Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wyznaczeniu nowego terminu

GNR.I.6220.3.2021.30 

 Na podstawie art. 36 § 1, 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), 

zawiadamiam

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów, obrębie ewidencyjnym Żydowo, działki nr 176/4, 177/6, 178/2, 198/6, 207/1, 207/3”, ze względu na konieczność przygotowania przez inwestora uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie nastąpi w terminie. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2024 r. 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-11-22
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-24 09:36:14
data końcowa publikacji: 2023-12-08
ilość odsłon/pobrań: 127568