Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wej ście m w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo łowie cki e oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 651), Burmistrz Polanowa informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie wójta/burmistrza.

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 96.75 KB

rozmiar pliku:

PDF 152.75 KB

rozmiar pliku:

PDF 915.15 KB

rozmiar pliku:

PDF 751.16 KB

rozmiar pliku:

DOCX 12.97 KB

rozmiar pliku:

DOC 54.00 KB

rozmiar pliku:

DOC 28.00 KB

rozmiar pliku:

PDF 303.77 KB

rozmiar pliku:

PDF 54.48 KB

rozmiar pliku:

PDF 22.56 KB

rozmiar pliku:

PDF 133.79 KB

rozmiar pliku:

PDF 59.95 KB

rozmiar pliku:

PDF 36.06 KB

rozmiar pliku:

PDF 517.83 KB

rozmiar pliku:

PDF 62.91 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony