Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Instrukcja zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

 1. Pobranie „wniosku o zakup” z siedziby Urzędu Miejskiego w Polanowie lub ze strony bip.polanow.pl;
 2. Złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie (sekretariat, pok. nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Po złożeniu wniosku o zakup nastąpi jego weryfikacja przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Polanowie, w szczególności w zakresie:

  • wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub,
  • pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub,
  • spełniania warunków uprawniających do dodatku węglowego w sytuacji niezłożenia wniosku o ten dodatek.

  Rozpatrywanie wniosków będzie następowało zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Polanowie (sekretariat, pok. nr 5)

 3. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie zostaną powiadomieni o konieczności dokonania zapłaty za nabywany węgiel na rachunek bankowy:

  Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

  nr: 27 9317 1038 3900 0995 2000 0170

  w tytule: zapłata za węgiel – imię i nazwisko 

  Powiadomienie będzie realizowane telefonicznie oraz mailowo.

 4. Po dokonaniu zapłaty wnioskodawca odbierze (w sposób uzgodniony) z Urzędu Miejskiego w Polanowie fakturę, która będzie podstawą do odbioru węgla i będzie opatrzona adnotacją „Zapłacono” i „Uprawniony do odbioru węgla

  Dokonanie zapłaty za węgiel powinno nastąpić w terminie wskazanym w powiadomieniu.
  W przypadku przekroczenia terminu na zapłatę, zakup węgla będzie możliwy dopiero po złożeniu i rozpatrzeniu nowego wniosku.

 5. Odbiór węgla następuje ze składu opału zlokalizowanego w Polanowie ul. Różana 31 prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowe Roman Wrona tel. 505101012
 6. Kwestie dotyczące daty odbioru, dowozu, workowania itp. należy uzgadniać bezpośrednio w składzie opału.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Dorota Buczkowska-Szalbierz
data wytworzenia: 2022-11-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-18 13:12:46
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 163