Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

WYKONANIE BUDŻETU Informacje z wykonania budżetu - lata ubiegłe Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2014 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2014 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2015 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2016 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2016 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2017 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2017 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2018 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2019 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2020 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku Informacja z wykonania budżetu za IV Kwartał 2020 rok Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2020 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2021 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2021 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2022 roku Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 roku Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku Wykonanie budżetu Gminy Polanów za 2022 rok Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 roku

  • Rb-27S
  • Rb-28S
  • Rb-30S
  • Rb-N
  • Rb-Z
  • Rb-NDS
  • Rb-PDP
  • Rb-ST
  • Rb-UZ
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Marta Kleinszmid
data wytworzenia: 2023-05-17
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-05-17 13:11:32
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 56143