Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2010
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LIV/459/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/459/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
LIV/458/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/458/10 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Polanów na lata 2010-2013 z perspektywa na lata 2014-2017
LIV/457/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/457/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
LIV/456/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/456/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
LIII/449/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/449/10 w sprawie opłat za swiadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
LIII/448/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/448/10 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
LIII/447/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/447/10 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polanów aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2020
LIII/446/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/446/10 w sprawie sprawozdania z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Polanów" za lata 2007 - 2008
LIII/445/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/445/10 w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów za lata 2007 - 2008
LIII/444/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/444/10 w sprawie sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
LIII/443/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/443/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
LIII/442/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/442/10 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
LIII/441/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/441/10 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych
LIII/439/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/439/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LI/437/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/437/10
LI/437/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/437/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
LI/436/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/436/10
LI/436/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/436/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
LI/435/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/435/10
LI/435/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/435/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wielin na lata 2010-2017"
LI/434/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/434/10
LI/434/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/434/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sowinko na lata 2010-2017"
LI/433/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/433/10
LI/433/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/433/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rosocha na lata 2010-2017"
LI/432/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/432/10
LI/432/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/432/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rekowo na lata 2010-2017"
LI/431/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/431/10
LI/431/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/431/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Powidz na lata 2010-2017"
LI/430/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/430/10
LI/430/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/430/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacław na lata 2010-2017"
LI/429/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/429/10
LI/429/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/429/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krytno na lata 2010-2017"
LI/428/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/428/10
LI/428/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/428/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Krąg na lata 2010-2017"
LI/427/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/427/10
LI/427/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/427/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Karsina na lata 2010-2017"
LI/426/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/426/10
LI/426/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/426/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jacinki na lata 2010-2017"
LI/425/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/425/10
LI/425/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/425/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gołogóra na lata 2010-2017"
LI/424/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/424/10
LI/424/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/424/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Garbno na lata 2010-2017"
LI/423/10 0000-00-00 Załącznik do Uchwały nr LI/423/10
LI/423/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/423/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chocimino na lata 2010-2017"
LI/422/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/422/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
LI/421/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/421/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa wielofunkcyjnego szlaku turystycznego z parkingiem w miejscowości Żydowo"
LI/420/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/420/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpieniedo realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicywiejskiej w Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zakupem wyposażeniai dobudową remizy strażackiej"
LI/419/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/419/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów"
LI/418/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/418/10 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na finansowanie planowanego deficytu bndżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczeki emisji obligacji
LI/417/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/417/10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu
LI/416/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/416/10 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu
LI/415/10 0000-00-00 Uchwała nr LI/415/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LIV/455/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/455/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
LIV/454/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/454/10 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Polanów oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
LV/460/10 0000-00-00 Uchwała nr LV/460/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LV/461/10 0000-00-00 Uchwała nr LV/461/10 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów
III/24/10 0000-00-00 Uchwała nr III/24/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
III/23/10 0000-00-00 Uchwała nr III/23/10 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2011 rok
III/22/10 0000-00-00 Uchwała nr III/22/10 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2011 rok
III/21/10 0000-00-00 Uchwała nr III/21/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011- 2014
III/20/10 0000-00-00 Uchwała nr III/20/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2011 rok
LII/438/10 0000-00-00 Uchwała nr LII/438/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
II/19/10 0000-00-00 Uchwała nr II/19/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
II/18/10 0000-00-00 Uchwała nr II/18/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
II/17/10 0000-00-00 Uchwała nr II/17/10 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
II/16/10 0000-00-00 Uchwała nr II/16/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granicy terytorialnej gminy Polanów
II/15/10 0000-00-00 Uchwała nr II/15/10 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
II/14/10 0000-00-00 Uchwała nr II/14/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
II/13/10 0000-00-00 Uchwała nr II/13/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
II/12/10 0000-00-00 Uchwała nr II/12/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowych na 2011 rok
II/11/10 0000-00-00 Uchwała nr II/11/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
II/10/10 0000-00-00 Uchwała nr II/10/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
II/9/10 0000-00-00 Uchwała nr II/9/10 w sprawie zmlan w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
I/8/10 0000-00-00 Uchwała nr I/8/10 w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
I/7/10 0000-00-00 Uchwała nr I/7/10 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
I/6/10 0000-00-00 Uchwała nr I/6/10 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
I/5/10 0000-00-00 Uchwała nr I/5/10 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
I/4/10 0000-00-00 Uchwała nr I/4/10 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
I/3/10 0000-00-00 Uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/10 0000-00-00 Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/10 0000-00-00 Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
LIV/453/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/453/10 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
LIV/452/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/452/10 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku
LIV/451/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/451/10 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku
LIV/450/10 0000-00-00 Uchwała nr LIV/450/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
L/414/10 0000-00-00 Uchwała nr L/414/10 w sprawie darowizny pozostałych środków trwałych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
L/413/10 0000-00-00 Uchwała nr L/413/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
L/412/10 0000-00-00 Uchwała nr L/412/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Polanów w miejscowościach: Jacinki, Gołogóra, Garbno, Rekowo, Chocimino, Sowinko, Krytno, Karsina, Rosocha, Powidz"
L/411/10 0000-00-00 Uchwała nr L/411/10 w sprawie emisji obligacji gminy Polanów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
L/410/10 0000-00-00 Uchwała nr L/410/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzanckiej i Młodzieżowej".
