Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo, 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizuje projekt pn. Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego.

W oparciu o wstępne wyniki Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego opracowano interaktywną mapę obrazującą rezultaty prac prowadzonych w latach 2019 – 2023. Mapa stanowi dodatkową pomoc w poruszaniu się po zawartości Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.

Mapa interaktywna ilustrująca wyniki Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego

http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html

Obszar województwa podzielono na 2147 krajobrazów z czego 189 wskazano jako priorytetowe, dla których opracowano charakterystykę i ocenę, zagrożenia oraz rekomendacje i wnioski.

W obszarze mapy przedstawiono granice wyznaczonych krajobrazów priorytetowych, zdjęcia i zdjęcia 360°, mapa będzie rozszerzana o kolejne informacje, pojawią się karty zawierające elementy zdiagnozowane: charakterystykę, ocenę, zidentyfikowane zagrożenia i lokalne formy architektoniczne oraz opracowane rekomendacje i wnioski.

Dla mieszkańców

Audyt krajobrazowy nie jest aktem prawa miejscowego nie ma więc bezpośredniego skutku dla sposobu zagospodarowania przestrzeni, nie mniej jednak zachęcamy Państwa do zapoznania się z koncepcją realizowanego audytu oraz do zgłaszania opinii oraz uwag do 10 grudnia 2023 r. na adres: srodowisko@polanow.eu

Mapa pozwala na zlokalizowanie gminy Polanów za pomocą listy wyboru oraz wybór sposobu wyświetlania i wyszukiwania – wg krajobrazów priorytetowych, bądź form ochrony przyrody.

Krótko o Audycie krajobrazowym

Zgodnie z art. 5 ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia działań na rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej oraz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego, a także z innymi politykami, które pośrednio lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz.

Audyt krajobrazowy jest dokumentem sporządzanym nie rzadziej niż raz na 20 lat. Celem sporządzenia audytu jest identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Dokument ten jest sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego audyt krajobrazowy realizowany jest przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach Projektu nr RPZP.04.08.00-32-B002/19 „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Plucińska
data wytworzenia: 2023-11-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-14 14:03:12
data końcowa publikacji: 2023-12-31
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-11-14 14:04:17
ilość odsłon/pobrań: 128924