Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 2024 roku

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione, KOMPLETNE WNIOSKI wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą lub systemem ePUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie, przy ul. Wolności 4, w wyznaczonym terminie.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Prosimy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Plucińska
data wytworzenia: 2024-01-29
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-01-29 11:05:28
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 86