Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Polanów

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Lp. Nazwa firmy, adres Data wydania zezwolenia Data wygaśnięci, cofnięcia lub zmianuy zezwolenia Rodzaj prowadzonej działalności
1 Usługi Komunalne Waldemar Piątek, ul. Lechicka 68E, 75-845 Koszalin 23.01.2013 23.01.2023 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
2 Wywóz Nieczystości Płynnych Henryk Marut, Kościernica 3/2, 76-010 Polanów 04.03.2016 04.03.2026 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
3 WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 01.06.2016 01.06.2026 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Polanowie, ul. Stawna 2 jako gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na zasadach określonych w powyższej ustawie nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia o którym mowa w cyt. ustawie, jednak musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń (art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Metadane

wytworzył(a):

Adriana Michno

data wytworzenia:

2020-01-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2020-01-09 09:11:05

ilość odsłon:

652

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony