Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Ptotokół głosowania do uchwały nr LIX/346/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/332/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok

nazwa pliku:LIX-346-22.pdf
rodzaj i rozmiar pliku: dokument PDF: 202.42 KB