Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze serwisu internetowego prowadzonego pod adresem bip.polanow.pl (zwanej „serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych /ADO/ jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą numeru telefonu: +48 94 318 83 51.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych (IOD) poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą telefonu: +48 94 348 10 56.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia sewisu internetowego.  
 6. Administrator ma możliwość odczytu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z usługi, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych bądź obsługi aplikacji dostępnych w serwisie.
 7. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie aby ułatwić korzystanie z serwisu i informacji tam zawartych.
 9. Administrator używa plików cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celu:
  1. prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu,
  2. obsługi aplikacji dostępnych w serwisie.
 1. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 2. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.
 3. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach odwiedzanych przez poszczególnych Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy.
 4. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w serwisie Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 5. Domena polanow.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z serwisu internetowej polanow.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 6. Użytkownik posiada uprawnienie do:
  1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Polanowie (art. 15 RODO)
  2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
 7. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-04-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-04-27 11:13:01
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2024-02-05 11:30:16
Krzysztof Szypulski - 2019-01-16 10:51:28
Krzysztof Szypulski - 2015-05-04 09:48:10
ilość odsłon/pobrań: 452053