Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Informacje ogólne - dane teleadresowe

Kazimierz Bodo - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (094) 34806 33
k.bodo@polanow.eu
Sprawy dot. harmonogramu odbioru odpadów, zbiórek odpadów, reklamacji, pojemników, kompostowników, prowadzenia wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz sprawozdawczość bieżąca prowadzi:
Adriana Michno
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (094) 348 07 83
a.michno@polanow.eu
Sprawy dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracji, oświadczeń prowadzi:
Agnieszka Olech
- Referat Finansowo Budżetowy
tel. (094) 348 07 86
a.olech@polanow.eu
Sprawy dot. poziomów recyklingu, sprawozdawczości, rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, innych bieżących analiz, przetargów, regulaminu utrzymania czystości i porządku prowadzi:
Adriana Michno
- Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. (094) 348 07 83
a.michno@polanow.eu
Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
tel. (094) 348 44 44
metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony