Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka Adres Funkcja Telefon E-mail
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów Dyrektor Aleksandra Kalinowska 94 31-88-770, 786-854-186 sekretariat1@zsp.polanow.pl
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie ul. Wolności ul. Wolności 14, 76-010 Polanów Wicedyrektor Sławomir Wruszczak 94 31-88-225, 515-049-632 sekretariat2@zsp.polanow.pl
Szkoła Podstawowa w Bukowie Bukowo 19, 76-010 Polanów Dyrektor Regina Pooch 94 31-88-297, 515-049-052 spbukowo@wp.pl
Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu Nacław 12, 76-010 Polanów Kierownik Elżbieta Zielińska 94 31-69-617 kierownik@zsp.polanow.pl
Przedszkole Gminne w Polanowie ul. Dworcowa 12, 76-010 Polanów Dyrektor Elżbieta Sekuła 94 31-88-078, 786-854-184 przedszkole@polanow.pl
Żłobek Gminny w Polanowie ul. Stawna 3 76-010 Polanów Dyrektor Elżbieta Sekuła 94 31-88-078, 786-854-184 zlobek@polanow.pl
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów Dyrektor Dariusz Kalinowski 94 31-61-761, 508-242-901 zeao@polanow.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7, 76-010 Polanów Dyrektor Halina Serwecińska 94 31-88-385, 508-059-686 mgops@polanow.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy OAZA w Krągu Krąg 5/3, 76-010 Polanów Kierownik Magdalena Gryguła 94 31-69-319 sdskrag@polanow.pl
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Polna 4, 76-010 Polanów Dyrektor Wiesław Lebioda 94 31-88-229, 602-426-905 pokis@polanow.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów ul. Wolności 7, 76-010 Polanów Dyrektor Ewa Hełminiak-Soliwodzka 94 31-88-500, 502-670-759 biblioteka@polanow.pl
Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2, 76-010 Polanów p.o Dyrektora Wojciech Adamski 94 31-88-206 zuk@polanow.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie ul. Bobolicka 4, 76-010 Polanów Dyrektor Marek Stachowicz 94 31-88-399 info@zozpolanow.pl
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Kamila Augustyniak-Kula
data wytworzenia: 2015-09-24
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-09-24 13:07:39
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-11-21 13:53:54
Krzysztof Szypulski - 2022-12-30 09:28:20
Krzysztof Szypulski - 2022-03-14 11:19:01
Krzysztof Szypulski - 2022-03-10 12:08:46
Krzysztof Szypulski - 2020-11-21 09:13:22
Krzysztof Szypulski - 2020-09-27 22:52:05
Krzysztof Szypulski - 2020-09-27 22:47:49
Krzysztof Szypulski - 2019-08-21 10:36:31
Krzysztof Szypulski - 2019-08-20 14:36:24
Krzysztof Szypulski - 2019-08-02 10:35:44
Krzysztof Szypulski - 2019-07-01 10:28:46
Krzysztof Szypulski - 2019-07-01 10:24:38
Krzysztof Szypulski - 2015-10-06 14:32:22
Krzysztof Szypulski - 2015-10-02 10:53:02
Krzysztof Szypulski - 2015-10-02 10:43:44
Krzysztof Szypulski - 2015-09-24 13:17:43
Krzysztof Szypulski - 2015-09-24 13:13:32
Krzysztof Szypulski - 2015-09-24 13:12:59
ilość odsłon/pobrań: 393930