interpelacja - Or.II.0003.13.2020424
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku422
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Chocimino i Wietrzno gmina Polanów422
Wykonanie urządzenia wodnego-ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 4/3 w miejscowości Krąg, Gmina Polanów421
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym421
Interpelacja - Or.II.0003.12.2020421
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla Pracowni Przyrodniczej NATURA Olga Kowalska420
Uchwała nr CIV.390.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.420
Budowa linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilania budynków letniskowych w miejscowości Rekowo, gmina Polanów420
Obowiązujące załączniki do otwartych konkursów419
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku418
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”417
Interpelacja - Or.II.0003.14.2020417
Zajęcie pasa drogowego416
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku414
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów413
Budowa dwóch pomostów (na palach), na części dz. nr 180/1 obr. Buszyno, gm. Polanów413
Zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Polanowa z dnia 3 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie413
Budow linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 630/008/09 Nowy Żelibórz III obr. Stary Żelibórz, gm. Polanów413
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok411
Uchwała nr CVIII.397.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów410
Uchwała nr CVIII.398.Z.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.410
Interpelacja - Or.II.0003.1.2021409
Interpelacja - Or.II.0003.15.2020407
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym406
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego w rejonie pomostu przy u1. Wolności w Polanowie402
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV401
Wykaz z dnia 15.01.2020400
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016400
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.398
Wykaz z dnia 24.10.2019396
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego396
Wykaz z dnia 10.07.2019395
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku394
Uchwała nr LXXXIII.341.Z.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2017 r.393
Wykaz z dnia 19.12.2019391
Budowa zapasowej głębinowej studni na czas awarii lub remontów na potrzeby ośrodka pstrągowego Karsina389
Wykaz z dnia 13.09.2019384
Obwieszczenia Burmistrza Polanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego383
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV, obr. Nowy Żelibórz, obr. Stary Żelibórz382
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku381
Wykaz z dnia 29.08.2019380
Urząd Stanu Cywilnego380
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV w celu zasilania domów mieszkalnych, obr. Powidz, gm. Polanów379
Przebudowa ulicy Przytorze w Polanowie o długości około 800 metrów i szerokości od 4,5 do 5 m379
Nieruchomości na sprzedaż379
Wykaz z dnia 13.03.2020376
Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego - panele fotowoltaicznne z dnia 1 grudnia 2017 r.375
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową, termomodernizacja na działce nr 145, obr. ewid. 4 Miasta Polanów374
Interpelacja - Or.II.0003.2.2021374
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją373
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego373
Budowa sieci kablowej SN oraz nn, w tym budowę linii kablowej 15 kV i 0,4 kV, słupów 15 kV, złączy 15 kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV369
Wykaz z dnia 11.10.2019368
Wykaz z dnia 24.09.2019366
Wykaz z dnia 29.04.2020366
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym365
Wykaz z dnia 09.07.2019365
Budowa linii kablowej 15kV w zamian linii napowietrznej nr 636 RS Polanów-Bukowo na odcinku od stanowiska nr 91 do 110 oraz od stanowiska nr 110 do stacji 15/0,4kV362
Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów361
Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy zmianowej do 2 MW planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2,411 oraz 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D obręb Żydowo360
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo358
Wykaz z dnia 03.12.2019357
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020357
Wykaz z dnia 19.03.2020357
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV SE Żydowo o dodatkowe pole liniowe 110kV dla FF Polanów Solar Park na dz. nr. 557/50 obr. ewidencyjny Żydowo357
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3353
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018353
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów352
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym350
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 20/4 obręb ewidencyjny 7 miasta Polanów350
Interpelacja - Or.II.0003.3.2021349
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.346
Zarządzenie nr 20/17 Burmistrza Polanowa z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie345
Wykaz z dnia 14.10.2021342
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego341
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku338
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego338
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017337
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA - 42696 GKO_POLANOW_KOSCIERNICA4 na działce numer 70/3 obręb ewidencyjny Kościernica gmina Polanów337
Uchwała nr Xl.79.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2018 r.334
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. nr: 232/2, 233/4, 356, 233/2, 355, 340, 339, 338, 15/3 obr. Rzeczyca Wielka334
Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 59, obr. 4 m. Polanów334
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego334
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego333
Wykaz z dnia 11.10.2021331
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018331
Protokół nr I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 listopada 2018 r.329
Uchwała nr Xl.78.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów328
Bilans łączny za 2020 rok328
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych328
Prezentacja na szkolenie obwodowych komisji wyborczych328
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo327
Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych325
Wykaz z dnia 18 maja 2020325
Wykaz z dnia 19.12.2019324
Załączniki do Uchwały nr XXXV/186/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe324
Wykaz z dnia 08.05.2020324
Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej 0,4kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Chocimino II nr 30890 oraz Chocimino Przedszkole nr 30304 w m. Chocimino, na działkach nr 5/1, 14, 15/1 obręb ewidencyjny Chocimino, gmina Polanów319
Budowa sieci kablowej SN-15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz słupów SN obręb Domachowo, gmina Polanów319
Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Polanowie o długości 350 metrów i szerokości od 3,5 do 5,8 m318
Protokół nr V/2019 z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 lutego 2019 r.317
Przebudowa drogi w miejscowości Dadzewo (dwa odcinki o długości po 180 m, szerokość jezdni 5 m, jezdnia asfaltowo-betonowa, chodniki o szerokości 1,5 metra316
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego316
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym315
