Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Spis telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miejskiego

stanowisko imię i nazwisko nr telefonu adres e-mail
Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski 94 3188329 g.lipski@polanow.eu
Z-ca Burmistrza Polanowa Piotr Górniak 94 3188329 p.gorniak@polanow.eu
Sekretarz Dorota Buczkowska-Szalbierz 94 3188353 d.buczkowska@polanow.eu
REFERAT FINANSOWO BUDŻETOWY
Skarbnik Marta Kleinszmid 94 3480784 m.kleinszmid@polanow.eu
Z-ca Skarbnika Sylwia Bublewicz-Gocan 94 3188941 s.bublewicz@polanow.eu
Inspektor księgowości podatkowej Ewa Spyra 94 3188941 e.spyra@polanow.eu
Inspektor ds. wymiaru podatku, opłat i księgowości budżetowej Barbara Nicpoń 94 3480786 b.nicpon@polanow.eu
Inspektor ds. księgowości budżetowej Edyta Szypulska 94 3480757 e.szypulska@polanow.eu
Inspektor ds. księgowości budżetowej i kontroli podatkowej Katarzyna Pasieka 94 3481055 k.pasieka@polanow.eu
Inspektor ds. księgowości budżetowej Agnieszka Olech 94 3188941 a.olech@polanow.eu
Inspektor ds. wymiaru podatku, opłat i księgowości budżetowej Anna Wodyk 94 3480786 a.wodyk@polanow.eu
Inspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adriana Abramczuk 94 3481055 a.abramczuk@polanow.eu
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Bogumił Badurak 94 3481059 b.badurak@polanow.eu
Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego Małgorzata Dworakowska 94 3480641 m.dworakowska@polanow.eu
Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej Marek Felsztigier 94 3480641 m.felsztigier@polanow.eu
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji Joanna Lipska 94 3481058 j.lipska@polanow.eu
REFERAT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Kierownik Referatu Justyna Plucińska 94 3480633 j.plucinska@polanow.eu
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami Barbara Ryzińska 94 3480391 b.ryzinska@polanow.eu
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami Małgorzata Eluszkiewicz 94 3480783 m.eluszkiewicz@polanow.eu
Pomoc administracyjna Roksana Gryciuk 94 3480783 r.gryciuk@polanow.eu
REFERAT ORGANIZACYJNY I SAMORZĄDU
Kierownik Referatu Kamila Augustyniak-Kula 94 3480356 k.augustyniak@polanow.eu
Inspektor ds. systemu informatycznego Krzysztof Szypulski 94 3481060 k.szypulski@polanow.eu
Pomoc administracyjna ds. kancelaryjno - technicznych Monika Domowicz 94 3188329 m.domowicz@polanow.eu
Pomoc administracyjna Olga Oborowska 94 3480356 o.oborowska@polanow.eu
Pomoc administracyjna Agnieszka Kaczka 94 3480741 a.kaczka@polanow.eu
SAMODZIELNE STANOWISKA
Kierownik USC Aleksandra Ostrowska 94 3480355 a.ostrowska@polanow.eu
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Mariola Domańska 94 3481054 m.domanska@polanow.eu
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy Agnieszka Siewiera 94 3480760 a.siewiera@polanow.eu
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy Joanna Siwiecka 94 3480760 j.siwiecka@polanow.eu
Inspektor ds. ochrony ludności, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej oraz informacji niejawnych Jerzy Hirowicz 94 3481056 j.hirowicz@polanow.eu
Pomoc administracyjna Gabriela Suchocka 94 3480783 g.suchocka@polanow.eu
STRAŻ MIEJSKA
p.o. Komendanta Straży Miejskiej Adam Wrzosek 94 3480741 a.wrzosek@polanow.eu
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej Jacek Karwowski 94 3480741 j.karwowski@polanow.eu
metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony