Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Informacje ogólne

Organizacje pozarządowe (NGO) są to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Organizacje pozarządowe działają w obszarze pożytku publicznego. Działalność taka, jest działalnością społeczno użyteczną, prowadzoną w sferze zadań publicznych.
 
Podstawa prawna:  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.).

Metadane

wytworzył(a):

Joanna Marta Siwiecka

data wytworzenia:

2015-04-27

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-05-08 14:35:46

ilość odsłon:

4165

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony