Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina Polanów utworzyła miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne, które np. nie mieszczą się w domowych workach / pojemnikach. Można oddawać również wszystkie rodzaje odpadów problemowych.

Lokalizacja:  Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, ul. Stawna 2 (tel. 094 318 82 06)

Czynny: poniedziałek – piątek w godzi. 7.00 – 14.30

 

W ramach funkcjonującego systemu bezpłatnie można pozbyć się odpadów:

Kod Rodzaj odpadu
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury inaczej makulatura np.  gazety, czasopisma, kartony, opakowania z papieru
15 01 07 Opakowania ze szkła puste, pozbawione zakrętek butelki i słoiki szklane, po napojach, żywności i kosmetykach, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub samochodowego
15 01 02
15 01 06
20 01 39
Tworzywa sztuczna, metale, wielomateriałowe opakowania z tworzyw sztucznych,  zabawki plastikowe, puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, puste puszki aluminiowe lub stalowe, plastikowe opakowania po żywności, folie, torebki, metalowe zakrętki, folia aluminiowa, opakowania wielomateriałowe po mleku, sokach  lub innych produktach, typu Terta pak
20 02 01 Odpady zielone w tym biodegradowalne odpady spożywcze i kuchenne, części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów
20 01 32 Przeterminowane leki
20 01 35
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Zużyte lodówki, komputery, klawiatury, zegarki, kuchenki, chłodziarki, odkurzacze, suszarki, drukarki, piekarniki, żelazka itp.
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Meble: krzesła, stoły, wersalki, łóżka, fotele, tapczany,  inne: dywany, materace, poduszki, ramy okienne bez szyb
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 02 02 Szkło budowlane
17 06 04 Materiały izolacyjne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
18 01 06
18 01 07
Chemikalia , niebezpieczne farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, aerozole, świetlówki, żarówki

Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Joanna Marta Jerejska
data wytworzenia: 2015-04-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-04-16 15:17:04
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 15:16:08
Krzysztof Szypulski - 2016-04-26 15:10:25
- 2016-04-26 15:09:05
ilość odsłon/pobrań: 276865