Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2022
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LII/312/22 2022-06-10 Uchwała nr LII/312/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LI/311/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/311/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LI/310/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/310/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LI/309/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/309/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2021
LI/308/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/308/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2022
L/307/22 2022-04-29 Uchwała nr L/307/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLIX/306/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/306/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XLIX/305/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/305/22 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa
XLVIII/304/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/304/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVIII/303/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/303/22 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XLVIII/302/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/302/22 w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w gminie Polanów”
XLVIII/301/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/301/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025
XLVIII/300/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/300/22 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2022
XLVIII/299/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
XLVIII/298/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/298/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
XLVIII/297/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XLVIII/296/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/296/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów
XLVIII/295/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/295/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVIII/294/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/294/22 w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim
XLVII/293/22 2022-02-18 Uchwała nr XLVII/293/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVI/292/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/292/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLVI/291/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/291/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XLVI/290/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/290/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVI/289/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/289/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 65695