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo315
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo313
Uchwała nr LXXXVI.504.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2019 r.312
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego311
Zarządzenie nr 24/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie310
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo309
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego308
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo307
Protokół nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.307
Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV/186/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe303
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo303
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego303
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie303
Uchwała nr LXXXVI.505.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów300
Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Polanowa z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze298
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym298
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym298
Protokół nr II/2018 z II sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2018 r.298
Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z warunkami podziału geodezyjnego na działce nr 3/11 obręb ewidencyjny 5 miasta Polanów298
Protokół nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r.297
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków296
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym295
Zasady zachowania na wypadek wystąpienia upału293
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym292
Usypanie wałów ochronnych dla strzelnicy otwartej, ogólnodostępnej na terenie działki 5/2 obręb ewidencyjny 1 miasta Polanów292
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego292
Wykaz z dnia 03.06.2020292
Uchwała nr XCII.358.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2019 r.291
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo287
Zarządzenie nr 9/20 Burmistrza Polanowa z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie286
Uchwała nr VII.40.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów286
Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości rolnej na ogrody działkowe w miejscowości Cetuń na działce nr 8/44285
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego285
Uchwała nr LXII.259.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów285
Protokół nr VII/2018 z VII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 marca 2019 r.284
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym283
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.283
Uchwała nr XXXVl.183.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego282
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.281
Wykaz z dnia 02.07.2020280
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2020 rok279
Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2/3 obręb ewidencyjny 6 miasta Polanów279
Zgłoszenie kandydatów do OKW277
Protokół nr X/2019 z X sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 maja 2019 r.276
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy276
Wykaz z dnia 21.07.2020275
Uchwała nr XXX.143.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Polanów275
Uchwała nr XXIX.154.Z.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym271
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym271
Protokół nr XII/2019 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 lipca 2019 r.269
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 8 kwietnia 2020 r.268
Protokół nr IX/2019 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 maja 2019 r.267
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020266
Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV oraz sieci teletechnicznej wraz z kanalizacją266
Protokół nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2019 r.265
Pomoc publiczna udzielona w 2019 roku264
Protokół nr VI/2018 z VI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r.263
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra gm. Polanów263
Budowa stacji transformatorowej słupowej w zamian istniejącej stacji wieżowej Garbno PGR nr 30520 wraz z przebudową sieci 15 kV i 0,4 kV obręb ewidencyjny Garbno261
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019259
Zarządzenie nr 44/21 Burmistrza Polanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie255
Budowa linii kablowej SN-15kV, słupa SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV w związku z demontażem linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej 0,4kV na działce nr 188 w miejscowości Kania255
Uchwała nr LXXXIII.329.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachnkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów254
Protokół nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 czerwca 2019 r.254
Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok254
Zarządzenie nr 89/21 Burmistrza Polanowa z dnia 28 października 2021 r.254
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem253
Protokół nr XIII/2019 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 sierpnia 2019 r.252
Wykaz z dnia 06.10.2020252
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym249
NSP 2021248
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym246
Protokół nr XV/2019 z XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 października 2019 r.244
Bilans Urzędu Miejskiego w Polanowie za 2020 rok243
Budowa z istniejącego na działce nr 108 słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do projektowanej na działce nr 511/1 stacji transformatorowej typu STSKu 20/400, budowie kablowej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych wraz przyłączami energetycznymi do istniejących budynków w związku z przebudową linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową na działkach nr 108, 12/1, 509, 511/1, 550, 269/1, 111/1, 112/2, 113/1, 114/1, 114/2, 115, 116, 99/2, 121/3, 121/2, 122/1, 123, 125, 126/4, 129, 130, 131/5, 382, 381, 380, 356/1, 360/1, 367/1, 352, 351/2, 359/2, 349, 359/1, 357/8, 357/9, 357/5, 348/3, 134/1, 135/3, 136, 138/2, 139/1, 344, 346, 602/13, 347/1, 343/3, 193/4, 193/5, 339/4, 339/3 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów243
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym238
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu237
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego237
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym236
Wykaz z dnia 09.09.2020236
Budowa kompleksu budynków administracyjnych Nadleśnictwa Polanów, tj. budynku biurowego, budynku gospodarczego, wiaty edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 7/19 w obrębie ewidencyjnym nr 1, m. Polanów233
Protokół nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2020 r.231
Rok 2021230
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku230
Informacja Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użyczenie229
Wykaz z dnia 22.09.2020229
Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym228
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2019228
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego222
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym221
Wykaz z dnia 18.08.2020220
Protokół nr XIV/2019 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2019 r.219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy219
Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok219
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym218
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym217
Kalendarz wyborczy do 12 czerwca 2020 r.217
Budowa sieci kablowej SN - 15 kV, przebudowie oraz budowie sieci napowietrznej SN - 15 kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4 kV, złączy kablowych SN-15 kV, przebudowa oraz budowa sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV216
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.216
Protokół nr XVII/2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 r.215
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, szafką oświetleniową na dz. nr 12/1, 269/1, 356/1, 139/1, 346 w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gmina Polanów215
Protokół nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2020 r.214
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego212
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.210
Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku209
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym209
Protokół nr XVI/2019 z XVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2019 r.209
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody208
Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Polanowa z dnia 08 kwietnia 2019r.208
Wykaz z dnia 07.08.2020208
Jak zapobiegać powstawaniu odpadów komunalnych208
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 roku207
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Goodvalley Agro S.A. z/s w Przechlewie, pozwolenia wodnoprawnego206
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym205
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianie terminu polowania zbiorowego205
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń indywidualnych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych204
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym203
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku203
Wykaz z dnia 02.02.2021202
Zarządzenie nr 57/19 Burmistrza Polanow z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Polanów w roku 2019202
Postanowienie nr 514/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów201
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego201
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020200
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej z parkingiem na rowery oraz przebudowa oświetlenia drogowego na działkach nr 184, 185, 183/4 obręb ewid. 4, dz. nr 22/1 obręb ewid. 5, dz. nr 3/2, 4/24, 2/4 obręb ewid. 7, dz. nr 1 obr. ewid. 6 miasto Polanów”.200
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych organizowanych przez Nadleśnictwo Polanów199
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym199
Pomoc publiczna udzielona przez ZEAO w latach 2014-2018198
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego195
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego195
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020194
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym193
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku193
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego193
Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Polanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku192
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne191
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych190
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym190
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów190
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody189
Wykaz z dnia 9.11.2021189
Wykaz pomocy publicznej nr 2187
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym187
Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok186
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym186
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym186
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym186
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody185
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014 roku185
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku185
Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok184
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego182
Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie-wydania nakazu usunięcia odpadów181
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego180
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Zakładzie produkcyjnym Poltran s.c. przy ul. Sławieńskiej 13 w Polanowie179
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach179
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku179
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór178
Uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „CHOCIMINO” na dz. nr 56/16 obręb Chocimino178
Wykaz pomocy publicznej nr 1177
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego177
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku177
Interpelacja - Or.II.0003.6.2021177
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2/1, 79/22, 79/24, 80, 81/5, 87/2, 88, 89, 107, 108/1, 85/5, 4/3, 9/2, 9/3, 37, 41, 50/1, 91, 92, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 108/2, 378, 85/3 w miejscowości Karsinka, Gmina Polanów, (proj. Karsinka II)175
Wniosek o medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat)175
Zarządzenie nr 24/21 Burmistrza Polanowa z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze172
Mobilny Urzędnik171
Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym170
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców169
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego168
Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 sierpnia 2020 r.167
Informacja o ustanowieniu strefy ochronnej Rekowo dz. nr 8/1166
Wykaz z dnia 29.03.2021165
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego165
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych162
Wykaz pomocy publicznej nr 3161
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych160
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum159
Wykaz z dnia 24.11.2021159
Obwieszczenie Marszałaka Województwa Zachodniopomorskiego158
Wykaz z dnia 23.11.2021158
Uchwała nr LXV.300.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polanowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)158
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego157
Budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kv wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na działkach nr 4/32, 4/38, 4/39 w Rekowie156
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego155
Uchwała nr CXXII.518.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów ma 2020 r. (brak dostępności cyfrowej)155
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Polanowie154
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym 17.08.2019153
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym153
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie152
Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030152
Kalendarz wyborczy152
Uchwałą nr CXII.520.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów (brak dostępności cyfrowej)150
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego150
Wykaz z dnia 03.11.2020150
Budowa gazociągu Polanów150
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego150
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 r.149
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym149
