Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188329; +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

powiat koszaliński

województwo zachodniopomorskie

 

tel. +48 94 3188329; +48 94 3188351

fax. +48 94 3188387

 

NIP 669-10-14-633

REGON 000529120

TERYT 3209063

 

Rachunek bieżący:
Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

Budynek Urzędu Miejskiego w Polanowie

Adres skrytki ePUAP:
/wl6adi161y/skrytka

Adres e-mail:
um@polanow.eu

WAŻNE INFORMACJE

Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej

Gmina Polanów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Piorytetowej 4 Naturalne otocznie człowieka, Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.
Przystąpienie do projektu przyczyni się do wzmocnienia pozycji Gminy Polanów w regionie. Celem bezpośrednim projektu jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał regionu. Konsekwencją realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Polanów związanego przede wszystkim z turystyką wypoczynkową, ekoturystyką oraz popularnymi formami turystyki aktywnej, a także pośrednio wzrost zatrudnienia. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Sławno.

2018-08-09
RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, RODO) - rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Polanowie jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, który zamieszczony jest w zakładce Ochrona danych osobowych.

2018-05-25
Załóż firmę przez telefon
2017-01-26
UWAGA - Zmiana stawek za wywóz odpadów komunalnych

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie nr XXXII/166/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Polanów wzrosła opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2017-01-03
REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT

Rejestracja w CEIDG jest darmowa

2016-12-08
  • NOWOŚCI W BIP
  • PRZETARGI
  • UCHWAŁY RADY
Ostatnia zmiana/aktualizacja BIP: 2018-12-11 12:44:20
do góry strony