Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Informacje ogólne - dane teleadresowe

Justyna Plucińska - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 94 3480633
j.plucinska@polanow.eu
Sprawy dot. harmonogramu odbioru odpadów, zbiórek odpadów, reklamacji, pojemników, kompostowników, prowadzenia wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz sprawozdawczość bieżąca prowadzi:
Roksana Gryciuk
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 94 3480783
r.gryciuk@polanow.eu
Sprawy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracji, oświadczeń prowadzi:
Adriana Abramczuk
- Referat Finansowo Budżetowy
tel. 94 3481055
a.abramczuk@polanow.eu
Sprawy dot. poziomów recyklingu, sprawozdawczości, rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, innych bieżących analiz, przetargów, regulaminu utrzymania czystości i porządku prowadzi:
Justyna Plucińska
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 94 3480783
j.plucinska@polanow.eu
Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
tel. 94 3484444
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Joanna Marta Siwiecka
data wytworzenia: 2015-04-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-04-16 15:37:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2020-05-26 08:48:10
Krzysztof Szypulski - 2020-01-10 11:32:26
Krzysztof Szypulski - 2019-02-20 13:34:03
Krzysztof Szypulski - 2019-01-31 11:26:25
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:22:06
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:21:30
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:16:43
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:14:03
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 13:05:43
Krzysztof Szypulski - 2016-04-25 14:08:55
Krzysztof Szypulski - 2016-04-25 14:06:56
Krzysztof Szypulski - 2015-04-28 09:10:39
ilość odsłon/pobrań: 5560