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego149
Uchwała nr CXII.519.Z.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów ma 2020 rok (brak dostępności cyfrowej)148
Protokół nr XXIV/2020 z XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2020 r.148
Protokół nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 września 2020 r.148
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym147
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów147
Wykaz z dnia 22.11.2021147
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie granic i siedzib obwodów głosowania146
Wykaz z dnia 17.12.2020146
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego146
Protokół nr XXIII/2020 z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 maja 2020 r.145
Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania korespondencyjnego i głosowania na wniosek145
Instrukcja głosowania korespondencyjnego145
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego145
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym145
Wykaz z dnia 05.08.2021145
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie144
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego144
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego144
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo144
Wykaz z dnia 17.11.2021144
Miejski Klub Sportowy Gryf Polanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych celem poznania opinii społecznej nt. planowanego do realizacji projektu143
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego143
Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Polanowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku143
Protokół nr XXXIII/21 z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 stycznia 2021 r.142
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.142
Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Miejskiej W Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.141
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego141
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 27 września 2019r. w sprawie ponownego losowania w komisji wyborczej nr 8140
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z podziałem działki nr 173/14, położonej w obrębie ewidencyjnym Krąg140
Wykaz z dnia 23.04.2020139
Uchwała nr V.54.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Polanów138
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zmianach w organizacji polowań zbiorowych137
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego136
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo136
Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17.04.2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów136
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym135
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego134
Kalendarz czynności134
Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa134
Protokół nr XXXII/20 z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.133
Zawiadomienie133
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Polanów na rok 2020133
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Polanów133
Raport o stanie zapewniania dostępności za 2020 rok132
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum132
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa132
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW131
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/3, obręb Kościernica, gm. Polanów131
Pomoc publiczna dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w 2020 roku131
Wykaz z dnia 10.05.2021131
Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie131
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej131
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.131
Postanowienie nr 515/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych130
Protokół nr XXI/2020 z XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2020 r.130
Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie130
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego129
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego129
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania128
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego128
Raport o stanie gminy Polanów za rok 2020 (brak dostępności cyfrowej)127
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz127
Rozporządzenia Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików127
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych127
Informację Burmistrza Polanowa o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy126
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku125
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Polanów125
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania124
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach123
Budowa i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej ŻYDOWO o mocy znamionowej do 2 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 412/2, 411, 410 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie122
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo122
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.122
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum122
Protokół nr XXIX/20 z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 listopada 2020 r.121
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów121
Uchwała nr LXXVI.380.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Polanów120
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym120
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego119
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.119
Uchwała nr LXXVI.381.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Polanów na 2021 rok119
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym119
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków119
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego118
Uchwała nr V.53.Z.2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Polanów na 2021 r.118
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym118
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego118
Uchwała nr LXXVI.379.Z.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Polanów na 2021 r.117
Wykaz z dnia 29.07.2021117
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego116
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego115
Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Polanowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku115
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś114
Protokół nr XXX/20 z XXX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 grudnia 2020 r.114
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15114
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącego mostu w miejscowości Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 na dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 01 miasta Polanów, dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 02 miasta Polanów”.114
Budowa gazociągu Polanów113
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert113
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym113
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.113
Informacja Burmistrza Polanowa z dnia 22 września 2015 r. w sprawie numeru i granic obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej113
Postanowienie Nr 465/2019 Komisarza Wwyborczego w Koszalinie I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.112
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa112
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego112
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 28 czerwca 2020 r.112
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku112
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju110
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania110
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji109
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo108
Wykaz z dnia 30.08.2021108
Wykaz z dnia 2.11.2021108
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa107
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych107
Małe granty 2021107
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców106
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów106
Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Polanowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.106
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców106
Wykaz z dnia 21.12.2021 r.106
Wykaz z dnia 27.12.2021 r.106
System Informacji Przestrzennej106
Wszczęcie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie105
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych105
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego105
Zarządzenie nr 20/22 Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie104
Zarządzenie nr 49/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie104
Zarządzenie nr 50/22 Burmistrza Polanowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie104
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików104
Wykaz z dnia 09.07.2021104
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej104
Postanowienia nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów104
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych104
Wydanie decyzji - budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z warunkami podziału w miejscowości Krąg na dz. nr 173/14, obr. Krąg, gm. Polanów104
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym103
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A / B103
Wykaz z dnia 03.09.3021102
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.102
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku102
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców102
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 6 września 2015 r.102
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych102
Zakończenie postępowania, przebudowa linii, wymiana przewodów101
Ogłoszenie Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 – TYP 1 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym101
Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu na terenie dz. nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów101
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa100
Wydanie decyzji, przebudowa POKIS100
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych100
Interpelacja - Or.II.0003.4.2021100
Interpelacja - Or.II.0003.5.202199
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego98
Jak zostać członkiem komisji wyborczej - instruuje PKW98
Postanowienie Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania98
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Polanowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych98
Budowa sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych98
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 25 października 2015 r.98
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur PEHD 9097
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych96
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego95
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania95
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.95
Zarządzenie nr 12/22 Burmistrza Polanowa z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie94
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej w Żydowie94
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego93
Rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików93
Budows sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV93
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Polanowa z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokalów wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami93
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego92
Zakończenie postępowania, przebudowa budynku POKIS w Polanowie92
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa linii, wymiana przewodów92
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 12 lipca 2020 r.92
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego91
Zakończenie postępowania, przebudowa szkoły podstawowej Polanów90
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa w Żydowie90
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa90
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 w km 35+336 wraz z infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką mostu istniejącego na działkach ewidencyjnych nr: 178, 179, 1, 207/10, 248 obręb ewidencyjny 02 Polanów”.90
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 wraz z wolnostojącym kotłem gazowym w obudowie o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie na działce ewidencyjnej nr 174 obręb 04 Polanów90
Informacja o ważnych numerach telefonów90
Wydanie decyzji, przebudowa pomieszczeń, Szkoła Podstawowa89
Wydanie decyzji celu publicznego, przebudowa istniejącej linii, skablowanie89
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego89
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania89
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego89
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Polanowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami88
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych88
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego88
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego87
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii87
Wszczęcie postępowania, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły podstawowej w Polanowie87
Dyżury Urzędnika Wyborczego pełnione w związku z przyjmowaniem zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych87
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PEHD 9087
Budowa punktu czerpania wody86
Wykaz z dnia 24.02.202286
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach86
Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 na terenie dz. nr 11/1, 11/2 obręb ewidencyjny 1 i dz. nr 8/1, 9/1, 10/1 obr. 2 miasta Polanów86
Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Polanowa z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”86
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Polanów w dniu 26 maja 2019 r.85
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45, obr. Nacław, gm. Polanów.85
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki84
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców84
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa83
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania83
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego82
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego82
Konsultacje społeczne w zakresie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z NGO na 2022 rok82
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych82
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach81
Przebudowa linii napowietrznej: Żydowo, Stary, Nowy Żelibórz, Wietrzno, Rzeczyca Wielka81
Protokół nr XXXVII/21 z XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2021 r.81
