Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku, lub lokalu będzie zobowiązany złożyć do tut. urzędu deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Utworzenie CEEB, to jedna z następstw nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, której celem będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz będzie miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Termin złożenia deklaracji:

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji (od 1 lipca 2021 r.).

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni (od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw).

W przypadku zmiany danych, dotyczących liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach , właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

https://www.gunb.gov.pl/

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Plucińska
data wytworzenia: 2021-07-01
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2021-07-01 11:34:27
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2021-07-01 11:56:38
Krzysztof Szypulski - 2021-07-01 11:37:00
ilość odsłon/pobrań: 266155