Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2005
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXXI/267/05 2021-09-22 Wyrok Sądowy do Uchwały nr XXXI/267/05
XXXI/267/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/267/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Polanów.
XXXI/266/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/266/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIXl162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004 r. dotyczącej zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXXI/265/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/265/05 w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2006 roku.
XXXI/264/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/264/05 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej wskład gminy zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów.
XXXI/263/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/263/05 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXI/262/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/262/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gromowej będącej własnością prywatną, na realizację celów publicznych.
XXXI/261/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/261/05 w sprawie przej ęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, na realizację celów publicznych.
XXXI/260/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/260/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie Miasta Polanowa.
XXXI/259/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/259/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomosci, położonych na terenie gminy Polanów.
XXXI/258/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/258/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/0S z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów.
XXXI/257/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/257/05 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie.
XXXI/256/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/256/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/255/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXI/255/05 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
XXXIII/291/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/291/05 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Polanów na 2006 rok.
XXXIII/290/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/290/05 w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów.
XXXIII/289/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/289/05
XXXIII/289/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/289/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/288/05
XXXIII/287/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/287/05
XXXIII/288/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/288/05 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2006 rok.
XXXIII/287/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/287/05 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2006 rok.
XXXIII/286/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/286/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 17 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 16 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 15 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 3 i 4 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/285/05
XXXIII/285/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXIII/285/05 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2006 rok
XXXII/284/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/284/05 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2006"
XXXII/283/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/283/05 w sprawie przyjęcia wartości najniższego wynagrodzenia w tabeli oraz wartości punktu dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie.
XXXII/282/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/282/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, działek rolnych będących własnością Skarbu Państwa, na cele publiczne.
XXXII/281/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/281/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
XXXII/280/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/280/05 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych będących własnością prywatną, na realizację celów publicznych.
XXXII/279/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/279/05 w sprawie zamiany działek gruntowych.
XXXII/278/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/278/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów.
XXXII/277/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/277/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa.
XXXII/275/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/275/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
XXXII/274/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/274/05 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
XXXII/273/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/273/05 w sprawie podatku od posiadania psów
XXXII/272/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/272/05 w sprawie opłaty targowej
XXXII/271/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/271/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
XXXII/270/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/270/05 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2006 roku.
XXXII/269/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/269/05 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2006 roku.
XXXII/268/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/268/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
XXXII/276/05 0000-00-00 Uchwała nr XXXII/276/05 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla części aglomeracji Polanów"
XXVI/225/05 0000-00-00 Uchwała nr XXVI/225/05 w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/04
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 357814