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia80
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii79
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU79
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody79
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Zmiana sposobu użytkowania działki nr 5/44 obręb ewidencyjny Nacław z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe oraz zmianie sposobu użytkowania części działki nr 5/45 obręb ewidencyjny Nacław, gm. Polanów z nieruchomości nie rolnej na ogrody działkowe79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa sieci kablowej SN-15kV, przebudowy oraz budowy sieci napowietrznej SN–15kV, budowa stacji kontenerowych transformatorowych SN/nn15/0,4kV79
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na Budowę instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno79
Zawieszenie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha78
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego78
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców78
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 20678
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym78
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno77
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych77
Wszczęcie postępowania, przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Żydowie77
Przebudowa linii napowietrznej, zmiana wniosku77
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych77
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych77
Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.77
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa instalacji oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 28, 170 obręb ewidencyjny Krytno77
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)77
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo76
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych76
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania na Budowa zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowie76
Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych76
Zarządzenie nr 7/22 Burmistrza Polanowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 202275
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie uszczegółowionych terminów polowań zbiorowych75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa75
Wyjaśnienie PKW75
Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów75
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV, słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15kV/0,4kV75
Wszczęcie postępowania, budowa sieci kablowej oraz odcinka światłowodu GPZ Żydowo-Rosocha74
Podjęcie zawieszonego postępowania74
Postanowienia nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.74
Budowa czterech budynków mieszkalnych74
Informacja w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody73
Interpelacja - Or.II.0003.1.202272
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców72
Cyberbezpieczeństwo72
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych Polanów72
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców72
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych71
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego71
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku71
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.71
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi za rok 202071
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 20571
Budowa komina, przedszkole70
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa70
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych70
Zakończenie postępowania, budowa sieci69
Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo69
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów68
Decyzja o umorzeniu68
Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie67
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo, gmina Polanów67
Budowa komina, przedszkole67
Protokół nr XXXV/21 z XXXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 lutego 2021 r.67
Protokół nr XXXI/20 z XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 grudnia 2020 r.67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych67
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH67
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach67
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach66
Budowa sieci do budynku mieszkalnego66
Budowa farmy fotowoltaicznej „Polanów I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Żydowo66
Protokół nr XXXIV/20 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2021 r.66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji na budowę zewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur PEHD 90/63 oraz wolnostojącego kotła gazowego o mocy 250kW do szkoły podstawowej w Polanowi66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym66
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym65
Protokół nr XXXVI/21 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2021 r.65
Protokół nr XXVIII/20 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 października 2020 r.65
Obwieszczenie o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości nierolnej na ogrody działkowe na działce nr 5/44 i części dz. nr 5/45 obr. Nacław, gmina Polanów65
Wydanie decyzji celu publicznego na budowę punktu czerpania wody, Leśnictwo Buszyno64
Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie64
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji64
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia63
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych63
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców63
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (brak dostępności cyfrowej)63
Decyzja na budowę komina, przedszkole61
Zakończenie postępowania, rozbudowa portierni61
Decyzja na budowę budynku socjalnego ESP Żydowo61
Budowa punktu czerpania wody60
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o polowaniu zbiorowym60
Deklaracja o zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców60
Przebudowa i skablowanie linii napowietrznej w Żydowie60
Umorzenie postępowania, budynek socjalny60
Decyzja na budowę budynku socjalnego elektrownia Żydowo60
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Buszyno w oddziale 174a60
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę drogi pożarowej z placem manewrowym oraz punktu czerpania wody do celów ppoż. na działce nr 557/51 obręb Żydowo60
Budynek socjalny ESP Żydowo59
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia59
Budowa stacji telefonii komórkowej Wietrzno59
Rekowo podział działek59
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania58
Budowa czterech budynków mieszkalnych58
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego57
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie terminów polowań zbiorowych56
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach56
Uchwała nr XXXVIII/198/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo-Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów56
Zakończenie postępowania na budowę złącz kablowych, linii napowietrzno-kablowych, dz. nr. 8, obr. 6 Polanów55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach55
Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa55
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych55
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach55
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia55
