Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa

GNR.IV.6150.9.2023

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 poz. 1082 t.j.),

zawiadamiam

o zmianie terminu polowania zbiorowego mającego odbyć się w dniach 23-24.11.2023 r. na terenie obwodów łowieckich nr 126, 182, 263 organizowane przez Koło Łowieckie „DIANA” Warcino, ul. Klonowa 10, 77-230 Kępice. Z przyczyn leżących po stronie biura polowań, polowanie to odbędzie się w terminie: 

  • 20-21.11.2023 r. w godz. 8.00 – 16.00;

Ponadto Informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionych przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.   

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-16
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-17 09:12:32
data końcowa publikacji: 2023-11-21
ilość odsłon/pobrań: 128619