L/409/10 0000-00-00 Uchwała nr L/409/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, w tym ul. Wolności, Partyzancka, Młodzieżowa,osiedle mieszkaniowe Żwirowa i zakład MACED"
L/408/10 0000-00-00 Uchwała nr L/408/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
LIII/440/10 0000-00-00 Załączniki do Uchwały nr LIII/440/10
LIII/440/10 0000-00-00 Uchwała nr LIII/440/10 w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w granicach administracyjnych całej gminy Polanów
XLIX/407/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/407/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
XLIX/406/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/406/10 w sprawie przystąpienia Gminy Polanów do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"
XLIX/405/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/405/10 w sprawie określenia wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Polanów w 2010 roku
XLIX/404/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/404/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, w tym ul. Wolności, Partyzancka, Młodzieżowa, osiedle mieszkaniowe Żwirowa i zakład MACED"
XLIX/403/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIX/403/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVIII/402/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/402/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze
XLVIII/401/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/401/10 w sprawie przyznania medali pamiątkowych "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLVIII/400/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/400/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/399/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/399/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/398/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/398/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanów"
XLVIII/397/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/397/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki na rzecz użytkowników wieczystych
XLVIII/396/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/396/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVIII/395/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/395/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie Gminy Polanów
XLVIII/394/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/394/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej na realizację celu publicznego
XLVIII/393/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/393/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa
XLVIII/392/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/392/10 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Polanów na rzecz wspólnot mieszkaniowych
XLVIII/391/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/391/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XLVIII/390/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVIII/390/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVII/389/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVII/389/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Dadzewo, Jacinki i cz. Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa, część Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociągowej w Polanowie przy ulicy Slawieńskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha"
XLVII/388/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVII/388/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVI/387/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/387/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Polanów, a Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wspólnej realizacji zadania
XLVI/386/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/386/10 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XLVI/385/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/385/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XLVI/384/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/384/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLVI/383/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/383/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVI/382/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/382/10 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie miasta Polanów
XLVI/381/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/381/10 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia funkcjonującego w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XLVI/380/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/380/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Polanów na lata 2008 - 2015
XLVI/379/10 0000-00-00 Uchwała nr XLVI/379/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2009 rok
XLV/378/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/378/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLV/377/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/377/10 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLV/376/10 0000-00-00 Uchwała nr XLV/376/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej"
XLIV/375/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/375/10 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
XLIV/374/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/374/10 w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLIV/373/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/373/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2010 rok
XLIV/372/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/372/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2009 rok
XLIV/371/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/371/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, pomieszczeń po Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kościernicy
XLIV/370/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/370/10 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów
XLIV/369/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/369/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XLIV/368/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/368/10 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XLIV/367/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/367/10 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2010 - 2032"
XLIV/366/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/366/10 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XLIV/365/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/365/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku remizy OSP w Polanowie, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz zakup samochodów gaśniczych wraz ze sprzętem specjalistycznym"
XLIV/364/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/364/10 w sprawie współdziałania z Gminą Sianów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
XLIV/362/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/362/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLIV/363/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/363/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Polanów
XLIII/361/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/361/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"
XLIII/360/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/360/10 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Polanów oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
XLIII/359/10 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/359/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLII/358/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/358/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2010-2017"
XLII/357/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/357/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Świerczyna na lata 2010-2017"
XLII/356/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/356/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gołogóra na lata 2010-2017"
XLII/355/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/355/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Domachowo na lata 2010-2017"
XLII/354/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/354/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dadzewo na lata 2010-2017"
XLII/353/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/353/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010-2017"
XLII/352/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/352/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
XLII/351/10 0000-00-00 Uchwała nr XLII/351/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
XLI/350/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/350/10 w sprawie wydzierżawienia zbiornika retencyjnego położonego w Polanowie przy ul. Bobolickiej
XLI/349/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/349/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/348/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/348/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną na realizację celu publicznego
XLI/347/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/347/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/346/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/346/10 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na cele publiczne
XLI/345/10 0000-00-00 Uchwała nr XLI/345/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2010 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 357813