Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Informacje ogólne - dane teleadresowe

Justyna Plucińska - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 94 3480633
j.plucinska@polanow.eu
Sprawy dot. harmonogramu odbioru odpadów, zbiórek odpadów, reklamacji, pojemników, kompostowników, prowadzenia wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz sprawozdawczość bieżąca prowadzi:
Roksana Gryciuk
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 94 3480783
r.gryciuk@polanow.eu
Sprawy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracji, oświadczeń prowadzi:
Adriana Abramczuk
- Referat Finansowo Budżetowy
tel. 94 3481055
a.abramczuk@polanow.eu
Sprawy dot. poziomów recyklingu, sprawozdawczości, rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, innych bieżących analiz, przetargów, regulaminu utrzymania czystości i porządku prowadzi:
Justyna Plucińska
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 94 3480783
j.plucinska@polanow.eu
Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
tel. 94 3484444
metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony