Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2023
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LXIV/378/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/378/23 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
LXIV/377/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/377/23 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2023
LXIV/376/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/376/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 w gminie Polanów
LXIV/375/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/375/23 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LXIV/374/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/374/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXIV/373/23 2023-03-07 Uchwała nr LXIV/373/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXIII/372/23 2023-02-09 Uchwała nr LXIII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXII/371/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/371/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
LXII/370/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/370/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LXII/369/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/369/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LXII/368/23 2023-01-26 Uchwała nr LXII/368/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
LXI/367/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/367/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
LXI/366/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/366/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LXI/365/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/365/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LXI/364/23 2023-01-12 Uchwała nr LXI/364/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2023 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 77448