Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 Zarządzenie nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województw Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Zarządzenie nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województw Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Postanowienia 62/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Polanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie granic okręgów wyborczych Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 1 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Obwieszczenie Starosty Powiatu Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku Wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Uchwała nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Uchwała nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Ogłoszenie Burmistrza Polanowa z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczonych miejsc do umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta Postanowienie nr 365/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Polanów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Postanowienia 405/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie Obwieszczenie Burmistrza Polanowa z dnia 26 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Uchwał nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY" w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach od 5 marca 2024 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 8 marca 2024 r. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie w sprawie losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie z dnia 20 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Polanowa Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Polanów Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie o dyżurze w dniu 6 kwietnia 2024 r. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Polanowie Wyniki wyborów na Burmistrza Polanowa OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

nazwa pliku:1711003656_obwieszczenie-sejmik.pdf
rodzaj i rozmiar pliku: dokument PDF: 178.04 KB
wytworzył(a):Włodzimierz Łyczywek (Wojewódzka Komisja Wyborcza w Szczecinie)
data wytworzenia:2024-03-14
opublikował(a):Krzysztof Szypulski
data publikacji:2024-03-21 07:47:36
aktualizacja:Krzysztof Szypulski - 2024-03-21 07:49:09
data końcowa publikacji: 2024-04-30
ilość pobrań:97