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 213/3 (obręb 0216) w miejscowości Żydowo, Gmina Polanów (proj. Żydowo II)54
Obwieszczenie Burmistrza Polanowie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego54
Polanów, zmiana sposobu użytkowania działki 20/254
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa54
Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych54
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego53
Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rekowo na działce nr 4/5153
Rekowo budowa budynków mieszkalnych wraz z podziałem działek53
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy53
Budowa punktu czerpania wody53
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania52
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego52
Zmiana sposobu użytkowania części działki na ogródek działkowy52
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych52
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach52
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko52
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko51
Budowa stacji P4 Wietrzno51
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania50
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii50
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa50
Zarządzenie nr 25/22 Burmistrza Polanowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 202249
Zarządzenie nr 06/21 Burmistrza Polanowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie49
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego49
Wydanie decyzji, budowa linii kablowej do zasilenia obiektu49
Budowa stacji P4 Wietrzno49
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia48
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii48
Wykaz z dnia 04.05.202248
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego48
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wezwania inwestora do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia48
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpieniu z wnioskiem o wydanie opinii48
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Polanowie - załącznik do Regulaminu Organizacyjnego47
Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Garbno 79/2447
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych47
Wniosek o głosowanie korespondencyjne46
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania46
Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów46
Wykaz z dnia 11.05.202245
Wydanie decyzji, budowa sieci kablowej, Chocimino, Żydowo45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach45
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wystąpieniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia44
Wykaz z dnia 25.03.202244
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania44
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 12 listopada 2021 r.44
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Polanowa43
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia43
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego43
Charakterystyka przedsięwzięcia43
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś.43
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie o wszczęciu postępowania43
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 4/51, w obrębie ewidencyjnym Rekowo, w gminie Polanów42
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego42
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 23 grudnia 202 r.42
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu41
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych41
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do raportu ooś41
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 135, obręb Powidz40
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych40
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego40
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych39
Zarządzenie nr 16/22 Burmistrza Polanowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/202339
Wydanie decyzji, rozbudowa portierni Żydowo39
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/2238
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych38
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych38
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego38
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2021 roku37
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach37
Uchwała nr XVI/78/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo na terenie części Gminy Polanów37
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku36
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych35
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia35
Protokół nr XLVII/22 z XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2022 r.33
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych33
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych33
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia31
Wykaz z dnia 10.05.202231
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych31
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia30
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko30
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego29
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 202129
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku28
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 16/2228
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu28
Zarządzenie nr 20/21 Burmistrza Polanowa z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Polanowie28
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia28
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie polowań zbiorowych28
Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji27
Wykaz z dnia 13.05.202225
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego24
Budowa linii telekomunikacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe na działce nr ewid. 78, 298/1 obręb Chocimino oraz 303/3 obręb Drzewiany w ramach inwestycji Modrenizacja sterowania i pomiarów zapory na Radwi w ESP Żydowo24
Przebudowa stacji P4 Garbno23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 kwietnia 2022 r. o zmianie zakresu wniosku22
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach19
Obwieszczenie Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 kwietnia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach17
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej14
Zgłoszenie imprezy kulturalnej lub sportowo - rekreacyjnej nie będącej imprezą masową14
Protokół nr XLVI/22 z XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2022 r.13
Protokół nr XLIV/21 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 listopada 2021 r.10
Protokół nr XXXIX/21 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r.9
Protokół nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2021 r.8
Protokół nr XXXVIII/21 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 maja 2021 r.7
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego7
Protokół nr XL/21 z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 11 sierpnia 2021 r.6
Protokół nr XLII/21 z XLII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 września 2021 r.6
Protokół nr XLIII/21 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2021 r.5
Protokół nr XLI/21 z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 3 września 2021 r.4
Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych4