Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie nr 10/22 Burmistrza Polanowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się usługę pod nazwą „Mobilny Urzędnik”, polegającą na obsłudze mieszkańców gminy o szczególnych potrzebach, poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 2. Zasady i zakres funkcjonowania usługi reguluje Regulamin realizacji usługi „Mobilny Urzędnik” w Urzędzie Miejskim w Polanowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-03-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-03-31 08:05:59
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 144