Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Polowania zbiorowe Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 10/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszaru, na którym występuje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu koszalińskiego, powiatu sławieńskiego oraz gminy Miasto Koszalin ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Rozporządzenie NR 19/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa strategicznej sieci przesyłowej - linii 400 kV Dunowo Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina odcinek od bramek wejściowych na SE Dunowo z wyłączeniem tych bramek do słupa PO-12 z wyłączeniem tego słupa wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych - rozbiórki sieci 220 kV, 110 kV, 15 kV, 0.4 kV oraz budowy sieci 110 kV, 15 kV i 0.4 kV kolidujących z projektowaną siecią 400 kV Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa strategicznej sieci przesyłowej - linii 400 kV Dunowo-Żydowo-Kierzkowo-Piła Krzewina odcinek od słupa nr SZ-01 do słupa nr PO-12 z wyłączeniem tego słupa wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych - rozbiórki sieci 220 kV, 15 kV, 0.4 kV oraz budowy sieci 15 kV i 0.4 kV kolidujących z projektowaną siecią z 400 kV
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Rozporządzenie NR 19/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

nazwa pliku:1720444743_Rozporządzenie_Wojewody_Zachodniopomorskiego_nr_19_-_odstrzał_sanitarny.pdf
rodzaj i rozmiar pliku: dokument PDF: 1.44 MB
wytworzył(a):Wojewoda Zachodniopomorski
data wytworzenia:2024-07-08
opublikował(a):Agnieszka Kaczka
data publikacji:2024-07-08 15:19:03
data końcowa publikacji: 2024-12-31
ilość pobrań:10