Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2002
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
IV/40/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/40/02 w sprawie założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Polanowie.
IV/39/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/39/02 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2003-2008.
IV/38/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/38/02 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
IV/37/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/37/02 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/2000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 września 2000 r.
IV/36/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/36/02 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
IV/35/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/35/02 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów.
IV/34/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/34/02 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
IV/33/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/33/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów.
IV/32/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/32/02 w sprawie zamiany działek zabudowanych.
IV/31/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/31/02 w sprawie odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze Przedszkola.
IV/30/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/30/02 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polanów na 2003 rok.
IV/28/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/28/02 w sprawie ramowego harmonogramu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2003 rok.
IV/27/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/02 w sprawie ramowego harmonogramu programu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2003 rok.
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/25/02
IV/25/02 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/02 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.
III/24/02 0000-00-00 Uchwała nr III/24/02 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy.
III/23/02 0000-00-00 Uchwała nr III/23/02 w sprawie podziału sołectwa Rosocha.
III/22/02 0000-00-00 Uchwała nr III/22/02 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
III/21/02 0000-00-00 Uchwała nr III/21/02 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa.
III/20/02 0000-00-00 Uchwała nr III/20/02 w sprawie ustalenia zakresu czynności wykonywanych przez Przewodniczącego Rady jako "pracodawcy samorządowego" wobec Burmistrza Polanowa.
III/18/02 0000-00-00 Uchwała nr III/18/02 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentówi wysokości prowizji za inkaso.
III/17/02 0000-00-00 Uchwała nr III/17/02 w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
III/16/02 0000-00-00 Uchwała nr III/16/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
III/15/02 0000-00-00 Uchwała nr III/15/02 w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok.
III/14/02 0000-00-00 Uchwała nr III/14/02 w sprawie ustalenia opłaty targowej.
III/13/02 0000-00-00 Uchwała nr III/13/02 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
III/12/02 0000-00-00 Uchwała nr III/12/02 w sprawie ustalenia obniżonej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 roku.
III/11/02 0000-00-00 Uchwała nr III/11/02 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2003 roku.
II/8/02 0000-00-00 Uchwała nr II/8/02 w sprawie nabycia przez Gminę zobowiązań Mostostal Gdańsk S.A. w celu pokrycia długu Gminy.
I/7/02 0000-00-00 Uchwała nr I/7/02 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia.
I/6/02 0000-00-00 Uchwała nr I/6/02 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży.
I/5/02 0000-00-00 Uchwała nr I/5/02 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi.
I/4/02 0000-00-00 Uchwała nr I/4/02 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
I/3/02 0000-00-00 Uchwała nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
I/2/02 0000-00-00 Uchwała nr I/2/02 w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie.
I/1/02 0000-00-00 Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360906