Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2003
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XII/102/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/102/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2004-2007.
XII/101/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/101/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Polanów.
XII/100/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/100/03 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanowa, w części dotyczącej miejscowości Nacław, gmina Polanów.
XII/99/03 0000-00-00 Uchwała nr XII/99/03 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek rolnych będących własnością Skarbu Państwa.
XI/98/03 0000-00-00 Uchwała nr XI/98/03 w sprawie zmian w planie wieloletnich programów inwestycyjnych gminy.
X/94/03 0000-00-00 Uchwała nr X/94/03 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa.
X/93/03 0000-00-00 Uchwała nr X/93/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie gminy Polanów.
X/92/03 0000-00-00 Uchwała nr X/92/03 w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów.
X/90/03 0000-00-00 Uchwała nr X/90/03 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych.
X/89/03 0000-00-00 Uchwała nr X/89/03 w sprawie opłaty prolongacyjnej.
X/88/03 0000-00-00 Uchwała nr X/88/03 w sprawie przetargu na obsługę bankową budżetu gminy.
X/87/03 0000-00-00 Uchwała nr X/87/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
X/86/03 0000-00-00 Uchwała nr X/86/03 w sprawie podjęcia realizacji zadań inwestycyjnych.
X/85/03 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/85/03
X/85/03 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/85/03
X/85/03 0000-00-00 Uchwała nr X/85/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
X/84/03 0000-00-00 Uchwała nr X/84/03 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
VIII/74/03 0000-00-00 Uchwała nr VIII/74/03 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności stwierdzających spełnienie wymogów przez kandydatów na ławników.
VIII/73/03 0000-00-00 Uchwała nr VIII/73/03 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
VI/52/03 0000-00-00 Uchwała nr VI/52/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów.
V/43/03 0000-00-00 Uchwała nr V/43/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360903