Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43-50 oraz art. 82 – 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 782 ze zm.).


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek jednostki organizacyjnej o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat tut. Urzędu pok. Nr 5.


WYSOKOŚĆ OPŁAT

  1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej.
  2. Opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu ustala na podstawie przepisów art. 82 – 90 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 13, tel. 94 3480391.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki po wyczerpaniu procedury wynikającej z  Ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Polanowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument DOCX 18.19 KB

rozmiar pliku:

dokument DOCX 17.76 KB

Metadane

wytworzył(a):

Barbara Ryzińska

data wytworzenia:

2015-10-29

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2015-10-29 14:02:26

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2015-10-30 12:31:52
Krzysztof Szypulski - 2015-10-29 14:14:39

ilość odsłon:

4689

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony