Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Wybory do Izb Rolniczych

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 6/Ksz w Polanowie.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 6/Ksz w Polanowie na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r., oraz uchwały nr 1 Komisji Okręgowej Nr 6/Ksz w Polanowie z dnia 05 września 2023 r. zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego Nr 6/Ksz w Polanowie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 6/Ksz w Polanowie podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 04 września 2023 roku zarejestrowano 2
(dwóch) kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.
W dwumandatowym Okręgu Wyborczym Nr 6/Ksz w Polanowie członkami Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Koszalińskiego zostali:
Pan Sominka Tomasz
Pan Strzelecki Mariusz


W lipcu 2023 roku skończyła się VI kadencja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2023 zarządziła na niedzielę 24 września 2023 roku wybory do izb rolniczych.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób, Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolnicze mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu dla członków komisji.

Szczegóły znajdują się na stronie https://zir.pl/wybory/

Siedzibą Komisji Okręgowej jest Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, u. Polna 4, 76-010 Polanów.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Plucińska
data wytworzenia: 2023-09-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-13 11:39:52
data końcowa publikacji: 2023-09-30
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-09-22 09:46:37
Krzysztof Szypulski - 2023-09-22 09:45:15
Krzysztof Szypulski - 2023-09-13 11:40:36
Krzysztof Szypulski - 2023-09-13 11:40:11
ilość odsłon/pobrań: 128819