Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.IV.6220.18.2023.6

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

zawiadamiam

o zawieszeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i możliwością realizacji w etapach” na terenie działki 353, położonej w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gm. Polanów do czasu uchwalenia przez Gminę Polanów planu ogólnego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo, gm. Polanów

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-03-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-03-15 12:54:09
data końcowa publikacji: 2024-03-29
ilość odsłon/pobrań: 91