Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Bezdomne zwierzęta

Podstawa prawna:
Uchwała nr XLIX/270/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 lutego 2018 roku oraz Uchwała nr LI/279/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2018

Działania Gminy Polanów w zakresie bezdomnych zwierząt oraz obowiązki właścicieli zwierząt domowych, w tym psów.

Tutejszy Urząd w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzi następujące działania:

 • odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Polanów oraz zapewnianie im opieki,
 • usypianie bezdomnych zwierząt będących w ślepym miocie,
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Opieką weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się: Gabinet Weterynaryjny ,,Leśna Polana” Piotr Aleksandrowski, ul. Zacisze 10, 76-010 Polanów tel. 733 230 433

W ramach propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechniania zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzy o prawach zwierząt, informujemy, że:

 • właściciel lub posiadacz zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania go bez nadzoru;
 • właściciele zwierząt domowych mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt;
 • kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
 • zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu; długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m;
 • osoby podejmujące się opieki nad bezdomnym zwierzęciem, nawet tymczasowo traktowane będą jako jego prawni opiekunowie, w związku z powyższym będą ponosić wszelkie konsekwencje z tym związane;
 • zwierzę pozostawione bez nadzoru (bezdomne) zostanie odłowione;
 • w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, kosztami wyłapania, przetrzymywania w schronisku i opieki weterynaryjnej itd. zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.

 

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmują:

 • Urząd Miejski w Polanowie, Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Wolności 4 76-010 Polanów tel. (94) 34 80 633 lub 519 195 848
 • Straż Miejska w Polanowie ,ul Wolności 4 76-010 Polanów tel. (94) 34 80 741 lub 509 695 460
 • Aleksandra Nowak  tel. 500 129 615

Bezdomne zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Polanów przewożone zostają do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce koło Wejherowa.

 

Możliwość adopcji zwierząt

Najlepszą formą pomocy zwierzętom jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

Każdy kto zaadoptuje bezdomne zwierzę, może liczyć na pomoc Gminy Polanów w zakresie:

 1. Kastracji i sterylizacji bezdomnych psów
 2. Kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących
Metadane

wytworzył(a):

Adriana Michno

data wytworzenia:

2016-08-31

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-08-31 14:27:56

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2019-03-06 07:58:09
Krzysztof Szypulski - 2018-10-29 10:22:07
Krzysztof Szypulski - 2016-08-31 14:29:15

ilość odsłon:

14484

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony